Ett kort Skördeblot för Uppland och Svea Rike….

Lördagen den 17 September i år stod jag själv ute vid Runsa Fornborg i Uppland och höll ett Skördeblot för 27 personer. Det var längesedan jag agerade gode sist – två år sedan närmare bestämt – förutom mitt engagemang i Samfundet Särimner.

runsa

Karta över Runsa vid Rosersberg. Vid ”2” ovan hölls själva blotet…

Runsa – inklusive sätesgården från 1300-talet med samma namn – ligger invid Skarven i Mälaren och den urgamla segelleden upp till Fyrisån och det heliga Uppsala. Där finns för det första två stora fornborgar – en från bronsåldern och en från förromersk järnålder – och platsen har haft fast bebyggelse sedan de två århundradena före kristus. Här finns en stor förhistorisk hamnanläggning, massor av gårdslämningar, spår efter hantverk, jordbruk och en bosättning med alla sorters människor, inte bara Sveakungens krigare uppe på borgen – i åtta stora långhus – det största var över 30 x 4 meter – och traktens bönder.  Här har hedningar och svenskar bott och verkat i alla tider, och så skall det förbli.

14370351_10210945268370305_8178379035973524857_n

Det 56 meter långa stenskeppet vid Runsa – den största Skeppssättningen i hela Mälarbygden (foto: Peter Kåhl)

Redan 1902 lät man gräva ut en fast källa och det brunnshus som finns uppe på borgkullen, under medverkan av Gustav VI Adolf – då ännu inte kung. Och 2014 gjorde arkeologer nya utgrävningar i trakten – bland annat har man grävt ut hamnen, långhusen och undersökt mer av borgmuren, som en gång innehöll en port med 5 x 5 meter stora stenfundament till torn – hur höga de var vet ingen, men det kan mycket väl ha rört sig om konstruktioner i flera våningar. Arkeologerna har hittat den sk ”Runsa-kråkan” – ett vendeltida spänne – och är numera helt överens om att denna plats måste vara en av de viktigaste och mest välbefästa i hela Mälardalen – själva ”Nyckelbefästningen” innan Uppsala – vilket också kanske – även om det är obevisat – kan ha samband med sägnerna kring ”Nyckelstenen” som ännu står inne på Kungsängens skjutfält mitt emot Runsa.

aktuelltGravarna vid ”tre bröder” grävdes ut 2015

Det finns en särskilt intressant grav invid Runsa, som av gammalt skall ha kallats ”Tre Bröder”. Hur gammalt detta namn är, vet ingen. Kanske är det från 1600-talet, när de första lantmäteri-kartorna över trakten gjordes, eller också från en helt annan tid. Men 2015, när arkeologer öppnade två av tre återfunna gravar under de tre resta stenar som än idag markerar platsen (gravarna har återställts, och vigts till ro av en okänd Hedning – vem det nu var..) så hittade man skeletten efter två män i åldern 20-30 år. De kan mycket väl ha varit bröder, och krigare var de helt säkert, eftersom man hittat vapenrester och beslag till remmar mm i en stil som annars finns nere i Schwaben, och Allemannernas trakter vid Övre Rhen. Kanske var våra tre bröder med, när Västrom gick under och Gallien plundrades – kanske inte ? Vida hade de farit i alla fall, redan då – under slutet på 400-talet och vid 500-talets början, när Runsa såg sin första storhetstid. Inga spår av yttre våld sågs på skeletten, så vi vet inte om de två bröderna dog av sjukdom, eller i strid; eller ens om deras tredje bror blev kvar därute i fjärran land. Om det skulle visa sig, att namnet ”tre bröder” är tradition, är det ganska unikt i sitt slag, för det skulle då kunna visa på en obruten tradering genom mer än ett och ett halvt årtusende, även om vi inte ska spekulera..

aktuellt3Beslag av en typ som annars bara förekommer på keltiskt område och i centraleuropa

aktuellt2

Utsikt från de tre brödernas kulle ned emot Skeppssättningen och platsen för blotet

Tjodolf av Hvin visste att Kungen i Gokstad-högen – Halvdan Svarte – dog av gikt, även om han skrev ett kväde om saken 200 år efter Halvdans död. Drottningen i ”Drottninghögen” vid Brunflo var verkligen en kvinna, såg arkeologer på 1980-talet – och det namnet har bevisligen traderats i 600 år och mer, enligt skriftliga källor – ja uppenbarligen ända tillbaka till folkvandringstid – så muntlig tradering är en kraft, som inte ska underskattas. Nåja – hur det nu än må förhålla sig med de ”tre brödernas” gravplats invid fästningsmuren, så vet vi av de hästoffer man hittat spår av, att det blotades friskt på denna plats i gammal tid också. Stenskeppet – det största i hela Mälardalen – måste ha varit en plats för hednisk kult redan då, och så är det fortfarande.

Runsa är dock av Länsstyrelsen skyddat naturreservat idag, och det ska man komma ihåg. Det är förbjudet att elda, tälta, bryta kvistar, samla ved eller plocka blommor, men svamp, bär och frukkt får man plocka. Familjen Ankarcrona, som fortfarande äger Runsa slott – det är ett av de få privatägda slotten vi har kvar i denna trakt – feodalism och sådant är vanligare i Danmark, men har sällan förekommit i de Nordiska länderna – tycker inte om oss Hedningar, och det har sina randiga orsaker och rutiga skäl. Jag kan minnas när ett visst Samfund för ”Forn Sed” härjade runt på platsen på 1990-talet, och hur folk söp, bankade på stora Ram-trummor som ”Söndagsschamaner” och hade sig. Det hela tog slut först vid tretiden på natten, och folk bröt helt flagrant både emot eldnings- och tältningsförbudet. Själv hade jag krupit ned bakom en timmerbröte ute vid den stora grusvägen, när jag vid fyratiden på morgonen – de otäcka, fornsediska fyllskallarna hade just somnat – väcktes av en ”skördare” och tre timmerbilar – som kom körande på kolonn.. Därefter fick jag mig en sån satans utskällning för vad mina ”kamrater” eller rättare sagt mina ovänner gjort, att jag fortfarande minns det. Och jag håller fortfarande med Ankarcronas.

Länsstyrelsens regler är till för att hållas, och vid större arrangemang skall man ha markägarens tillstånd. ”Forn Sed” skämmer ut alla hedniska grupper, som finns i Sverige genom sitt sorgliga och låga beteende, och för egen del är jag noga med att platsen alltid skall vara i bättre skick än vi fann den – samt att man alltid skall erbjuda blot och sammankomster med helt alkoholfria alternativ – och – behöver jag ens säga det ? – helt utan droger. I ”fornsediska” sammanhang har jag gång på gång sett och fått bevisat för mig, hur det brutits emot detta, men sedan fem år tillbaka vill jag själv inte ha det minsta med ”fornsedare” att göra. markägaren på Runsa känner uppenbarligen likadant, och det tycker jag hedrar honom.

runsa_skeppssa%cc%88ttning_2015_01

Jag närmade mig platsen och ”tog terräng” redan före klockan tio, även om Skördeblotet skulle ske först klockan två. Leder jag själv något, vill jag alltid ”reka” platsen först och se att allt står rätt till. Mobiltelefoner och andra tekniska anordningar bör stängas av före ett blot, och tror man på en naturreligion, så ska man hålla naturen ren, och inte skräpa ned i den. Jag vet inte hur många gånger jag stött på enskilda personer eller grupper av ”nyhedningar” som kastat fimpar och skräp omkring sig, även om vi etniska svenskar är bättre på att älska, vårda och vörda våra heliga platser än en del andra kulturer, som tyvärr inte kan hålla rent och snyggt omkring sig, och som till och med ”ockuperar” andra människors mark. Vilka det oftast gäller, har jag redan skrivit om tillräckligt många gånger – men den här gången mötte jag ett snyggt och välvårdat Runsa – det fanns till och med slåtterhö bakom några slånbärsbuskar i ett sank, där inga fornfynd fanns (man bör alltid erbjuda en toalett för besökare – eller åtminstone ha folkvett nog att inte förrätta sitt tarv på helig mark – osnygga människor som springer och kissar överallt förstör fosfat-karteringen – och därmed hela undersökningar för arkeologerna)

14344226_10210946471640386_8979654915075034550_nUtsikten från Runsas borgberg, 17 September 2016 (foto Peter Kåhl)

Skördeblot håller vi Asatroende alltid kring höstdagjämningen, och inte i Augusti som många felaktigt tror. Vi håller det då, därför att skördetiden här i Svealand inte infaller tidigare, och så är det oftast i huvuddelen av Norden. Äpplen och frukter kan mogna tidigare, men skörden är klar först nu, också vad bär, svamp och mycket annat beträffar, och därför ska vi ta ett naturligt tillfälle i akt att nå ett slags paus och vila inför den verkliga höst och den vinter som sedan kommer, då det blir kallt och ruggigt. Alvablotets tid är inte inne än, och det gäller att inte blanda ihop de här sakerna, eller ställa till det för sig genom fel umgänge, vilket man ska undvika.

Jag skrev en egen text till det korta blot jag höll – för alla 29 närvarande – som tyckte att det hela var utmärkt trevligt, och passade människor i alla åldrar, av alla sorter och av alla åsikter, (ja, jag tror på parlamentarism och att inte utesluta någon – med oss hade vi också en äkta Odhinnistisk Gode från Australien med mer än 10 års erfarenhet) och kanske också kristna – i alla fall var de kristna som fanns på plats nöjda med saken, och fann inget skäl att protestera. 13 stycken nya Medlemmar för Nordiska Asasamfundet blev också facit för denna enkla sammankomst om ca 2,5 timmar, så jag tycker jag lyckats med mitt uppdrag.

Nästan allt jag skriver är ”first draft”direkt från min hedniska hjärna och hug, rakt ut på nätet. Oftast skriver jag inga coola eller meditativa små tankestycken, och inte ritualtexter, utan dagstidningsprosa och små ”dagsedlar” som jag delar ut – till de som har förtjänat det – så att säga i Stig Dagermans anda.. Men den här gången blev det en annan sorts text – med plats för inkallning, en kortare betraktelse, så själva blotet – av det vi skördat, dvs bara växter och frukter – och sen en naturlig avslutning. En del personer vill alltid ha med drickande ur horn eller ”lag om” – alltså det historiska upphovet till vårt ord Lagom – med skålar för de olika gudamakterna, men jag tycker inte att det behövs. Visst  det finns Juldricka och Midsommar, då de flesta svenskar vill ta sig en sup eller något starkt – men till ett skördeblot, eller ett blot som i huvudsak hedrar Moder Jord, Frej och Vanerna, anser jag för min del att ingen alkohol behövs.

Ett fel, som alltför många som bara kallar sig hedningar utan att veta något – i sitt blinda ”fornsederi” är att nämna massor av gudar och makter utan något inbördes sammanhang – själv håller jag på att man måste veta varför man anropar varje gudamakt, och hur och när i ceremonin det ska ske. Nästan alla ceremonier (oberoende av religion) följer samma rytm – och angående rytmen – själv har jag alltid varit en vän av tempo, snarare än ”fasthakning” då man står och väntar på att 50 personer ska blota eller dricka i tur och ordning, horn skickas runt osv – det Albert Engströms överste sa till Fältprästen på en skämtteckning, stämmer faktiskt bättre än man anar – ”Ja det ska jag säga Pastorn – att en KORT suck till vår herre, så att mannarna inte står uppställda för länge – det är sablar anagga knepet !”

Därför stämmer inte texten helt med vad som verkligen sas – jag ”ad libbar” eller drar ned och ”kastar” stora stycken hänsynslöst ur egna krior, om jag ser att de inte får plats – och använder erfarenheten för att se vad som går hem hos åskådarna, och vad som kanske är lämpligt i ett sammanhang som detta – men såhär blev det…

 Ritual för Skördeblot

Utrustning:

Horn
Vighammare
Mjöd, vatten eller annan vätska
Stor skål
Äpplen

Inkallande

idag står vi vid sommarens slut. Hösten har kommit, och höst eller haust är det gamla ordet för att inhösta, eller med andra ord skörda.
(Slår vätska i hornet, och lyfter det emot Nord). Vi har nu samlats till skördeblot, för att minnas den sommar som gått, och den Vinter och höst som snart skall komma.

Med detta vatten (mjöd) helgar jag nu platsen.

kort paus.

Drar in andan, och ställer sig i Algis-stada, med benen tätt tillsammans, armarna uppåt sträckta ut i vinkel.

Säger Högt: Måtte Bifrost lysas över oss, och skapa en port mellan Midgård och Asgård ! Hell alla Asar och Vaner ovan (lyfter hornet mot himlen) och nedan (slår ut lite vätska på marken). Hell alla de närvarande, och de  människor som samlats här (tar vätska ur hornet och stänker emot åhörarna) på denna plats, enligt Asatro och våra förfäders sätt.

Hammare där ovan, helga detta vi och håll stånd ! (lyfter hammaren mot höjden)

Hammare i Öster – där Frej och Vanerna finns vid solens uppgång – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot öst)

Hammare i Söder – där Siv och Sunna råder vid dagens höjd – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot söder)

Hammare i Väster – där Tor råder över regn och vind vid dagens slut – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot väst)

Hammare i Norr – där Oden dåne i den mörka natten – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot nord)

Hammare nedan – där Gerd eller Jord råder och bor – helga detta vi och håll stånd

Betraktelse

Vår sommar och vår har varit lång, och jag hoppas att den varit fruktbärande och välsignelser för de flesta av oss. Vi som lever nuförtiden tänker sällan på skördens eller äringens betydelse, men i år har vi fått god äring och årsväxt – en ren förutsättning för att kunna leva vidare. Vad vi skördar och får av naturen beror av många saker, och många makter. Frej gav sådden i början på året, och för honom såddes säden på åkern. Tor gav regnet, som lät säden börja gro och växa, och Solkvinnan Siv tillät axen spira, mogna och växa vidare. Oden skänkte mild vind, som svalkade för alltför stark hetta och bevarade grödan fram till dess att den hade mognat, men viktigast av allt är och förblir Gerd, Njärd eller Jord, den goda Moder Jord som låter allt leva vidare, och sörjer för att Frej och Vanerea har någonstans att plantera sin säd.

Frukter (pekar mot äpplena) gror och bär, buskar och till och med svampar har vi fått att skörda, så att vi kan överleva vintern.

Men – lika viktigt som vår överlevnad i naturen, eller det Midgård och den Värld som vi alla bebor – förhoppningsvis i frid och endräkt och inte i strid – är kanske vad vi fått att skörda inom oss själva. Tänk nu tillbaka på allt som hänt sedan våren – bra eller dåligt, ont eller gott – har också era önskningar burit frukt, ni som står här i denna krets, och har ni några lärdomar att dra av den tid som gått sedan vårdagjämningen, eller Vanadisblotet i början på Maj månad, som är helgad Freja, drottningen över själva livet ?

Om det är så, och om ni vill, kan ni nu säga dem högt, och kanske lägga en gåva som Blot här på denna sten, medan ni högt säger något om vad som hänt, och vad ni själva tror finns att lära av det – men om ni ingenting vill säga, och bara tyst Blota, eller alls inte Blota något, kan ni också göra som ni vill…

Blotande

Menigheten blotar, på så sätt att var och en går fram och lägger en gåva på Stallen (stenen) och kort – samt högt (vid behov)  säger något om vad som hänt i var och ens personliga liv, och vad som kanske kan läras ur detta. Man börjar från höger, så att var och en går fram till stenen och sedan tillbaka på sin plats i cirkeln igen, sedan nästa osv

Åkallan

Hell Frej, Njords son, Gerds och Jords make, Skirners trofaste vän och Sviagod, han som är Svearnas gud mer än andra, Äringens och såddens Gud och alla goda gåvors givande. Hell ! (de närvarande ropar i korus)

Hell Tor, alla människors försvarare, jättars kväsare och svuren fiende till allt som är ont, Vitekrist inbegripen ! Måtte din mäktiga Mjölner krossa allt som är skändligt, varesig det består i kristendom, eller meningslöst och falsk ”fornsederi”. Ty du är Sivs man, Hrugners Bane, Tjalve och Röskvas husbonde, Bockarnas herre, Midgårds sköld och han som bevarar grödan, tills att vi når den rätta skördetiden. Hell !

Hell Njärd eller Gerd mest av allt, Frejs älskade, människors värld och verk, Gudars fosterska, Amma och mor åt hjältar, mark under våra fötter, arv av våra fäder och moder också till vårt folk och land, det som är Sverige och Svitjod – och frukter och skörd från den goda jorden – Hell !

Avslutning

Om ni haft önskningar eller sådant ni velat, men ännu inte kunnat uträtta – så är rätta tiden att ta i tu med det under denna höst, innan Alvablot och vintern kommer. Snart går vi in i den mörka årstiden, då dygnet har färre ljusa timmar, och dagens rytm förändras. Men än finns det tid att ta del av Frejs goda ljus, av Vanernas makt och av skörden.

Inrikta därför er vilja och kraft på att fullgöra och avsluta vad som måste avslutas, och vik inte från era mål i livet (höjer rösten) denna höst, eller det som ni helst önskar. Vila ut, när vintern och vilan slutligen kommer, men bevara minnet av sommaren, och det goda som varit.

(vänder sig mot jorden, med hornet i hand)

Så vänder jag mig mot Jord, och tackar livets och skördens makter (slår ut återstoden av vätskan i hornet) som lär oss leva och fortsätta växa, också genom den hårdaste vinter.

Här har Skördeblot hållits, Asar och Vaner till Heder, människorna till Minne men utan skam ! Må året bli gangrikt för träd och växter, djur och allt som lever, men värdelöst för troll och markens fiender. Hell till de som lyssnat, fröjde sig de som förstått !

Nu sluter jag kretsen åt norr – och måtte Oden ge oss frid (håller upp hammaren mot Norr)

Nu sluter jag kretsen åt väster – och måtte Tor råda över oss (håller upp hammaren mot Väst)

Nu sluter jag kretsen åt söder – och måtte Solen fortsätta skina (håller upp hammaren mot Syd)s

Nu sluter jag kretsen åt Öst – och måtte Frej komma åter, i Skidbladners skepp nästa vår (håller hammaren mot öst)

Nu tackar jag rådare ovan (lyfter hammaren i höjden) och vättar och väsen nedan (sänker hammaren mot jorden) hos Njärd och Gerd, moder till allt !

Frid och Fröjd åt er – och länge skal vi leva, innan Ragnarök !

Alla: Till Ars och Fridhar !

Otur eller Tur i ”Demokraturen” ?

Apropos det senaste inlägget, så är det inte utan att man minns den gamla punkgruppen ”Huvudtvätts” yttrande: ”Allt och alla snurrar runt – ingen av dem lever sunt !”. Sverige har alltid – sedan den första tingsordningen – varit ett land med stora inslag av folkstyre – och ända fram till Gustav Vasa var vi ett valrike, inte ett arvrike. Lagmannen på Uppsalatinget dömde någon till Konung – och när vi under efterkrigstiden avskaffade de sista resterna av Kungamakten, fick vi fram en demokratisk representation som fungerade bra – ända tills för ett tiotal år sedan. Det vr då vi på allvar började få ”Demokratur” istället – en del av våra populärhistoriker var tidiga med att genomskåda det..

bktaikwieaah-ad

Vi har sett de allra mest förfärliga människor ställa upp som Statsministerkandidater. Korruption och extremism har ökat. Ett ytterlighetsparti som Miljöpartiet, med en hel del islamister på höga poster, har valts in som den Socialdemokratiska regeringens enda stödparti… Vår tids Sverige har blivit känt för Julian Assange-fallet, Socialdemokratiska härsskartekniker, och skendemokrati av alla sorter.. Vi påstår att vi avskaffat Statskyrkan, men bakom kulisserna fortsätter de kristna med sina ränker. Vi har till och med en extra, inofficiell och ”halvhemlig” kristen poliskår, som en extra ”Stat inuti staten” – och ingen vet vad denna egentligen vill eller ägnar sig åt…

demokratur

Vad beror det på att ett land som vårt får fram så många snedvridna människor som makthavare ?

Jag diskuterade det kort med en god vän i lördags, medan vi befann oss långt ute i naturen och njöt av den sista sommardagen. Vi var på väg till Nordiska Asa Samfundets Skördeblot här i Svealand, som jag själv förestod och höll i. ”Demokrati är långtifrån en perfekt styresform,” inflikade den goda vännen. – ”Men kanske den bästa vi för tillfället har ändå ?” inföll jag. ”Åh,” sade min gode vän – ”men när det blir 51 % av en hop människors självpåtagna att att bulta ned och förtrycka de andra 49 % då ?

Hör på !” fortsatte han andtrutet, medan vi fortsatte att gå på en smal stig mellan högvuxna slånbärsbuskar. ”Kan du minnas hur Sveriges Asatrosamfund plötsligt valde in en helt okänd kassör vidd namn ”Finn” – efter att en del personer med (mp) bakgrund ”kuppat” hela styrelsen ?” Jag gav honom rätt, för det mindes jag mycket väl. ”Finn fem fel” som han snart kallades, var inbiten knarkare och försvann en dag med hela ”tempelkassan” som vi hade kallat det – vi hade haft planer på att bygga ett Gudahov – av just den sort Jim Lyngvilld nere i Danmark redan har förverkligat, och kort därefter urartade hela samfundet, och bytte småningom namn till något som skulle kallas ”forn sed” – ett totalt ohistoriskt, självpåhittat kristen namn – ingen vet vad det är.. och ingen vt vad det ska betyda, utom att samma drogskallar på något sätt är involverade, nu som då…

13315572_10209533687806238_3962207077832895367_n

Det behövdes ingen ”Demokrati” eller omröstningar för att bygga denna vackra byggnad

På lokalplanet och för en liten rörelse som Hedendomen i Sverige och Norden är det faktiskt så, att man inte kan omrösta om allt” fortsatte min gode vän. ”Många gånger får man se hur från början hederliga eller sunt tänkande Föreningar och Samfund ”kuppas” av extremister – i detta fallet någotslags ”grön tokvänster” och så går det som det går..”

bizarrocode”Fornseden” är bara för bizarr…

”Det håller jag med om” svarade jag. ”Och vad är det för slags människor, som står i spetsen av deras rörelse ? En av deras ”godar” – vi skulle väl snarare säga ”fular” har tydligen varit föremål för husundersökning – jag tror inte att svensk polis gör sådant opåkallat, oavsett hur kristen den är…. Och i Midsommar, mitt under Nordiska Asa Samfundets Midsommarblot – de har nu över 500 medlemmar, emot mindre än 100 för den krympande ”fornseden” – fick jag höra något om en begravning, som en Gydja i ”Forn Sed” skulle hålla för sin döde far…

index

Hon stod för det praktiska arrangemanget, medan en person som kallade sig ”Rådsgode” skulle förrätta själva ceremonin, och sköta själva begravningen och jordfästningen av den dödes aska. Men detta visade han sig inte alls vuxen nog att göra. Samma dag ringde han plötsligt återbud till den sörjande ”gydjan” som skulle gälla för att vara hans vän. Detta hände bara några timmar före begravningen skulle ske. ”Rådsgoden” påstod att han hade fått problem med sin flickvän och uteblev sedan från alltsammans…

Den stackars sörjande dottern protesterade naturligtvis – kanhända inte så oväntat. En präst eller liknande funktionär – oavsett religion – kan ju inte bara utebli från en begravning, och lämna de sörjande och alla som skall delta helt i sticket. Det slutade med att hon omedelbart blev utesluten ur ”Forn Sed” samfundet, bara därför att hon på mycket goda grunder ifrågasatt den här personens omdöme och auktoritet.  Oavsett ”flickvänsproblem” (som i och för sig alla kan ha) eller liknande, så borde det vara någorlunda självklart för alla inblandade – och i synnerhet en ”främste företrädare” för vad som ska vara ett landsomfattande andligt samfund bland Hedningar – att kunna ta ansvar för sina egna medlemmar, och för sina egna handlingar – men det är alldeles uppenbart att det kan de här personerna inte göra.

Min vän instämde. Han hade också hört talas om hur den aktuelle ”rådsgoden” saboterat en hel begravning för en sörjande människa, och alla dess anhöriga; och tillade att samfundet ”forn sed” inte avpolleterat den här personen ännu, utan låtit honom kvarstå med godetitel och allt. Visst – Godar och Gydlor är folkvalda enligt asatron och Hedendomen, varje Godord (ja, så heter det – det heter inte ”Godeord” och så har det heller aldrig hetat, varesig på svenska eller något annat Nordiskt språk) har rätt att utse vem de nu vill – men ändå – att sådant här ska behöva hända är rent ut sagt fördjävligt… men så kan det gå när man inlåter sig med fel sorts människor…

images

Kristen ”Coup D’etat” vid Riksmötets öppnande – och andra ”underliga markeringar”

Nu när min blogg blir läst i allt vidare kretsar har i alla fall dagstidningarna lyckats inse en sak, och utan att vara alltför konspiratoriskt lagd; tror jag knappast att det kan vara någon tillfällighet – för en sak har i alla fall denna krönikör upptäckt angående alla floder av krystad kristendom och andra ökenartade läror, som sköljer över vårt Sverige. De här personernas fundamentala fulhet: deras besatta drag, deras drift att tränga sig på, dessa kristnas närmast totala brist på förstånd när det gäller att acceptera andra livsval och värderingar.

Och Jehovas Vittnen, som nyligen behandlats i Aftonbladet, kanske inte är det värsta exemplet. Jag berörde senast igår ett sk ”Internationellt Polisförbud” som tagit sig för att byta ut polisens officiella symbol mot en helt annan logotyp; och sedan driva sin helt egna agenda, efter vad det ser ut – som ett slags ”Stat inuti Staten” eller ett slags andra Poliskår, inuti den officiella Poliskåren. Det finns fler exempel, även om man kanske kan vara oense om hur det här bisarra beteendet ska tolkas.

7938b633-8215-4a93-b6e7-df31c992f02cVarför tillåter man, att ”Riksmötets Öppnande” ska kopplas samman med kristen ”Gudstjänst” ?

Sedan år 2000 har vi ingen ”Statskyrka” i det här landet längre. Det påstås till och med vitt och brett, att vårt lands grundlagar, alltså själva Konstitutionen skulle innehålla en bestämmelse om att vi är ”Multikulturella” vad det nu är – eller ska vara. Ändå har den sk ”Kristna Gruppen” inom Riksdagen och Riksdagsförvaltningen tillåtit, att den sk ”Svenska” Kyrkan – som endast 62 % av folket tillhör – skall inleda ”Riksmötets Öppnande” – alltså den ceremoni som ska inleda det nationella parlamentets eller Riksdagens arbetsår, varje höst. Tidigare – dvs före 1974 – hette detta ”Riksdagens Högtidliga Öppnande” och sköttes av Statschefen, alltså Konungen personligen, då det var fråga om Statsceremoniell Verksamhet, som skall vara religiöst neutral, och vara till för alla grupper av medborgare – även de 38 % som är icke-kristna, dvs hedningar och andra.

Men – som alltid vägrar den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten att erkänna svensk lag, och genomför ett slags ”kupp” mot hela Ceremonin. I minst fyra år har Humanisterna – the Swedish Humanist Association – vädjat till Riksdagsförvaltningens och våra politikers sunda förnuft samt förmåga att stå upp för sina åsikter – men nästan helt utan resultat ! Man har anordnat ett alternativt, icke-religiöst öppnande av Riksmötet på Konstakademin, i direkt närvaro av Antikens Gudar istället – en del av vårt Europeiska och Indo-Europeiska arv, symboliskt nog. Kristendomen har aldrig någonsin haft ett demokratibegrepp, för detta kommer från Europa – inklusive Island och Norden, med sin gamla tingsordning. Och byt ut Zeus mot Oden, Hera emot Frigg samt Diana mot Skade och Poseidon emot Njord, och ni har några av våra Nordiska gudar där istället, symboliskt nog.

konstakademien_kontakt

Fredrik Reinfeldt, vår fd Statsminister var faktiskt Hedning – och därmed den förste Hedningen på Statsministerposten vi någonsin haft, mig veterligen, eftersom nämnde Herr Reinfeldt gick ur den ”Svenska” Kyrkan så fort han själv överhuvudtaget ens tilläts göra det, dvs vid 18 års ålder. Jag själv gjorde som ni vet exakt samma sak – men det är nog den enda likheten mellan mig och honom, för såpass lismande att jag falskt nog deltar i en ceremoni jag inte kan stå för, har jag aldrig någonsin varit. För första gången har nu Riksdagsförvaltningen officiellt godkänt Humanisternas icke-religiösa ceremoni som ett fullvärdigt alternativ, och därmed är en viktig vall bruten. SR:s fullkomligt respektlösa reportrar rapporterar såklart inte från arrangemanget med någon form av likaberättigande, utan inleder sin intervju med att ställa en idiotfråga som ”Du har varit med på det här förut … Varför det?”

Själv skulle jag vilja ställa en liknande fråga till vår förre Statsminister – eftersom han inte var kristen, och inte heller troende – men ändå hade mage att ”vika ned sig” och sätta i Storkyrkan, varje gång ”Riksmötets Öppnande” kom på tal -”Du har varit med på det här förut … Varför det?

Även andra ”Markeringar” som inträffat i det svenska parlamentet den senaste tiden inger en känsla av respektlöshet och hyckleri. Som vanligt blir jag ganska vimmelkantig av alltsammans, även om det kanske är en fråga, hur nästa bild ska tolkas:

pokemon-green-848x478Pokemon Go-spelande i Riksdagen… En enda lekstuga – och Ingen Tidningsanka..

Det här är ett foto från den (S) märkta Riksdagskvinnan Monica Greens mobiltelefon. Den är tagen medan Statsminister Stefan Löfvén läser upp sin Regeringsförklaring, och visar även en medlem av Kungahuset samt en sk ”Psyduck” eller en psykotisk anka, eftersom Riksdagskvinnan sitter och spelar Pokemon GO, medan hennes egen partiledare läser upp Regeringsförklaringen. Monica Green ska vara Regeringen Löfvéns andre vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU) men hennes respekt för det här med parlamentarism verkar inte vara så överdrivet stor.

Vad beror det här bisarra beteendet hos våra folkvalda på ?

Varje Riksdagsman och Riksdagskvinna kostar 68 000 kr eller mer i månaden. Vi betalar inte en enda av alla dessa 360 personer för att de ska sitta och skämma ut vårt land över hela Världen, eller vad nu detta ska föreställa. Några ironiska avsikter, eller ett slags dold kritik emot den egna partiledningen får man nog leta länge efter här, för enligt medias rapportering – som nu sprids över hela Världen – gäller det här inte alls några tidningsankor – det ÄR verkligen så att den aktuella personen fullständigt struntade i både regeringsförklaring och allt annat vid det aktuella tillfället – och det är kanske inte det enda exemplet på ”Feministisk Utrikespolitik” eller ”Sverige som Moralisk Stormakt” (för att direkt citera några av vår Statsministers vanligaste floskler)

assange-un2Julian Assange, 2016

Minns ni den här mannen ? Han omhäktades idag, för ett brott han sannolikt aldrig någonsin begått, men ändå suttit i husarrest för i mer än sex år. Marianne Ny, vår politiskt utsedde Riksåklagare, har genomdrivit det beslutet – givetvis med Regeringen Löfvéns goda minne. Vad var hans brott ? Han spräckte en kondom, tydligtvis, inuti den Socialdemokratiska Vaginan på åter ett av den sk ”Hängbröstvänsterns” allra mest ledande namn, en viss Anna Ardin. Någon annan teknisk bevisning i fallet har aldrig funnits, utom just den spräckta kondomen – som Ms Ardin kan ha rivit sönder med sina egna naglar, och andra sakomständigheter i det nu så berömda fallet av ”Svensk Rättvisa” är också åtskilligt bisarra. Sverige har nu valts in i FN:s Säkerhetsråd, tillsammans med länder som Etiopien och Kazakstan, vars ”track record” när det gäller Mänskliga Rättigheter liksom snart Sveriges också är åtskilligt skamfilade. Just det beslutet – från Juni i år – är väl den påstått ”Feministiska Utrikespolitikens” enda verkliga politiska trumfkort, men att göra Assange till ännu ett trumfkort, har dessa kristna Socialdemokrater inte lyckats gå i land med.

Anna Ardin sågs glatt gå hand i hand med sin Julian – som hon knappt kände enligt egen utsago – på ett sk ”Crayfish party” dagen efter den påstådda ”våldtäkten”. Alla inledande förhörsprotokoll och snart sagt alla andra handlingar från den ytterst märkliga rättsprocessen eller häxprocessen finns tillgängliga på Internet. Även om Mr Assange nu kanske inte är en gentleman – en gentleman läser aldrig andras brev, heter det ju – så har det aldrig föresvävat Marianne Ny eller andra i Hängbröstvänstern att någon sådan lindrigare brottsrubricering som exempelvis ofredande skulle kunna komma ifråga. Nej Nej ! Det skall – det bara måstestatueras exempel – (”let’s ange his ass – let’s ange his ass – ass och ange, det hänger liksom samman) enligt de här personernas världsbild.

annaardin2Anna Ardin

Sex års husarrest – för vad ? Med utlämningsavtalet till USA hängande över sig, har Julian Assange sedan många år inte så mycket val, medan de halvfnoskiga ”kamraterna” från ”Tro & Solidaritet” fd ”Broderskapsrörelsen” – namnet var väl alltför likt ”Det muslimska brödraskapet” sitter och utfärdar sina lokala fatwor på klingande svenska. För – det är just inom den kristna rörelsen Anna Ardin hör hemma. Hur det nu kan komma sig – allt är förstås bara ett lustigt sammanträffande…

Hennes sista verkliga politiska utspel, om man nu får kalla det så – skedde 2013, när hon krävde att instruktionerna på pant-automater i hennes lokala Konsumbutik på Nedre Norrmalm omgående skulle översättas till Rumänska – så att de husvilla romer som på beslut från Miljöpartiet skall beviljas gratis tandvård kan få sin försörjning tryggad, naturligtvis på svenska skattebetalares bekostnad. Nu har det visat sig, att även Julian Assanges dentala status – för att inte tala om hans fysiska och mentala hälsa – varit hotad. Skall han då beviljas gratis tandvård han med, i samband med den mångåriga fängelsevistelse (minst 6 år till, för så är straffskalan) som Anna Ardin tänkt ut ?

Vår kära Riksåklagare fortsätter med en galnings envishet att hävda, att ”sex års häktningstid är fullt i enlighet med proponalitetsprincipen” och upprepar papegojmässigt sin kristna litania om att ”Asssange har aldrig varit frihetsberövad trots att vem som helst – även utan såpasss hög juridisk utbildning – kan se att det här är fullständig idioti – av låg klass – inte av världsklass, för inte ens inom idiotins område, tillhör Sverige den absoluta eliten. Beskåda blott Hillary och Mr Trump…. även där har hälsan varit i fokus i veckan, hur det nu kan komma sig

Apropos de som helt enkelt inte verkar vara riktigt friska…

sahlinlivvakt

Betrakta detta praktexemplar. Detta stolpskott, som en gång trodde att hon kunde bli Svensk Statsminister. Hon har hävdat – tillsammans med Stefan Löfvén under dennes berömda tal i FN – då den sk ”feministiska utrikespolitiken” lanserades – att det faktum att ”Sverige har för många vita människor” är den verkliga orsaken till vårt lands problemMed andra ord – ett rent rasistiskt uttalande. Hon har även – från 2010 och vidare framåt – gjort uttalande efter uttalande om att svensk kultur är mindervärdig, vilket också tydligt markerats av så tungt vägande namn i ”rörelsen” som Ingrid Lomfors, Direktör för ”Forum för levande historia” – ni vet historieprofessorn som hävdar att Sverige aldrig haft någon kultur alls, och aldrig kan ha någon..

Snarare kunde man väl säga och skriva att ”Sveriges Socialdemokrater har numera ingen kultur alls, och de har heller aldrig haft någon” samtidigt med att man klart konstaterar: ”orsaken till Sveriges problem, är att vi har alltför många kristna Socialdemokrater...ifall vi nu skulle peka ut någon alldeles bestämd grupp som ensamt ansvarig, vilket jag faktiskt inte tror stämmer.

Men i alla fall – åter en ”triumf” för den ”feministiska utrikespolitiken”…

Mona Sahlin i rollen som  ”Nationell Samordnare mot Terrorism”hennes enda insats – en telefonlinje, dit oroliga föräldrar vars barn och ungdomar redan gått med i IS och åkt till Syrien – deras antal uppgick redan 2014 till mer än 300, enligt SÄPO:s eller Säkerhetspolisens officiella siffror – och deras antal har nog inte krympt – medan allt som kan redovisas, är 260 telefonsamtal på 3 år – varav en tredjedel inte besvarades alls..

Hur mycket kostade allt detta ?

Miljonbelopp har nämnts, och det är inte det enda. Mona Sahlin har också varit föremål för indrivningskrav från Kronofogdemyndigheten på över 200 000 SEK, tillsammans med sin privata livvakt, som hon påstås ha haft eller ännu har ett förhållande med. Själv blir hon inte åtalad, naturligtvis, och än så länge har hon underligt nog inte anklagat livvakten för exempelvis våldtäkt, men det skulle väl inte förvåna om även det händer en dag. Vad hennes pensionsavtal angår, så har det nyss kostat oss alla 3,5 miljoner – men hon återkommer säkert – på en Statsrådspost, eller som Sveriges ambassadör på Mauritius, kanhända – efter nästa val.

Liksom Anna Ardin – eftersom hennes ”comeback” också sedan länge lär vara noga planerad, och förberedd av partiledningen, samt såklart ”Tro och Solidaritet” – eller vad tror ni ?

Celtic_Boar_by_Faelyne

För egen del vet jag förbannat väl vad jag tror på – och det är inte på den här sortens människor eller vad de nu är. Jag har förlorat tron på just dem och deras Regering för länge sen, och även om också Folkpartiet har problem – Jan Björklund har fått in en person i sin partiledning som sannolikt aldrig skulle ha placerats där – så anser jag mig inte precis för galen, även om ni kristna bland mina läsare förstås gör det – liksom de mer fanatiska muslimerna bland er.

Snart skall jag genomföra ett Skördeblot, och det blir betydligt mera hälsosamt. Jag ska också läsa ett vettigt skrivet blogginlägg av en gammal vän från Uppsala, och för övrigt bege mig till en helt annan plats i tillvaron någon vecka eller två. Jag blir kanhända tvungen att minska min utgivningstakt på denna blogg, även om det finns mycket kvar som är värt att skriva om, och rent av med kraft protestera emot – här i vårt land och kanske resten av Världen.

Ett nytt fall av sk ”Andeutdrivning” inom Sjukvården i Gävle…

Kanske tycker en del läsare att ämnet är väldigt olustigt, men en ny notis från DN fängslar mitt öga. Nu är vissa kristna sk ”Frikyrkor” på krigsstigen igen – i Gävle av alla platser. Jag önskar att jag kunnat vitsa och skoja om det, och skrivit en kria i stil med gymnasisten, som skrev om sitt Gävle-besök. ”idag har jag varit i Gävle, men Gävlarna saknade både horn och svans och såg ut som helt vanliga människor”. Men det här är verkligen inte roligt, och ingenting att skratta åt. Jag citerar DN notisen i sin helhet, så får ni avgöra själva:

En sjuksköterska på en hälsocentral i Gävleborgs län ville att patienter med psykiatriska problem skulle få onda andar utdrivna av hennes make. Nu kritiseras sjuksköterskan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterar lokala medier.

Sjuksköterskan ska också ha frågat en patient om denne varit i kontakt med en häxa eller liknande, eftersom patientens problem kunde bero på en ”förbannelse”.

Sköterskan har vid flera tillfällen uppmanats av kollegor att lämna sin tro utanför arbetet. Nu kritiseras hon även av IVO för att ha riskerat patientsäkerheten.

Senast hade vi det sk ”Kongo-fallet” i Borås. Jag har skrivit om det redan tidigare – se under avsnittet ”Häxor och Häxeri” under Adiafora här ovan.2012 – för bara tre år sedan – blev en då 14-årig flicka utpekad som häxa och allvarligt misshandlad av sina föräldrar och två präster . Flickan brännmärktes med en het kniv på armen – precis som man fortfarande gör med häxor på Nya Guinea. Hon fick elstötar i munnen från en elsladd, och man tvingade henne att dricka en blandning av sin egen urin och rengöringsmedel. Hon blev misshandlad tills hon kräktes och man höll henne vaken om nätterna (sk ”sleep deprivation”, en teknik som användes i Sverige i samband med 1600-talets häxrättegångar) genom att spela kristen musik genom högtalare. I fyra år, utan avbrott, pågick all denna tortyr.

Distriktsåklagare Daniel Larsson i Borås som avslöjade alltsammans, inklusive den ökända frikyrkan The River var helt övertygad om att det fanns många, många fler fall, särskilt i Storstäderna i Sverige. Och kom ihåg att fenomenet inte blivit undersökt ytterligare. Minst två fall till var på väg att tas upp i domstol, men offren – allesammans barn – tog tillbaka sina uppgifter – ett faktum, som är ganska vanligt när det rör sig om mål av denna typ. Slutligen dömde man de två vårdnadshavarna för Borås-flickan till långa fängelsestraff och placerade henne i ett fosterhem, men de två prästerna gick fria.

Den första av dem var svensk – Leo Hartikainen. Den andra prästen – en viss Rita Richmore, 49 gammal – som bland annat hoppat upp och ned på flickans mage vid en exorcism i Malmö – blev också frikänd.  Myndigheterna trodde först att flickan var Kongo-parets dotter, men det visade sig senare att hennes släktskap till dem var högst oklar, och att de hade accepterats som ”vårdnadshavare” av de svenska myndigheterna, trots att ingen riktig kontroll av familjesituationen gjorts.

2238629

Visst – det FINNS häxor i Sverige – Men de VERKLIGA häxorna är inte som man tror…

I det här fallet spreds den kristna ideologin inom Landstinget i Gävle, dessutom där psyksjuka och redan utsatta grupper vistades – och ”kristen mission” började alltså förekomma, av en sjuksköterska – i Tjänsten…. IVO – en av våra mindre kända myndigheter – ingrep emot de kristna denna gång. Men – för all del – sk ”Batikhäxor” – eller ”Förtjusande damer i övre medelåldern” är betydligt vanligare; även om inte alla kärringar är av kvinnligt kön. ”Så kännes en kjol-lös kärring” sägs av Tor om Loke i Eddan.

IVO ertappade en sådan Loke på bar gärning inne på en Jämtländsk skola, där den här personen skulle ”undervisa” eller kanske ”bota” våra unga...

Det var en sk psykolog eller kanske myskolog, ja rent av mykofagast – en svampig människa kort sagt – som diagnosticerat flera unga som ADHD-HBTQB personer, ni vet. ADHD HBTQB börjar ju bli en mycket vanlig diagnos eller åkomma nuförtiden, och den är tydligen väldigt svårbehandlad. Men – en sak kan vi konstatera – det här beror inte alls på några ”onda andars” verksamhet, eller rent av Själve Djävulen, Djävulen Själv, Ondskans Genius med Bockfoten, alltså ”Han den där, som tyckte att Åmål ändå var något…”

Självklart har också vårdpersonal, sjuksköterskor eller vad ni vill, rätt till en religiös tro eller en uppfattning – på sin fritid. Men man kan inte blanda ihop tjänst och religion på detta befängda vis, och det blir också fullständigt groteskt, när vissa grupper hela tiden skall hävda sin särställning. Här har ni ett annat kristligt exempel. Visste ni att vi har en kristen special-polis i Sverige, som säger sig vara en internationell organisation, och som bedriver sin verksamhet inte i Sveriges eller Svenska Statens namn, men under ”Korsets tecken” ?

Deras logotyp ser ut såhär:

ap_logo

Som ni ser, så är den mycket snarlik det vanliga Polismärket, men ”Lilla Riksvapnet” har blivit utbytt och vanställt. Istället sitter där ett kristet kors. Vad ska nu en muslim, som kommer till en vanlig svensk Polis-station, tycka eller tänka ?  Vad ska en hindu eller en hedning, kanske en agnostiker tro eller tänka om sådana Poliser, och deras sätt att agera ?

”Vittnesmål” avges på denna Polisorganisations hemsida, fullspäckad med bibelcitat. Det enda en svensk Polisman (eller Polis-kvinna, oavsett ålder) skall ”vittna” om är vad han eller hon skriver i Polisrapporten, och den skall vara sakligt och opartiskt utformad. Det skall inte stå ett enda förbannat ord där om arrestanters eller hjälpsökandes hudfärg, religion eller vilket fotbolllslag de gripna hejar på – för – utom vid ”fotbollsbråk” kanhända – är sådant fullkomligt irrelevant.

De kristna polisernas sätt att agera, sätter förtroendet för Polismakten ur spel – och det är det viktiga. En Polis kan heller inte konsekvent klä sig eller uppträda såhär – när hon är i tjänst och bär uniform – eller ha sitt tjänsterum fulltejpat med Korancitat, för det är kanske inte så lämpligt, eftersom det inte inger förtroende hos vissa grupper. På sin fritid, däremot, kan Poliskvinnan eller Polismannen gärna klä sig i Burkini, Bikini eller ingenting alls, om t ex vederbörande duschar.

index

Polisen på bilden är inte Fältpastor, Fält-Imam eller Fält-Rabbin till exempel (i många stater finns allt detta). Hon har inte till uppgift att lägga sig i religiösa frågor, och det har förstås inte sjuksköterskan heller, som IVO konstaterat. Man får inte vanställa Polisens eller Försvarsmaktens Uniformer, exempelvis, och sätta dit ”extra” eller ”egenpåhittade” symboler och tjänstetecken – inte ens en Torshammare heller !

Polisman och soldat må bära Torshammare eller kors under uniformen, utom synhåll och ha en skottsäker Bibel eller Edda i metallpärm (fickformat) i bröstfickan, men det får inte påverka lösandet av uppgiften. ”Skottsäkra” biblar var mycket populära hos trupperna redan under första världskriget. Man kunde rycka de tunna bladen ur dem, och rulla till cigarettpapper eller ha dem att tända upp i tältspisen med, och diverse utgåvor av ”Handbok Gender” kan måhända användas på samma sätt.

4Sk ”Batikhäxor” är den vanligaste formen av Häxa i dagens Sverige, men tvärtemot vad många tror är de inte besatta av just Djävulen. Spritbegär och totalitära ideologier har ofta visat sig vara en bakomliggande faktor

Sjuksköterska, polisman, soldat, kyltekniker (som jag skrev om igår) eller narkosläkare må skriva bloggar, insändare i dagstidningarna eller till och med vara med i politiska partier – hör och häpna ! De må ha förtroendeposter i den lokala villaägarföreningen, båtklubben eller handbollslaget, kulturföreningen eller mera explicit grunda och delta i föreningar som har med deras yrke att göra, exempelvis Kamratföreningar, Veteranföreningar, Organisationer för anhöriga (till de som stupat i tjänsten – Polismans änka och faderlösa barn hör också dit) inklusive andliga föreningar och så även ”kyrkor” men – och återigen – detta är den enskildes ensak, en direkt följd av yttrande- och organisationsfriheten, som vi har i detta land – inget annat

Om jag hette Eliasson och vore Polischef (men det gör jag ju inte – i någondera fallet) så skulle jag hålla ett mycket noggrant öga på de ”kristna” internationella Polisorganisationerna och vad de håller på med.  Jag skulle – i kraft av mitt Ledarskap – inte klubba till med anmälan eller Ansvarsnämnd eller något ditåt direkt, utom i fallet med logotyperna.  Jag skulle sätta mig ned på deras möten, delta i dem, lyssna mycket noga och höra efter vad de kristna polismännen ville.

Vad är deras verkliga agenda ? Kan de svara på detta ?? I Gävle-fallet, såg man ganska direkt vad ”Agendan” var...

Jag skulle efterlysa deras uppfattning, men inte Poliserna själva. De kan – som vi alla sett och är mycket noga medvetna om – vara den tunna blå linje som skiljer oss alla från det totala vansinnet – i kristen, muslimsk eller ”fornsedisk” form. Vi har sett det i Rinkeby, vi har sett det i Rissne, Bergsjön och Rosengård – överallt där våra bilar och förorter brinner.

På tal om vår Rikspolischef – en politiskt tillsatt Tjänsteman – så har han antytt, att han tolkar sitt uppdrag så – att det är hans uppgift att döma personer med vissa politiska åsikter hårdare än andra, och se till att de får grövre straff – eller helst lagförs hela bunten – i parti och minut.  Jag undrar hur han ska gå till väga. Vi har nämligen något som heter Valhemlighet i det här landet, förstår ni. En svensk medborgare behöver inte tala om vad, vem eller vilket politiskt parti han eller hon röstar på, och det är också förbjudet för myndigheter – exempelvis Polisen – att efterforska det. Ska Rikspolischefen använda samma utmärkta metoder som i Borås, och Frikyrkan ”The River” – alltså att slå de misstänkta på njurarna, om och om och om och om igen, tills de erkänner och spottar blod ? Ska han använda elsladdar i munnen på de gripna, eller kanske ”sanningsserum” i en eller annan form… Ja – för en Politiskt tillsatt Tjänsteman, så rymmer polisyrket oerhörda möjligheter – men det gör det å andra sidan i Republica Srbska eller Ryssland med…

professor_ivo_0006

Professor IVO och ansvarsnämnder behövs visst – men vem ska vi skicka dit – och varför ?

logo_color

Så över till detta med de verkliga häxorna. Jodå – sådana finns.

”Flygsalva” gjord på bolmört, spikklubba, belladonna, besksöta och lite av varje finns också. Samt Ayahuasca, och ”hembryggt” mjöd gjort på diverse tillsatser och dålig jäst – man kan numera gå ”kurser” i sådant jämsides med diverse ”Höstblot” – men jag rekommenderar den drogfria varianten – för jag har hört talas om allt detta förut. Och upplevt tillräckligt av det – när jag var yngre – men tråkigt nog för er, mina läsare – så var allt det där för över 12 år sedan, och därför preskriberat nu. Ni kan det där med preskriptionstiders längd, hoppas jag ?? Vad är preskriptionstiden för g-i-f-t-m-o-r-d förresten ?

En verklig hednisk häxa jag känner – välartikulerad och med vårdat språk (de kristna har inte gripit henne ännu, eller stoppat elsladdar i hennes mun, men hennes fysiska hälsa är delvis nedsatt) varnar för det här. Hon har läst naturskyddsföreningens inlägg i ämnet. Det finns en del saker jag inte lär ut, och jag avråder starkt från allt ”fornsederi” – mest av den anledning som bloggen ”Hednisk Häxkittel” anger. En del av de här ”hälsoprofeterna” – ”forn sed” – kristna frikyrkor osv använder tekniker och ”terapi-former” som är fullkomligt livsfarliga.

Batik-häxorna däremot – den vanligaste varianten – är däremot kanske inte så farliga alls…

9789170376979

Dags för lite ”forn sed” anyone ?

Dagens Nyheter kontra Asatron om lyckan…

Dagens Nyheter, den stora dagstidningen som sägs vara liberal; fast med tydligt kristen bias – överraskar ibland. Artiklar, som helt och hållet avviker från dess redaktionella linje kan ibland smyga sig in i spalterna, och man vet inte var dessa politiskt inkorrekta tankar kan dyka upp.  Under rubriken ”Insidan” kan man hitta artiklar om bland annat livsstil och psykologi, och även vetenskapssidorna kan överraska genom att för ovanlighetens skull skriva om fakta. Igår vågade man intervjua Idéhistorikerna Johan Norberg och Filip Fors vid Umeå Universitet.

De är något så ovanligt som lyckoforskare, och Johan Norberg – som skrivit en bok i ämnet – konstaterar att vi nu är tillbaka i den strömning av Hednisk Filosofi som funnits sedan antiken, efter det att ”dödstillvända” religioner typ kristendomen – som inte ser någon lycka i livet här på jorden, utan bara efter döden i ett drömt himmelrike – numera starkt förlorat i popularitet. Varken Norberg eller hans kollega tar upp den hedniska hedonismen, eller Epikuros, till exempel – utan presenterar sig som strikta Aristoteliker, och alltså praktiska materialister – alltså sådana personer som inför strikt naturvetenskapliga eller närmast statistiska argument för vad som ska anses som lycka, enligt en närmast Nationalekonomisk eller Traditionellt Liberal syn på Lyckobegreppet, alltså något i stil med John Stuart Mills maxim om ”största möjliga lycka till största möjliga flertal”

utilitarianism

Utilitarianism – största möjliga lycka åt största antal = ”Maul Halten und Weiter dienen !

De konstaterar till och med, att det finns en genetisk grund för lyckan, som de ser det. Vissa människor är helt enkelt födda med en viss personlighet, och generna styr personligheten i högre grad än vi vanligen inser; skriver DN. Somliga människor är därför genetiskt pre-destinerade till att känna större lycka än andra, men vida viktigare är hur individen lär sig att hantera olycka, hävdar tidningen.

Det sägs rent ut i DN:s artikel, att endast vissa materiella förutsättningar, dvs en viss nivå av välfärd, alltså ett slags ”existensminimum” för att lycka alls skall kunna uppstå existerar, i form av inkomst eller annat, och om dessa förutsättningar inte är uppfyllda, känner befolkningen i ett land ingen lycka alls, för lycka består i att ha och äga saker, läser jag i tidningen. Döm själv efter detta stycke, till exempel – ren materialism, och inget annat:

En god ekonomi är också en viktig faktor för lycka, enligt Filip Fors. Däremot är sambandet mellan pengar och lycka inte linjärt. Nyttan av att ha pengar avtar när man väl har uppnått en viss ekonomisk standard, säger han.

– Då har man sina basbehov tillfredsställda. Man vänjer sig till slut vid att ha råd med mer saker, säger han och lägger till att samma princip gäller för materiella ting.

Dessutom måste man vara säker till liv och lem för att kunna uppnå lycka, påstår DN. Folk kan omöjligen vara lyckliga i krig, eller i katstrofzoner, enligt forskarna – och Afrikas befolkning skulle inte känna lycka den heller, eftersom den är alldeles för fattig – nej endast Europa sätter standarden, och särskilt Sverige är paradiset eller lyckoriket på jorden, enligt forskarna. Hör här vad de skriver:

Var vi bor i världen

En viktig faktor är var i världen vi befinner oss, enligt Filip Fors. Människor som bor i exempelvis Sverige är ganska lyckliga i jämförelse med personer i många andra länder i världen. Det handlar om trygghet, god hälsa och om att vi lever i ett samhälle med hög tillit till institutioner och till varandra, säger han.

– I Skandinavien är folk väldigt lyckliga jämfört med i de flesta andra regioner i världen. Det tror man beror på att vi dels har en hög materiell levnadsstandard och låg fattigdom, dels på att vi bor i trygga samhällen rent socialt. Man kan lita på de flesta människor och vi har låg korruption och så vidare, säger Filip Fors.

Aldrig har jag hört något mer inskränkt, småaktigt eller fördomsfullt, ens från DN.

Mellan raderna i artikeln ser man den vanliga PK-förnumstigheten, den som får vissa av våra politiker att tro att hela Syriens befolkning, på 50 miljoner människor eller mer, ovilllkorligen MÅSTE ryckas upp med rötterna och genast fotvandra till paradiset Sverige, där de – oberoende av vad de själva vill – ska leva resten av sina liv. Och de ska inte tro att de själva får bygga upp ett eget samhälle i sitt eget land igen, nej nej !

Endast Västerlandet och då främst Europa är alltså måttstocken, enligt ”lyckoforskarna”… Mycket annat skrivs också i DN:s artikel, och till det skall jag återvända inom kort – men innan dess kan vi fråga oss – ÄR det verkligen såhär ?

rank-africaFolk i andra delar av Världen skulle inte kunna var lyckliga, skriver Dagens Nyheter. Och ändå skriver ”The African Economist” att frågan om lycka inte är så enkel….

 Då och då föresvävar det även Umeåborna i artikeln att frågan om lycka är något mer komplicerad. Lycka är inte alls samma sak som tur, till exempel – eller ens Svintur – i valet av födelseort. Med Svintur, eller vad norrmännen kallar ”Svineheld” eller tyskarna ”Schwein gehabt !” (alltså ordagrant ”haft svin” – vi ser spåren av Särimner i det idéhistoriska tänkandet) menar vi en osannolik slump, eller förmågan att utnyttja tillfället eller den osannolika slumpen till egen vinning, vilket är exakt det recept på personlig lycka DN föreskriver…

Sedan finns också ruset, extasen eller den kortvariga, men falska och bedrägliga lyckan, som jag talade om igår. En del människor tror att lyckan bor i narkotika-rus, till exempel, eller i datorspel eller andra former av beroendeförhållanden, men de blir nog grymt besvikna så småningom. Varaktig lycka förutsätter någotslags balans eller harmoni, grekiskans Harmoneia, alltså dottern till krigets gud Ares och kärlekens gudinna Afrodite i Grekisk mytologi, även om somliga också tror att Harmoneia är detsamma som Aphrodite Pandemos, hela folkets Afrodite, det vill säga Frejahon som inom sig rymmer BÅDE kriget och kärleken samtidigt.

Det finns med andra ord ingen lycka utan kärlek. Så enkelt är det. Så trodde redan antikens folk, och Nordborna med – som vi ska se.

Lyckan ligger alltså inte i enbart materiella ting, och den kan heller inte köpas för pengar – vad än Dagstidningarna skriver…

grottoandharmonystatueStaty av Freja eller Harmoneia i ”Old Economy Village” – Pennsylvania, USA.

För övrigt kan du mycket väl uppleva lycka, också om du bor i en katastrofzon, eller till och med deltar i ett krig. Kanhända är då lyckan av den mer kortvariga sorten, men tänk på en ung soldats upplevelser efter sin första strid. Han ser sig om efter de andra unga männen i sin skyttegrupp, och de konstaterar alla hungriga, trötta och utmattade till bristningsgränsen att de haft osannolik tur ändå, och överlevt. De skrattar, småpratar, lyfter fram sina egna berättelser och talar med hesa och viskande röster om vad som hänt under dagen. Det är en annan sorts lycka än vad en akademiker från Umeå kan förstå, eller ens dela. Men i morgon går kanske inte det hela deras väg, och det blir den egna sidan, som får se den egna ställningen fylld med sårade och döda. Lyckan att få födas och leva här i Midgårds dalar, kan vara mycket bedräglig.

luck-v-skill1

Den lyckligaste människa jag själv mött eller hört talas om var en infödd Kyltekniker från Afghanistan. Han var Pashtun, men arbetade på en svensk camp. Det sägs att narkosläkare kanske på sitt sätt tillhör en liknande kategori. Deras vardag består bara av ”Nu ska ni sova, fröken Björklund !” eller ”Vakna, vakna fröken Björklund – nu så var er bröstförstoring klar !” men vänta bara tills att någon verkligen håller på att dö. Det är då narkosläkaren lever upp – och under fem minuter – inte mer ! – kan han rädda eller stjälpa hela situationen – och skapa lycka eller olycka för ett stort antal andra – beroende på sin skicklighet. ”Lycka är ett väl förrättat värv” säger Hávamál. ”We are our deeds !”

Många tror att man inte har nytta av en kyltekniker när det är femtio grader i skuggan i en öken – men det har man visst !

Det är när det vanliga kraftverket inte fungerar, och reservkraften är utslagen – också för sjukhuset. Det är när fullt med folk dör eller skadas i byarna runtomkring, och kylteknikern i kraft av att han är en god innovatör hittar på ett nytt sätt att få igång dieselgeneratorn på – och kopplar starkströmskablar alldeles själv, helt emot alla säkerhetsföreskrifter – utan kroppsskydd eller hjälm – för ingen vill kosta på honom något sådant – trots splitter, trots kulor. Risken att också han skadas eller dör är betydande, men den lycklige kylteknikern, ser ni – han vet att oavsett vem som vinner kriget i morgon eller om tjugo år – och oavsett hur många som än dör, på båda sidor – så nog fan behöver de överlevande en väl utbildad kyltekniker, när de i sinom tid ska bygga upp alltsammans igen. ”Vad våldet må skapa är vanskligt och kort – det dör som en stormvind i öknen bort!” skrev en gång hedningen Esaias Tégner. ”Talibaner och långskägg förgår – men gott hantverk består !” kunde man också säga. Och dör vår kyltekniker, så dör han lycklig – i förtröstan på sin gud – och på att han gett sitt liv för en rättfärdig sak. Det är också lycka, av ett slag som DN:s eländiga brödskribenter aldrig någonsin kommer att förstå, därför att de saknar hängivenhet, och de rätta intellektuella förutsättningarna.

Hávamál varnar oss gång på gång för att vi inte ska tro oss själva så lyckliga, eller slå oss till ro.

”Vid kväll skall dag prisas / hustru när hon bränts / vapen när det frestats / mön när hon blivit mor / isen när du hunnit över den / ölet när det druckits..”

Vet du själv ditt öde ? Vet du, hur ditt liv slutar, eller hur samhället runtom dig utvecklas, inom ett par år ? – Nej, du vet ingenting, inte ett förbannat dugg, säger jag dig – och det vet inte människorna i andra delar av Världen – förtröstansfulla kyltekniker eller ej – heller. Men – de fortsätter arbeta, och däri ligger deras lycka. De gör något för andra, och ser en lycka i det – det kan DN.s skribenter heller inte inse. ”Eld såg jag brinna för en rik mans barn – men utanför dörren, stod Döden” står det också att läsa i Hávamál.

”Vädret kan ändras mycket på en vecka, än mer på en månad” står det att läsa – ”skog ska man fälla i storm, och segla i medvind”

Det här är samma som DN:s snusförnuftiga filosofi att utnyttja det rätta tillfället och övervinna motgångar genom sund strategi – och förutseende – men mycket enklare och klarare uttryckt.

Fattigdom är inget hinder för lyckan det heller, för läs strof 36:

Bú er betra,þótt lítit sé, halr er heima hverr; þótt tvær geitr eigi ok taugreftan sal, þat er þó betra en bæn.

Eget bo är bäst, om än det sig litet ter. Karl är hemma envar. Om du så bara har getter, och havstång till tak, så är det bättre än bön

Feral Goat (Capra hircus) two goats eating seaweed on carsaig beach on Mull. Argyll and the Islands, Scotland, UK

Feral Goat (Capra hircus) two goats eating seaweed on carsaig beach on Mull. Argyll and the Islands, Scotland, UK

Etymologer och forskare har diskuterat om ”taugreftan” betyder rafter på ett halvfärdigt tak, som hålls samman genom provisoriska rep, så länge bygget varar – eller ”tang” alltså havstång – på Island var de fattiga så fattiga att de inte ens hade agtak, som på Gotland, eller Torv att täta taket med, än mindre tegel eller trä. Men – hade någon bara två getter, och ett eländigt skjul, kunde kanske den personen se det ljusa i tillvaron ändå, och därigenom finna lycka – ”alltid finner karl sig en ko” – livet är alltid värt att levas, det finns alltid en utväg ur situationen – och allt det genom att använda sitt förnuft, eller studera naturen…

Berömd är också strof 47: ”Ung var jag fordom, ensam gick jag – vilse om vägen vart. Rik jag mig såg, när jag råkade någon – man är mans gamman”. Hávamáls perspektiv är hela tiden den ensamme vandrarens, utanför-personens – men denne söker inte lyckan för egen del, utan finner den ihop med andra. Åter en sak, som DN:s skribenter, fastlåsta i sin tid och sin måttlösa materialism, aldrig kan förstå – därför att de inte har någon kärlek till sin nästa, helt enkelt. Hjalmar Gullberg, den svenske poeten som många ansåg för kristen, förstod Hedendomen och Asatron bättre än andra, då han skrev följande dikt, som visar vad det handlar om:

Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas ifred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.
Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Frihet, inte materialism. Lycka genom andra, inte i egoism. Och ändå vantolkar folk, som inte lärt sig översätta, som inte lärt sig de rätta orden. Kristna amerikaner, till exempel, som inte förstått den rätta innebörden i ”Medelklok ska envar vara”den som känner sitt eget öde, och i förtid vet när han ska dö, är sällan lycklig – och den som offrar sig för andra och tar sitt ansvar, finner kanske inte individuell lycka han heller, utan får avstå från något, som han annars skulle ha haft.

Oden vet, att han ska dö vid Ragnarök – men han fruktar inte alls vad som kommer. Han begär bara detsamma av dig, om du har kraft och ansvar nog att följa honom. För ignoranta amerikaner, däremot – är detta bara ”ignorance is bliss” och de talar fåfängt om hedningar, som är nöjda med sin okunnighet. De ser inte Odens sökande efter kunskap, och de förstår aldrig detta drag heller.

odin-grow-up53:e strofen lyder:

”Små strandrevlar – små sävdungar -små är människornas sinnnen. Alla människor är inte jämnstarka – halvt är släktet – Nu som förr !”

Våra idéhistoriker från Umeå sa, att inte alla hade samma förutsättningar för att hitta lyckan, men att alla ändå kan genomföra det, om de har rätt attityd och bara försöker. En smula hårt sagt, men ändå sant !

Strof 52:

Mikit eitt skal-a manni gefa; oft kaupir sér í litlu lof, með halfum hleif ok með höllu keri fekk ek mér félaga.

I min översättning:

”Mycket behöver du inte ge – Ofta köper sig lite lov – Med en halv lev – och Halva karet – fick jag mig en frände !”

Det här har ignoranta amerikanska kristna hyndor tolkat som ”att köpa sig vänner är bra” – trots att detta inte alls är vad strofen handlar om. Istället måstte den läsas ihop med de andra, och den som följer direkt efteråt. Oden säger tvärtom, att han inte ser till om du ger honom mycket av dig själv. Redan en symbolisk insats för din nästa, är lovvärt i Allfaders ögon – det viktiga är, att du försöker. Och de bästa stunderna i livet – all mänsklig lycka – är faktiskt gratis.

Två personer möts av en händelse, och delar en halv mugg öl, eller en halv brödkaka. Om så bara så litet – så räcker det – för vem vet vad detta korta möte kan leda till ?

För de som i DN:s liberala stil tror att lycka bara handlar om materiella ting, statistik eller nationalekonomi, så finns här ett sista budskap. ”Félaga” betyder inte ”fellow” eller vän, som i modern engelska – som vanligt ett gammalt anglosaxiskt missförstånd. Den som äger ”fä” eller lös egendom ihop med annan, är en ”félagi” eller ”bolagsman” skulle vi säga med modernt språkbruk. ”Felagi” är också en juridisk term, som dyker upp i ”Grågås” och de norska medeltida lagsamlingarna – till och med affärsbekanta för resten av livet kan ju träffas av en tillfällighet – och nya bolag och innovationer uppstå – också inom kyltekniken, eller vad ni nu vill… Ifall ni begär en materiell lyckotolkning, inte har kärlek och inte kommer längre..

Er-at maðr alls vesall, þótt hann sé illa heill; sumr er af sonum sæll, sumr af frændum, sumr af fé ærnu, sumr af verkum vel.

”Inte kan någon kallas olycklig, fast usel hälsa han har – Några blir sälla av söner, Andra av fränder, Några av gods, Andra av väl utfört värv.”

Så säger Hávamál om den mänskliga lyckans natur. Lyckoforskarna, som insett att frågan om personlig lycka är komplicerad, och att den för några består bara och endast bara i materiella ting, att några ser den i den egna familjen, andra i sina vänner och några i sitt arbete eller det som görs väl – för andra ! – har efter tusen år inte kommit längre, de med.

Idéhistoriker Norberg från Umeå har VERKLIGEN rätt på en punkt.

Vi ÄR – precis som han säger – tillbaka i en klassisk, Europeisk filosofisk tradition, med anor ända ner i antiken och ännu längre tillbaka – när vi lämnar Monoteismen fjärran..långt långt bakom oss.. i öknen, där inga goda tankar växer.

220px-Del_av_hjälm_vendel_vendeltid_möjligen_oden

 

”Forn Sed” och Drogerna – Del 2

I somras hände något mycket märkligt. 11 Juli i år publicerade svenska media en nyhet om hur någotslags ”fornsediskt” eller New Age-relaterat Samfund plötsligt tilläts arrangera ett slags påstådd ”andlig retreat” strax nära Barnens Ö och Väddö Skjutfält i den Uppländska skärgården, och hur de bjöd sina festdeltagare på Ayahuasca och andra starka psykedeliska droger och narkotikaklassade preparat.

I den här bloggen har jag berättat om andra liknande ”fornsediska”, new age-betonade sammankomster i Tyskland som orsakat tjogtals förgiftningsfall – utan att deltagarna där ens var förvarnade om vad som hände. Ayahuasca och liknande substanser – som INTE hör hemma i Nordisk tradition – kan utlösa starka psykoser, särskilt om en person blir ofrivilligt förgiftad av andra – Kriminalunderrättelsetjänsten KUT och Läkare blev snabbt inkopplade på det senaste svenska fallet.  Stockholmspolisen uttalade ig också, enligt SVT. P4 Uppland kunde till sist – några dagar senare – berätta hur ”fornsedarna” avhystes från platsen, och nekades att hyra ”Barnens Ö” som skall vara en drogfri verksamhet.

b671a737-1b0a-491b-a456-d3c8eb518dddHär – mitt i den svenska skärgårdsidyllen – försökte ett New Age sällskap med namnet ”Inner Evolution Retreat” bjuda på hallucinogena droger… Det har INGENTING med verklig andlighet att göra… Inte i några religioner… (ja, utom sk ”forn sed” förstås)

Också Norrtälje Tidning och andra medier följde upp med separata reportage om hur drog-vännernas tilltag stoppades – för tillfället – i somras…

polisenra%cc%88ddadesa%cc%88lkut-mitticentrum

KUT behövs om sanningen ska fram. Utan spaning – Ingen aning ! (Fotnot: KUT = Kriminalunderrättelser, en del av den svenska Poliskåren)

Allt detta var ju ganska så eländigt, får man nog säga, inte minst därför att det drar skam över hela den Hedniska rörelsen i Sverige. Jag har redan – tillräckligt många gånger – varnat för diverse samfund som säger sig hålla på med sk ”forn sed” och vad de kan ta sig till – sådant har inte med Asatro eller Hedendom att göra. Men det märkliga i det här fallet var vad som hände omedelbart efteråt att jag på min facebook-sida publicerat mina farhågor angående ”fornsedarna” och ”Skandalen i Skärgården”.

Inom fem minuter – inte mer – får jag besök av en åtskilligt märklig person, som säger sig heta ”Ernest Oden Carlsson” (och ibland Ernest Loke Karlsson och ibland något helt annat – alla de här personerna ”leker runt” med dussintals fiktiva fb-profiler – helt mot reglerna för sk ”sociala media” för övrigt)  och som genast hävdar att ”knark är gott” och att ”alla vikingar berusade sig på spindelskivling och flugsvamp” samt att ”mjöd måste vara en svampdrog”, ”grunden i de eleusiska mysterierna måste vara narkotika och svamp” och annat sådant…

11276950-dku3t

Allt det här är såpass idiotiskt, att jag knappast vet vad jag ska säga om det. Missuppfattningen att flugsvamp skulle ha ingått i den Vikingatida dieten spreds av den kristne prästen Samuel Ödman på 1800-talet – en man som var svårt hypokondrisk, aldrig lämnade sängen de sista 40 åren av sitt liv och aldrig heller gick ut för att plocka någon svamp. Flugsvamp orsakar bara bortfall av njur- och leverfunktion, förgiftning och död. Det finns inga som helst bevis för att svampen någonsin ingått i den Nordiska eller ens Samiska traditionen (glöm allt flum om Schamaner !) men det är klart – en del Samojediska stammar osv i norra Sibirien brukade dricka pisset från sina renar eller mänskliga krigsfångar – som därefter dog i hemska plågor, medan Samojederna fick sig en billig fylla – samt överkänslighet för hörselintryck mm – vilket framkallar raseriutbrott. Detta var sanningen om det sk ”bärsärkaraseriet” – ett annat fenomen, som blivit föremål för en del drog-skallars intresse..

Den dåre jag träffade på är sannolikt påverkad av den svampige ”forskaren” eller pseudo-vetenskaparen Terence McKennas helt obevisade teorier om alla kulturer som drog-kulturer osv – men så är det ju bland knarkare – de är alltid besatta av att få fler in i sitt missbruk

”Ernest Oden Carlsson” – som även kallar sig ”Joel Kalsong” när han uppträder på internet, är dessutom Ordförande i ”Idéprogramsgruppen” av ”Gröna Studenter” efter vad jag fått veta.  ”Gröna Studenter” skall i sin tur vara en underavdelning av Miljöpartiets Ungdomsförbund vid Universitet och Högskolor, där det tydligen går för sig att predika om allmänt bruk och missbruk av narkotika, nuförtiden. Visst – alla ”Ungdomsförbund” är kanske radikalare än moderpartierna – det medges ! – men ändå – i Miljöpartiets Partprogram står följande att läsaförlåt att jag blott citerar:

Missbruk orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer ett stort mänskligt lidande. Personer med missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård. Målet är ett narkotikafritt samhälle.

Miljöpartiet vill

  • att Sverige ska ha en restriktiv alkoholpolitik och vara fritt från narkotika,
  • att bra behandling mot missbruk ska ges snabbt och under tillräckligt lång tid, och
  • att polis och tull ska ha tillräckligt med resurser.

Runt varje människa som missbrukar finns anhöriga och vänner som också berörs. För varje människa som missbrukar ökar det mänskliga lidandet och samhällets kostnader.

Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk. För att bekämpa missbruk bland unga är det förebyggande arbetet viktigt, det kräver tillgängliga ungdomsmottagningar, skolor med fungerande elevhälsa och bra fritidsverksamheter.

I våras lovade Gustav Fridolin i samband med Mehmet Kaplan skandalen – en Minister i en Socialdemokratiskt ledd Regering som visade sig umgås med Nynazister och Islamistiska fundamentalister – bland annat en hemlig organisation, benämnd ”grå Vargarna” – att ALL DRÄGG skulle rensas ur (Mp).

Uppenbarligen missade man ett stort antal namn”Joel Kalsong” och hans gelikar inräknade...

Dräggen är kvar – och Mp närmar sig 4 % spärren – samtidigt som drogerna fortsätter att spridas över vårt land. Utåt sett säger man en sak – men i verkligheten GÖR man en helt annan. ”We are our deeds” säger man i Asatrogna kretsar i USA. Vad ska man då säga om människor som hycklar och ljuger, gång efter annan ?

image.php

”We are our deeds” – jodå ! Har de här ”halvfigurerna” rent mjöd i hornet, eller rent mjöl i påsen tror du ??

I samband med att vi andra försöker få till ett lungt och värdigt skördeblot – som inte har med droger och alkohol att göraså fortsätter nu ”fornsedarna” med mjödbryggningskurser i privat regi – där man enligt uppgift ”piggar upp sig” med lite ”kryddor”, ”svamp från skogen”  och sådana saker...

Kanske borde KUT – eller Kriminalunderrättelseavdelningen – ta in lite ”tips från allmänheten” om de här – 10-20 – personerna – som förekommer under olika namn, och i olika konstellationer. Fler är de ändå inte, men de förstör en hel rörelse – och de förstör för alla andra..

Personer inom ”forn sed” som jag pratat med och diskuterat den här saken – särskilt då de som enligt egen utsago ska vara ”Goar”, ”Gydjor” eller med andra ord förestår det hela – fast vilken utbildning och kunnande de har, vill jag låta vara osagt – slår bara ifrån sig hela tiden och säger saker som ”Jamen vi kan inte vara någon drogpolis”

Det är inte att bry sig om sina egna församlingsmedlemmar eller vänner, att svara så; anser jag. Den som hela tiden slår ifrån sig, är ingen vän alls. En sådan person är bara feg, och manifesterar ingenting alls, utom sin egen fundamentala brist på ansvar. Dessutom är vi alla skyldiga att hålla oss till lagen och dessutom ta ansvar för varandra. För övrigt – vad har droger för plats eller roll i någon religion ? Har de någon plats i kristendomen ? Har de någon plats i islam (nå, undantaget kat och hasch, då) eller för den delen Hinduism, Buddhism eller vad som helst ?

Droger ger ingen andlig insikt överhuvudtaget – och ska man köpa mjöd, och dessutom dricka det – i måttliga mängder – vilket de flesta svenskar klarar av och inte har något problem med – så kan man lika gärna köpa en handgjord kvalitetsprodukt från något gårdsbryggeri. Andra samfund har redan fasta kontrakt med sådana firmor, fast vi erbjuder alkoholfria alternativ för samvaro – vilket däremot dessa fornsedare INTE gör. Det tycker jag är svagt. Mycket svagt och mycket dåligt, till och med.

alla

All andlig utövning borde nämligen vara drogfri. Det anser jag för en ren självklarhet. Och vid gille och liknande dricker man i måttliga mängder. ”Ej är ölet så bra som man säger, för människors ätt” står det i Hávamál. Eller, för att säga det rent ut:

11.Byrði betriberr-at maðr brautu aten sé mannvit mikit;vegnest verravegr-a hann velli aten sé ofdrykkja öls. 12.Er-a svá góttsem gótt kveðaöl alda sona,því at færa veit,er fleira drekkrsíns til geðs gumi. 13.Óminnishegri heitirsá er yfir ölðrum þrumir,hann stelr geði guma;þess fugls fjöðrumek fjötraðr varkí garði Gunnlaðar.

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.

12.
Ej är så gott,
som gott man säger,
öl för människors ätt;
ty ju mera du dricker

dess mindre vet du – var ditt vett tar vägen.

13.
Glömskans häger heter,
den över glatt lag svävar;
han snattar från män deras sans.
Med den fågelns fjädrar
jag fjättrad blev
i Gunnlods gård.

Ja – så lyder stroferna i Erik Brates välkända översättning. Gång på gång varnas det i Eddan för slemmiga ”svampar” eller andra figurer, som försöker förgifta en. ”Lägg i ölet en lök, så varder dig aldrig mjöd till men blandat” står det i Sigdrifumál – därför att lök tar bort vissa giftämnen – bland annat från bläcksvamp. Att bli ”förgiven med ond dryck” varnas det också för – och sagan om Kung Fjölner – som drunknade i mjödfatet – känner de flesta till.

Det är både ynkligt och löjligt att behöva umgås med dessa ”fornsedare” eller annat patrask, som inte känner sin egen kultur och sin historia.

Oden tog skaldemjödet – som är gjort på rent vatten, ren honung och inget annat, förutom mjödjäst – till Valhall – därför att han visste, att människorna inte kunde tåla det. Han delade ut lite i taget åt de förtjänta, men undvek allt missbruk, svamp eller droger. Och däri gjorde han rätt – ty se – han talade av egen erfarenhet.

Hávamáls budskap är enkelt och klokt. Oden hade också sina ungdomssynder – men de ångrade han, och avstod ifrån. Så blev han en vis man, och avstod från rus, dumheter eller ”ominneshägrar”. Och han fördömer ingen. Han lastar inte den enskilde missbrukaren, eller de som vill komma till Asatron och hitta en väg bort från sina problem.

För egen del lastar jag bara ideologerna – de som sprider och säljer droger – och de som står bakom ”forn sed”. De som i likhet med ”Joel Kalsong” sprider en på droger baserad ideologi, i namn av ”andlighet” och sedan försöker tjäna pengar på det. Allt sådant, som är totalt motsatt vad verklig andlighet  – oberoende av övertygelse eller religion – verkligen står för.

icelandasatru

För ett VÄRDIGT Skördeblot – utan droger, ”hemkokeri” eller fylleri… (Bild: Hilmar Örn Hilmerson – AllsherjarGodi i det Isländska Asatrufelagid – som i likhet med Nordiska Asa Samfundet tar avstånd från droger, alkohol och liknande – samt erbjuder drogfria alternativ…)

TIO TUSEN medborgare lät sig HEDNAS… Bara i Augusti !

Härliga tider, strålande tider väntar oss Astroende och Hedningar ! Media i vårt land är idag fulla med de senaste rapporterna om ”Svenska” Kyrkans – eller den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmaktens – senaste svidande nederlag. TT eller Tidningarnas Telegrambyrå har publicerat en nyhet, och då nappar alla dagstidningar i vårt land lydigt på detta, och upprepar samma nyhet. Också SVT eller Statstelevisionen har vågat publicera den obehagliga sanningen, trots hård kontroll ”uppifrån”.

Medlemsflykten fortsätter i hög takt i Svenska kyrkan. Under augusti begärde 9.211 medlemmar utträde, rapporterar Kyrkans tidning.

Det är nästan tre gånger så många som under samma månad förra året.

Till och med augusti månad har 47 453 personer gått ur Svenska kyrkan. Det är fler än under hela 2015 och även 2014.

Sveriges Radios granskning av vidlyftiga utlandsresor och Aftonbladets samtidiga avslöjanden om hur höga andliga ledare bland annat har låtit Svenska kyrkan betala för lyxhotell under privata utlandsresor har bidragit till de höga utträdessiffrorna. Bara under juni i år lämnade drygt 13.300 personer kyrkan. (SVT 2016-09-12)

Hedningarnas andel i vårt land uppgår snart till 40 % och mer. Hedning är man nämligen när man inte tror på en av de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna, och som Hedning kan man också vara Ateist, eller för den delen Agnostiker – man behöver inte alls vara ”troende” för det. Ganska snart – inom kanske fem sex år – tar vi över majoritetensom vi inom Samfundet Särimner redan förutspått.

Vid slutet står segern !

april-022_Fotor

För egen del tror jag inte bara är korruptionen som är orsaken till det kristna nederlaget. I Växjö – och nästan överallt annars –  har man andra sorters problem – och dem uppmärksammar folk !

”The boot is on the other foot” lyder ett engelskspråkigt uttryck, men å andra sidan tycker jag inte, att vi Hedningar och svenskar skall yvas för mycket åt vår kommande slutseger. Uttrycket betyder detsamma som det svenska ”nu blir här ombytta rollereller ”nu vankas andra bullar och därefter Rammelbuljong för alla Skitstövlar !” – fast vi får inte sänka oss till våra motståndares låga nivå. Vi hedningar skall visa bättre moralisk resning än så. Vi ska inte sänka oss till att förfölja och utplundra de kristna, liksom de i mer än 700 år av religiöst förtryck har förföljt och skadat oss, eller begått folkmord på en hel kultur. (Kom ihåg att kristendomen fick ordentligt fotfäste i Sverige först på 1200-talet, i alla fall om vi räknar de breda lagren eller folkdjupet).

Häxprocesser eller Kättarbål – deras kännemärke – gagnar inte oss, särskilt inte nu sedan HUAR och andra förment hedniska små påtryckargrupper i USA eller annorstädes har börjat med den sortens metoder, i någotslags självpåtagen anda av politisk korrekthet. Själv tror jag nog, att andelen kristna och muslimer tillsammans kommer utgöra mindre än 10 % i morgondagens Sverige – och det är nog bra med det..

Jag ser inget skäl till att de inte skulle kunna fortsätta utöva sin religion här, så länge de följer lagarna i vårt land – och i övrigt slutar att försöka påverka samhället. Problemet är bara, att just nu lever ”Svenska” Kyrkan inte efter denna princip – och dessutom KAN den inte bara – i ett sk ”Multikulturellt” samhälle – vara allenarådande, eller säga sig representera ALLA svenskar.

Statskyrkan är något vi avskaffade genom regeringsbeslut redan år 2000 – och det är kanske dags att inse det nu…

raccoons-dark-eyesVi äro tusenden !” säga Tvättbjörnarne… nej – na…

Nu över till något helt annat… Hedendom och Asatro vinner insteg överallt i Världen. Allt fler och fler sluter sig till oss...  Visste ni att det finns en sammanslutning för Asatrogna Motorcykelgäng på Internationell basis numera också... (Just det – ni goda kristna ! Huka er i bänkarna, gubbar och kärringar, för nu laddar vi om… Vi kommer nu – allihopa nu...)

follow

Sammanslutningen, som heter ”Norse Riders” har ingenting alls med ”Soldiers of Odin” eller liknande politiska rörelser att göra, och det har självklart ingen seriös Hedendom eller asatro heller. Rörelsen finns redan på plats i Stockholm, Skåne, Västsverige och lite varstans i landet, och dess moraliska programförklaring ser ut såhär…

Också i Norge, på Island, Belgien, Spanien, Nya Zeeland, Storbritannien, Brasilien och på liknande platser finns dessa Nordiska Bikers etablerade. Bäst att ni passar er !

Snart finns vi Asatroende överallt – och jag menar verkligen överallt – titta bakom dig, eller ute i trädgården, kära läsare….

64e3b9c9c28ff6932ec89e3e00d81f55honda_valkyrie

Apparat för förtida Valhallsfärd. Minns min släkthistoria !