LÄSARFRÅGOR från sajten Asatemplet

Antalet Hedniska och Asatrogna bloggar i vårt land stiger hela tiden. När jag började den här bloggen – på en helt annan sajt – för snart sex år sedan var jag ganska ensam om att ha en Asatrogen, personlig blogg. En del skribenter har kommit och gått – andra håller fortfarande på – och gör som jag själv nya inlägg så gott som dagligen. En av de vederhäftigaste är Asatemplet, som ni också finner här på WordPress (tryck på markerad länk).

Förutom den sajten vill jag också rekommendera bloggen Ideell Kulturkamp, driven av Henrik Andersson i Västergötland. Henrik skriver som jag personligt, och med oefterhärmligt tonfall och systematisk akribi. Alla tre har vi valt att skriva på svenska, inte på Engelska. Svenskan är vårt modersmål, och jag tror nog att vi alla tre vill bevara och utveckla vårt svenska skriftspråk. Vi är också Asatroende, inte ”fornsedare” eller någon form av New Age. Det är också viktigt att betona.

0205d9f2fef2e2508de1c55999266932294d0404bf58bdc8092b4ca765962453_1

Ett litet budskap till omvärlden….

Nåväl, Asa-templets redaktör ställde några frågor till mig igår, och jag besvarar dem en i taget.

1. Berätta lite om sig själv och bloggen

Min egen person är ganska ointressant. Jag är medelålders, och statsanställd samt har sysslat med Asatro i organiserad form i över ett kvarts sekel. Redan som 18-åring – eller så snabbt jag kunde – gick jag ur Svenska Kyrkan och lät hedna mig, vilket är synnerligen viktigt. Jag är i och för sig döpt och konfirmerad, men det ”tog” absolut inte.

Min far var kompromisslös ateist, samt jurist – min mor lönekontorist, och jag kommer från ett agnostiskt, icke-troende hem.  Jag har bott nästan överallt i landet, är född i Norrland och har min släkt och mina rötter i Skåne. I mer än 18 år av mitt liv har jag tjänat mitt land, och jag kommer göra det så länge jag alls kan arbeta; och så länge inte pensionsregler sätter hinder i vägen. Jag har alltid varit en skrivande, skapande, fotograferande människa. Jag tolererar inte censur eller åsiktsförtryck, och vägrar att ställa upp på totalitära värderingar eller åsikter. Jag är liberal, medlem av det som tills nyligen kallades för Folkpartiet (jag är emot namnbytet) och betecknar mig som patriot, men inte nationalist – eftersom det finns en viktig skillnad.

Min blogg inledde jag för sex år sedan, eftersom jag ansåg det nödvändigt att uttrycka min livsfilosofi och mina åsikter. Jag har aldrig sagt eller påstått, att någon måste följa dem eller dela dem, men om folk gör så, upplever jag det naturligtvis som positivt. Numera har jag en egen domänadress på WordPress och skriver nästan veckans alla dagar. Jag har också blivit uppmärksammad av ”gammelmedia” och våra större dagstidningar, ehuru indirekt. Ingen av dem har vågat publicera en intervju med mig, eller skrivit en enda artikel om just Asatro. ”PK-Sverige” och kulturetablissemanget håller oss fortfarande nere, men vår tid kommer. Jag har också upplevt enstaka attentat, försök till datorintrång, DoS-attacker, ”anklagelsebrev” som min arbetsgivare och mina  chefer får så gott som var fjärde månad, och mycket mycket mer. Resultatet av dessa falska anklagelser har bara blivit, att alla mina kollegor och närmaste chefer nu också läser vad jag skriver – och många av dem har uttryckt sitt klara gillande.

I de flesta fall tycker jag mig se klara bevis för att det är sk ”fornsedare” och annan drägg som ligger bakom. Med de kristna i Sverige, dock – eller med Muslimer och andra Monoteister har jag aldrig haft några problem. Bloggens berömmelse växer ständigt, och den har i snart tre år på Word press bara fått fler och fler läsare hela tiden.

 

583

2. Hur upptäckte du personligen asatro?

Jag har levat med den så länge jag alls minns. Min far var också intresserad av den, och lärde mig de viktigaste berättelserna ur Eddan när jag var barn. Min farfar – som i och för sig var Präst och Kyrkoherde i Svenska Kyrkan – intresserade sig mycket för etnologi och folklivsforskning, och uppmuntrade tidigt studier i Asatro, Folktro och angränsande ämnen. Han var en lärd man, som kunde höja sig över det kristna. Min farmor – bonddotter med sju syskon – var nästan hedning själv, i alla fall emot slutet av sitt liv och hade vissa föreställningar och saker att lära ut och berätta som inte alls var kristna. Hedendomen ligger i mitt blod, och det finns inget sätt att berätta min egen eller min släkts historia utan att också nämna Asatro. 1992 var jag en av dem, som grundade Sveriges Asatrosamfund. En man från Adelsö – taxichaufför och runstenshuggare – fick mig att tro på vad som först syntes vara en omöjlig dröm. Vi skulle bli en folkrörelse, ett landsomfattande förbund.

Vi var alla yngre då, och mycket entusiastiska. Kanske gjorde vi ett par misstag. Pga arbete och personliga skäl låg jag själv ”lågt” ett par år, och märkte inte vad som höll på att hända inuti samfundet. En känd drogmissbrukare blev kassör och stal vår lilla ”tempelkassa” som vi sa. Andra personer med en klart uttalad kommunistisk och vänsterextrem ideologi ”kuppade” hela samfundet, och en vacker dag fann jag mig vara utesluten från vad jag själv grundat – på det mest svinaktiga sätt. Väldigt många andra personer har också råkat illa ut för de här skitstövlarna, som fortfarande har ett ”Samfund för forn sed” med kanske ett åttiotal medlemmar. De har förstört oerhört mycket för oss andra.

Ändå har jag aldrig någonsin svikit den stora dröm och de eder och löften jag avlade från början. Jag arbetar ständigt för dem, varje vaken timme, varje dag.

7d46fd1e57d3f510b22764f160f27302

 

3. Hur bedriver du din asatro?

Numera är jag aktiv inom Nordiska Asa Samfundet istället. Vi har nu fler än 500 medlemmar efter bara ett enda års verksamhet, och vi tillväxer dagligen. Jag är med i flera andra samfund också, men alla är Asatrogna. För mig skulle det vara ett rent svek emot allt jag står för att vara med i en kristen kyrka av något slag. Jag förstår heller inte hur man kan kalla sig Hedning, Asatroende eller till och med var folkvald Gode eller Gydja och förestå ett Godord, och samtidigt vara kristen och med i Statskyrkan, som flera personer i ett visst samfund jag redan omnämnt ovan. Sådant är oerhört falskt, eftersom det bryter både emot Asatrons grundläggande värderingar och vad den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten faktiskt föreskriver och kräver av sina egna.

Det finns perioder av mitt liv då jag varit ”solitär hedning” och bedrivit asatro och blot enbart i enskild form, men detta är långtifrån vad jag vill. Jag vill motsatsen. Jag vill, att vi skall kunna få bedriva vår religion och vår tro öppet och utan rädsla för repressalier och straff, precis som alla andra organiserade religioner här i landet. Jag vill fira de ”stora” bloten och festerna, som Midsommar, Midvinter och Jul och även Alvablot, Disablot, Vanadisblot och Skördeblot ihop med andra. Jag vill se Gudahov byggda i landet, och att vi får lokaler där vi kan vara. Vad gäller fornminnesmiljöer är jag inte främmande för att nyttja dem, men vi måste vara mycket aktsamma om det vi har. Vi lever i en tid av kulturell förstörelse, och religiöst förtryck. Existensen av rörelser som IS i utlandet och ”Svenska” Kyrkan mfl här hemma bevisar det helt klart – och så kan vi inte ha det. Vi måste stå upp för oss själva, men inte bara det. Vi måste också agera gemensamt med de som försvarar yttrandefrihet och tankefrihet, som Humanisterna i Sverige och många andra. Vår kamp tar aldrig slut. Att leva är att strida – och om det värsta skulle ske oss, återstår Valhall.

Själv har jag också lett Blot, Ceremonier och liknande. Jag har förrättat fyra bröllop, en begravning (min egen fars) och knäsatt ett barn. Dessutom har jag hednat över 40 personer genom denna blogg eller på annat sätt, och det är inget jag ångrar. Jag har hjälpt dessa 40 människor bort från föreställningen om en ”allsmäktig” gud som har hotat dem, velat straffa dem och befallit över dem. Jag har skänkt folk frihet genom hednandet, och försökt sätta ett gott exempel för envar. För tillfället har jag inget Godord, men jag har ombetts kandidera i många sammanhang.

Allt tjänar. Vi måste alla minnas Odens ord till oss enligt Hávamál: ”Det skall vi se, när nogsamt oss vi må granska, att ingen är fri från fel. Dock är ingen så usel, att till intet han duger”. Vårt lösen stavas FRAMÅT. Det heter inte ”Tamfår” !!

 

11

4. Hur tror du att framtiden för asatro i Norden ser ut?

Vår dag skall komma. Vår tro skall vakna. Sedan 1973, då Asatrufélagid på Island erkändes av Alltinget, har vi sett en oerhörd utveckling. Numera finns Asatrogna organisationer i Nordens alla länder, och intresset är mycket stort också i USA, England, Tyskland, Polen och Baltikum samt de Slaviska länderna, Frankrike, Spanien – ja nästan överallt i Världen finns samfund och organisationer för Asatroende. Jag är ingen okritisk universalist som vissa, eftersom jag erkänner att varje folk och varje kultur på planeten har s-i-n unika variant av hedendomen, men för de som vill lära och välja att tillhöra Asatron tror jag alltid att det går, förutsatt att man har en ren och ärlig vilja och kan lära sig tillräckligt mycket. Vi är en ”kunskapsreligion” men också en ”Befrielseteologi”. Att återvända till Polyteismen, och förkasta Monoteismen eller tanken på allsmäktiga, allt befallande gudar eller gudinnor är bara det första steget.

Det första kravet – om vi alls ska ha en framtid – är att Montera ned den kristna kyrkan, och inte ge efter för islam. I tusentals år har dessa två Monoteistiska läror tryckt ned folk, försökt omvända folk med tvång och orsakat den mest oerhörda förstörelse och lidande. Häxrättegångar, kättarbål, utrensningar och sk ”reformation” har florerat, tillsammans med indoktrinering av barn och ”hjärntvätt” samt husförhör. Kyrkan har fortfarande politisk makt och ekonomiskt inflytande – se bara på ”Påvebesöket” som man tvingat på svenskarna – den fortsatta förstörelsen av kulturmonument och mycket annat. Gör vi oss inte fria från kristendomen och islam, så kommer vi aldrig att slippa det här. Den tredje Monoteistiska ökenreligionen, alltså Judendomen, bedömer jag själv som helt ofarlig, eftersom den inte missionerar, och knappt har några utövare i Sverige alls. De har också blivit utsatta för de mest vidriga förföljelser, precis som vi – och där man slår emot en svagare, finns också Tor.

Kom ihåg att Tor är de svagas och vapenlösas store försvarare – och under perioden från att Statskyrkan avskaffades år 2000 fram till nu, har de kristnas antal gått ned från ca 85 till 62 %. Snart är de under hälften, och när de nått dit – då tar vi över på bred front ! Slutmålet är som förut – vi skisserade det redan under 1990-talets början – Samfundet Särimner finns fortfarande, dolt bakom kulisserna – många har hört talas om oss – ännu fler fruktar oss ! – och en dag ska vi reducera kristna och islamister gemensamt till under 10 % av befolkningen. Inte många tror ju alls på Allah eller Gud, och Kyrkorna står redan tomma och övergivna. En dag blir de ”Places of Worship” för alla religioner gemensamt, eller så utses de till Gudahov igen. Gudarna och Gudinnorna återkommer, med Vaner, Alfer och makter alla – och vår framtid är ljus. Framtiden tillhör oss – så är det faktiskt…

13179410_1780536225514540_6748449340882381398_n

 

5. Varför är det viktigt att minnas de ”forna” gudarna?

Vi svenskar har också rätt till en tro och en kultur, även om man hela tiden försökt ta ifrån oss den, och förnekat att vårt språk, vår kultur, vår etnicitet och hela vår identitet ens finns. Så har det också delvis varit i andra Nordiska länder – men i Finland, till exempel, betraktas den Finlandssvenska eller Finska identiteten som självklar. I Norge finns det få problem, och likaså finns det stor tolerans och öppenhet för det Nordiska och vårt gemensamma arv i Danmark. Och det är inte bara ”Gudar” eller ”Gudinnor” det gäller. Det gäller helheten – språk, historia, kontinuitet, andliga upplevelser – alltsammans. Du kan inte bryta ut en enda bit ur det, och säga att den är viktigare än de andra..

Det gäller inte bara kultur och identitet. Också andligen, i vår upplevelse av hela landskapet och tillvaron finns Gudar, Gudinnor, förfäder och makter med oss. Vad vi lär ut, är inte bara föreställningar om en gammal kultur, eller ett återskapande. Det är ett byggande inför framtiden, att visa omsorg om vår del av Världen och de resurser vi har – med naturen i fokus. Asatro är och förblir en naturreligion och en naturlig religion, ja den mest naturliga religionen av alla, eftersom den bygger på Polyteism, Individens frihet och viljan till arbete och förändring. I fäders spår, för framtidens segrar” säger en del. Så kan man också uttrycka det…

12314065_766700603473307_1202995256780247878_n

Pantheism - Nature

 

6. Hur bör vi göra för att fler ska få upp ögonen för asatron?

Vi ska hålla fast vid våra eder och inte svika våra löften, eller den inriktning vi valt. Vi ska aldrig någonsin diffundera ut i ”forn sed”, New Age eller allmänt flummande. Vi ska stå för konkreta krav, ett verkligt program – med årstidsbundna fester, Knäsättning, Bröllop och Begravning – allt det ! Vi ska utforma ett helhetsalternativ, göra Asatron till vad den en gång var – en filosofi som håller i livets alla skiften. Sådant är vårt mål, och från det skall vi inte vika.

Vi skall avkristna detta land, precis som jag sagt. Vi ska aldrig vika ned oss för Monoteister, Islamism eller förtryck. Genom att sätta ett gott exempel, och hjälpa våra landsmän och alla andra överallt där vi kan, bygger vi en gemenskap för framtiden – utan att ge oss in i dagspolitik och liknande, för sådant bör vi stå över. Ingen religion får eller bör vara politisk. Visst har vi alla klara ideal, men vi måste också stå upp bakom det sekulära samhället. Det är en grundförutsättning.

För övrigt sprider vi vårt budskap överallt där vi kan. På nätet. I vardagen. Genom blot och fester. Genom att visa, att det faktiskt g-å-r att leva ett liv som Asatroende, mitt inne i det stundtals kaotiska och ibland sönderfallande samhälle, som omger oss. Framförallt ska vi visa det genom att vara goda medborgare, och genom personligt föregångsmannaskap – eller föregångskvinnoskap ! 

Låt oss bli flitiga som bävrar, rakryggade som Norrlands furor, och hårda som svenskt stål

c476ab1047eec98479450e9fe26fbe33

 

7. Slutligen, hur tycker du att man bäst personifierar asatron: en torshammare runt halsen, ett bra (vikinga)skägg eller nordiska/hedniska tatueringar?

Tomma symboler som dessa är fullkomligt värdelösa. En verklig hedning och en bra ”personifikation” är man och gör man genom att vara en bra människa. En god medborgare, helt enkelt. Hur man ser ut, vilken hudfärg man har eller hur man klär sig har inte ett enda förbannat dugg med detta att göra.

Dessutom får vi inte glömma bort, att vi är en folklig motståndsrörelse. Med det följer, att vi måste kunna konsten att uppträda dolt. ”Motståndets estetik” som jag flera gånger föreläst om. Vi bär inte synliga skägg som någotslags Taliban-tramsare, Torshammare och Tatueringar. Att kladda och måla på sin egen kropp är bara vanhedrande och fult. Sådant kan passa för trälar, möjligen, eller därmed likställda – men knappast fria kvinnor eller män.

En Odens man, eller en Gode eller Gydja skall bevara sin kropp ren. I det ligger också, att inte pryda sig med falska bilder. Är kroppen ren, är också sinnet rent. Ren Hug, Rent sinne – Rena handlingar. Det är vad Odenstro eller ett Godord går ut på. Fysisk träning, träning av vilja och intellekt, personligt omdöme, studier av runor och rön. Det är femhundra och åter tusen och tiotusen gånger viktigare än alla tomma symboler och allt yttre sken – för det bestämmer inte vilka vi är.

Ett gott liv, att sätta ett verkningsfullt föredöme. Att uppfostra döttrar och söner. Att tjäna samhället, eller hela Världen. Att skriva, skapa och handla. Det är vad det handlar om, enkelt och kort uttryckt.

frankiejohn

Emanuel Karlsson – en SVENSK HJÄLTE värd att firas…

På sajten Offentligt.se kan du själv GÅ UR SVENSKA KYRKAN och BLI HEDNING på mindre än tio sekunder. Ett elektroniskt Bank-ID eller ett utskrivet formulär, som du enkelt kan ta fram via din printer är allt som behövs.

Närmare 15 000 svenskar har tagit den här möjligheten att göra sig fria från andligt tyranni och förtryck i den ende ”Gudens” namn den här månaden. Sajten har blivit mycket omtalad, men dess skapare har hela tiden varit okänd. Humanisterna har tidigare ”pudlat” och nekat till att ha med det hela att göra, och även om jag själv känner en hel del personer i den Hedniska och Asatrogna miljön i Sverige, så har sajtens skapare inte varit att finna ibland oss heller.  Men nu har de kristna spårat upp skaparen till Offentligt.se och publicerar en intervju i tidningen ”Dagen”. Den tidningen vill jag inte länka till – odemokratiska idéer och sådant med en ”allsmäktig” gud osv ska inte uppmuntras – men även den utmärkta bloggsidan Humanistbloggen har publicerat ett utdrag med vår okände, svenske hjälte.

150853f

Emanuel Karlsson heter han, en helt vanlig programmerare någonstans i vårt avlånga land. Svensk, och Patriot. Bland de vackraste och finaste saker en människa kan göra, är att skänka friheten åt andra människor. Att låta dem bestämma själv. Att låta dem få sin valfrihet. Att låta dem få en väg ut ur envälde, servil underdånighet, kollektivanslutning och något de själva aldrig valt.

Idag är FN-dagen, symboliskt nog, och med det, vill ”Hedniska Tankars” skapare också hylla medmänniskan och hjälten Emanuel Karlsson- Namnet ”Emanuel” förresten, lär betyda ”Gudarna är med oss” på hebreiska, eftersom ”Elohim”, det ursprungliga ordet för ”gud” är flertal och inte ental.

”SVENSKA KYRKAN ÄR EN OSERIÖS PRENEMURATIONSTJÄNST” säger vår hjälte och befriare – och konstaterar därmed vad vi alla redan vet. Att kollektivansluta mycket små och späda barn, till exempel -helt utan att fråga efter barnens vilja – och sedan kräva in avgifter via Skattsedeln – och dessutom ha mage att fortsätta göra det när barnen blir över 18 år – helt utan att tillfråga någon om de alls velat vara medlemmar – nej det är helt enkelt inte seriöst, skriver Humanistbloggen.

Jag själv håller med. ”Svenska” Kyrkans ”medlemsvård” är under all kritik – det konstaterar Humanisterna i ett nytt pressuttalande.

Men, låt oss nu ge ordet till den okände programmeraren själv:

Vem är du? Har du någon kristen koppling?
– Jag är programmerare. Jag har ingen kristen koppling och är inte troende. Jag tror att jag motsvarar en genomsnittsvensk så tillvida att jag är uppvuxen i en kristen kultur men har aldrig varit troende.
Varför startade du sajten? Hur fick du idén och när?
– Anledningen till att jag startade sajten är jag är uppriktigt förvånad över att Svenska kyrkan har så många medlemmar med tanke på hur få som betecknar sig som troende i dag. Jag misstänker att de flesta medlemmarna är ”soffliggare” som blivit anslutna utan att göra ett aktivt val i vuxen ålder och inte kommer sig för att lämna Svenska kyrkan på grund av ett otidsenligt och lite krångligt utträdesförfarande.
– Jag tror att många till och med är medlemmar utan att veta om det. Detta eftersom man fram till och med 1996 blev medlem oavsett om man döptes eller ej.

Mer än 14 575 av Herr Karlssons landsmän – alla svenskar och goda patrioter – har valt att värna sin frihet, sina pengar och sitt val att själv bestämma vem eller vilka de ska ge till – men underligt nog VÄGRAR ”Svenska” Kyrkan att acceptera Bank ID, trots att Skatteverket, alla myndigheter, Banker, Försäkringsbolag och alla andra företag och organisationer i samhället gör det.. Läs här, få ni se

Berätta hur den fungerar, hur ser ett ärendes gång ut från det att du får in en anmälan till att en person har utträtt?– När tjänsten lanserades fick utträdaren signera genom att rita en signatur direkt på skärmen som automatiskt påfördes den ifyllda blanketten. Blanketten mejlas därefter till den församling som medlemmen tillhör. Kravet för utträde enligt kyrkoordningen är att utträdesansökan är egenhändigt undertecknad. Rent juridiskt görs i dag ingen skillnad mellan underskrift på skärm och på papper. Det är varje församling för sig som beslutar om utträde. Många församlingar accepterade också inledningsvis utträde genom detta förfarande.
– Efter den första helgen hade närmare 9 000 utträdesansökningar gjorts genom tjänsten. Sajten uppmärksammades även ganska stort i media. I samband med detta gick Svenska kyrkan ut centralt och uppmanade församlingarna att inte godkänna utträde utan signatur på papper. Detta med motiveringen att signatur på papper säkerställer att avsändaren är den rätta. Jag tycker det är en märklig inställning eftersom en underskrift på papper också kan göras av vem som helst.
– Mot bakgrund av Svenska kyrkans agerande signeras numer blanketterna med Bank-ID, den säkraste formen av signering som erbjuds i Sverige i dag. Svenska kyrkan vägrar emellertid fortfarande att acceptera utträdesansökningar som ingivits genom min tjänst och de har inte gett några kommentarer kring säkerheten om Bank-ID.
Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Svenska kyrkan fått kalla fötter när det kommit in så många utträdesansökningar på så kort tid och vill försvåra möjligheterna att lämna. Vad jag vet är det mest oseriösa prenumerationstjänster som i dag vill försvåra uppsägning av medlemskap, som gör så.

Ja – hur kan vi acceptera det här beteendet från denna påstått ”Svenska” Kyrkas sida, goda medborgare ? Det här måste vi göra något åt – alla var för sig eller gemensamt. Man får bara inte kränka över 14 500 personers vilja på det här viset – det är helt oacceptabelt..

708px-ma%cc%8arten_eskil_winge_-_tors_fight_with_the_giants_-_google_art_projectKROSSA de skändliga !

Själv har jag diktat en liten hednisk hymn till Emanuel Karlssons ära, samtidigt som jag belönar honom med Samfundets Särimners stora pris, med Svärd och Eklöv för rättvist handlande för Hedendomens sak. (det är första gången detta utmärkelsetecken alls utdelas !)

HAN HAR ÖPPNAT VALHALLSPORTEN  (melodi: ”Han har öppnat pärleporten”)

Som en verklig kunskapskälla
rik och mäktig, djup och stor
är den frihet, rätt och sanning
som i Hedendomen bor.

Han har öppnat Valhallsporten
så att vi kan komma in
Över Bifrost har han lett oss
fram till självaste Odin !

En gång som en äcklig kristen
höljd i smuts och skam jag var
fattig, instängd, nöjd i träldom
tills att jag lärde folkets svar

Han har öppnat Valhallsporten
så att vi kan komma in
Fram till Heimdal själv på Bifrost
med friheten i sinn !

Emanuel har inte tjänat ett enda öre på sin frivilliga insats, för alla människors och goda medborgares bästa, för som han själv säger:

– Jag tjänar ingenting på sajten. Den är 100 procent gratis och har ingen reklam. Jag gör detta delvis för att jag gillar att driva teknikutvecklingen framåt, delvis för att jag tycker det är fel att så många är med i Svenska kyrkan utan att aktivt ha valt att vara medlemmar i vuxen ålder. Till skillnad från andra organisationer förnyar man ju inte sitt medlemskap i Svenska kyrkan aktivt varje år.

Det är bara att tacka Emanuel Karlsson för hans tapperhet, hans hjältemod och hans oegennyttighet. Den här sidan behövs verkligen.

Prognosen visar: Mer än 75 000 kommer LÅTA SIG HEDNAS bara i år.

Varje år inför ”Svenska” Kyrkan ett mystiskt ”stoppdatum” 1 November, och tvingar alla de svenskar som vill göra sig fria och själv bestämma över sin andliga inriktning och sina livsval att betala minst 1,29 % på allt de tjänar i ytterligare 14 månader. Jag kommer snart skriva fler inlägg, som tar upp detta medlemsfusk och missbruk av skattemedel, som ett helt folk oskyldigt utsätts för.

Men glädjande nog har fler och fler svenskar bestämt sig för att BLI HEDNINGAR och genomskådat de kristna lögnerna. Enligt den senaste månatliga statistiken, gjorde minst 12 460 svenskar ett aktivt val i September i år, och utträdde ur ”Svenska” Kyrkan för alltid. Och – om samma kyrka kan utfärda månatlig statistik, varför måste man då vänta i över ett helt år innan man slipper denna ständiga straffskatt ?  Man ljuger ju faktiskt för medlemmarna, om man bevisligen KAN registrera medlemstal varje månad, och sedan låter folk betala, betala och betala i mer än ett helt år. Det här är ju ett bedrägligt beteende – och Humanisterna och flera organisationer har faktiskt protesterat emot vad denna ”Svenska” Kyrkan håller på med..

Men alltnog – 1 Januari i år fanns det tyvärr 6 225 091 kristna i den sk ”Svenska” Kyrkan, trots att mindre än 10 % av befolkningen i vårt land lär tro på någon ”Gud” överhuvudtaget enligt oberoende undersökningar. Och 1 Januari i år hade  vårt land 9 851 017 registrerade invånare, förutom den folkmängd som uppehåller sig här tidvis, eller illegalt vistas i landet, och som därför inte syns i Statistiken. Det betyder, att 36,8 % av vårt folk var Hedniskt, redan vid årsskiftet.

sabaton-swedish-pagans-rs_720x600

Det är dags NU ! Låt dig HEDNAS – du också !

31 Augusti i år var landets befolkning uppe i 9 938 648 personer, och vi har just nu en skenande befolkningsutveckling pga en skapad ”flyktingkris” som ingen riktigt kan kontrollera. Hur mycket befolkningen var 1 månad senare, dvs 30 September, när ”Svenska” Kyrkan publicerade sina senaste medlemssiffror är svårt att säga exakt, men man kan jämföra med det faktum att befolkningen steg med 11500 personer mellan Augusti och September förra året, och att den steg med 16577 personer mellan Juli och Augusti i år. Relativt sett har den alltid stigit med minst 12 000 personer eller så per månad eller mycket mer de senaste tre åren, så låt oss ta ett medelvärde kring 14000 som normalt för årstiden eller September månad. Det ger oss 9 952 687 invånare den 30 September – så nu är vi nära 10 miljoner i det här landet.

Bara i September lät sig 12 460 vuxna svenskar hednas genom ett aktivt val. Tyvärr lurades 541 stackare med av de kristna locktonerna – dessa armaa människor är nu ”slavar under Herren” som det heter, och tvingas betala mer än 3400 kr om året, och hundratusentals kronor eller så mycket som en miljon och mer (med ränta på ränta) under ett helt liv.. Vill DU avstå så mycket till ”Svenska” Kyrkan ? Tänk dig för – det finns bättre alternativ…

Under årets första 9 månader har mer än 60 003 svenskar hednat sig – det betyder att antalet som går ur genom ett aktivt val i år antagligen kommer överstiga 75 000. Till ”Svenska” Kyrkans nettoförlust om 54095 medlemmar kan man sedan lägga 80 979 födda, men av dem ”döps” eller rättare sagt tvångsanmäls nu bara 45,5 % till den kristna religionen i en fruktansvärd, svårt kränkande och närmast medeltida ceremoni. Samtidigt har 60 469 personer dött, och motsvarande 85% av dessa var kristna – och slutsumman ger 70 082 färre kristna – inte en månad för tidigt.

Allt som allt betyder detta, att de kristnas antal nu är under 6 155 009 personer, och att 38,2 % är HEDNINGAR – en uppgång med 1,4 % på bara 9 månader.

Fortsätter det såhär, kommer vi vara över 50 % och i klar majoritet inom 8 år – och då, äntligen – gryr en ny morgon för vårt land.

2607ba68c962fa3d332b9d7e3250fcef

Varför skänka bort över EN MILJON under en hel livstid, när du faktiskt borde få BESTÄMMA SJÄLV över dina pengar…

Asa-Logo_email

Att få LIVSTIDS medlemskap här, kostar bara 2000 – mycket mindre än vad normalinkomsttagaren GER BORT till ”Svenska” Kyrkan inom ett enda år

sätt in pengarna på Bankgiro: 556-3002 (Asa-Samfundet)

”Ord som hotar hela vår Världsbild” – Gatukonst och ”Gatans Parlament”

För någon dag sedan läste jag i Svenska Dagbladet en kulturartikel, som handlade om ”ord som hotar hela vår världsbild”. – ja, så löd faktiskt rubriken. Skribenten Magnus P Ängsal – som jag inte träffat på tidigare – hade skrivit en recension av en ny bok, utgiven av Språkvetare vid Göteborgs Universitet, bland annat. Också professorer i tyska där lär ha konstaterat, att det finns alldeles för lite forskning om hur språket styr tankarna, och hur tankarna styr språket, eller rättare sagt den värdeladdning, som förmedlas av olika ord och uttryck; så att säga.

I Tyskland säger man till exempel ”Herrar och Fruar Doktorer om man talar inför ett akademiskt sällskap – man erkänner, att personerna i salen har olika genus, och att detta är ett ovedersägligt biologiskt faktumman klumpar inte bara plumpt och dumt ihop alla som ”Hens” som vi gör i Sverige.Man kan till och med vara ”Frau Doktor Doktor” (om det gäller en kvinna, som tagit två olika doktorsgrader i helt olika ämnen) eller ”Herr Doktor und Professor” också i rent talspråk – i alla fall om man möter vederbörande ute på gatan

Genus och Kasus i språket har fortfarande betydelse – och SvD illustrerar med helt andra slags exempel också – Ordet ”bög” har en viss laddning, ordet ”stjärtgosse” en helt annan, oavsett om man talade om protestantiska bögar i Sverige, kanhända; kontra Katolska Stjärtgossar, som ju kan tänkas vara ganska så allmänt förekommande. I svensk dagspress, har jag märkt – används ordet ”bög” inte alltid som en förolämpning – men används det på en skolgård eller arbetsplats, så kan åtal följa.

Och vad ska man säga om en del ”nybildningar” typ ”Hängbröstvänster” ?

Kan man skriva så ? Jag för min del har använt det ordet om en del personer, som jag faktiskt tycker förtjänar det. För övrigt var det inte alls min uppfinning från början, utan en mig mycket närstående person; som kom fram med det. Hon sade även ordet ”Ståpattsfeminist” rakt upp i ansiktet på precis just mig, eftersom hon känner till mitt engagemang rörande den mycket, mycket särartsfeministiska rörelsen ”FEMEN” – mina äventyr med dem får jag berätta om en annan gång – men jag har följt dem genom alla faser i deras utveckling sedan 2010, ungefär, då jag först uppmärksammade dem.

araskolnikovaworldedition-3Verklighetens Inna Shevchenko lanserades nyligen som seriefiguren ”Agraffena Raskolnikova” i ett dataspel. Till sist blir det väl dåliga seriefigurer av oss alla… (ja ja – hon finns på franska frimärken som ”La Marianne” också )

I Sverige är den rörelsen – med allt vad den står för av frihetslängtan, kompromisslös ideologi, eget språk och hutlöst beteende – hjärtligt avskydd av etablissemanget, Hängbröstvänstern och den nuvarande regeringen, samt all dagspress – den har ingen framtid här – och är nästan helt utrotad, till sista Valkyria (nej, de gillar inte alls att jag jämför dem med just Valkyrior – allt sådant är ”för nationalistiskt” enligt deras fanatiska ideologi) men i Frankrike har den åtminstone tidvis varit kulturetablissemangets egen lilla älskling, trots dess sammandrabbningar med den mycket märkliga, högerextrema Katolska rörelsen ”Civitas” – som också tros ligga bakom flera brandattentat i Paris. Detta oaktat att Lars Wilks och Inna S – tillsammans (vilket par !) nästan blev skjutna till döds i Köpenhamn – svensk press kommenterade den händelsen, men sa inget inget inget om vem som höll på att drabbas…Inna ville de liksom helst slippa att bara nämna, såväl som Frankrikes Ambassadör i Danmark.

Och jag har svarat någon – som jag inte är Trolovad med – ”Jaha, så jag är en typisk Ståpattsfeminist nu också !”  Vi har aldrig mötts i verkligheten, varken här eller i Ukraina eller någon annanstans, och jag har bara av och till talat med vissa personer – och ändå är någon så avundsjuk, ja svartsjuk och missunnsam.

Men – inte nog med det…

Min trogne läsare och hedniske vän på bloggen Rotlöshet (som inte är ”fornsedare” men finns i Göteborgsområdet) funderar av min användning av ord som ”övernaturligt” eller ”allsmäktighet”. Han kommer liksom jag fram till den självklara slutsatsen att varken den ”allsmäktige” finns, lika lite som det ”övernaturliga” eftersom en allsmäktig gud som samtidigt är allgod, allvis och allvetande är en logisk omöjlighet, givet hur världen faktiskt ser ut, och att det inte kan finnas något ”utanför” naturen eller universum, eftersom universum är det enda som alls k-a-n finnas.

Vi är också båda två eniga om att ordet har en fruktansvärd makt över tanken, ty:

”Allt jag skriver och talar är en referens till min historia, kultur, uttal, min samtid inför framtiden”, ungefär så var det någon som sa till mig för länge sedan.

Varje till synes obetydligt ord kan ha en referens av värdefull betydelse tillbaka i tiden. Där användningen och uttrycket för ordet förändras en aning med tiden. En inre mening som är innesluten i, som få verkligen kan förklara värdet av.

När vi tappat förståelsen för de allra enklaste ord och stavelser, vart ifrån och varför de uppstod, hur de användes och varför de används nu. Så har vi också tappat en del av vårt förflutna. En del av vår historia. En del av vårt säregna uttryck i världen. Då har vi tappat en del av oss själva. En del av våra förfäder och deras liv, en bit av deras värdefulla tid. Då har vi glömt vilka vi är. Är det så, så har vi tappat en del av vår värdighet, den värdighet som frodades ur kulturen, en kultur som ingen behövde ifrågasätta.– —

Det finns många ord som kan brytas isär inom svenskan. Som kan spåras tillbaka i tiden, till närliggande värderingar genom språket. Ju mer du studerar runorna, desto mer finner du ordens… arketypiska innebörd eller värden. Inte bara det, du finner även flera sanningar och perspektiv. Ingen mer värdefull än någon annan. Ju mer du finner, desto mer värde konservativ tenderar du att bli, för själva ordets betydelse. För när du finner det värdena, så som du då också finner ordets egentliga kraft. Dess sammansättning, dess uttryck och avtryck. Dess sammanflätning med ditt tal och skrift och hur det egentligen sprider sig till andra. Det är kanske därför som vi ibland förundras hur andra uppfattar ordet eller reagerar annorlunda på ordet än du själv. Eller när de värdemässigt kommit bort från dess betydelse?

  • Från bloggen ”Rotlöshet” 2016-10-16

Samma skribent undrar också lite över ett annat ord, som har samband med den offentliga konsten i Uppsala, som jag skrev om här för leden. Ni minns ju alla den fullständigt Kollriga Kulturdirektrisen på Landstinget – alltså hon som påstår att hon vill börja med att censurera konstverket nedan, eftersom det visar nakna 35-åriga människor (ja guuud så hemskt !) som ”för tankarna till 30-talet” enligt henne. Konstverket är dessutom sk ”hetero-normativt” har hon förklarat, eftersom det råkar visa en naken man och en naken kvinna, och då måste det ovillkorligen tas bort genast, och det är alltså i-n-t-e  alls så som vi förstår, att just hon skulle lida av någon sexualskräck och vara sipp, respektive bigott och pryd – neej då…

nakenkonst-jpg”Entartete Kunst” enligt Uppsalas Landsting och dess ”Kulturdirektris”. DN och Erik Helmerson har varnat för hennes 30-tals åsikter…

Jag blev alldeles förskräckt när jag såg figurerna på plattorna, säger Anna Söderbäck, kulturdirektör på Uppsala läns landsting. (SVT 2016-10-16) Dessutom är det ingen hemlighet, att Landstinget i Uppsala skall läggas ned till årsskiftet, enligt vad SVT också berättarÄr detta Kulturdirektrisens sista stund i rampljuset ? – innan hon själv också avgår, frågar jag i Alvablotets och dödens årstid…

Och förresten – vad finns det att bli ”förskräckt” över i detta konstverk – ja VAD ??

Utanför Järnvägsstationen i Uppsala, alltså Uppsala Central, står denna offentliga skulptur – som kanske också förskräcker vissa kristna…

na%cc%88ckenspolska

Nämen.. Man ser ju hela KALLE URBAN KALLE ERIK NIKLAS… Fyy så ”Normativt” av Bror Hjorth på sin tid...

Bror Hjorth var aldrig särskilt kristen, men hans konst – med tidstypiska jesusar och glada svarta barn – pryder fortfarande månget ABF-hus i Sverige (på Sveavägen i Stockholm t ex – gå in och titta en trappa upp – jag har själv varit där) liksom Skogskyrkogården. I Uppsala finns museet Bror Hjorths Hus – och genom ett helt konstnärsliv, från 1915 tilll 1968, häcklades och fördömdes han i den svenska pressen. Hans skapande ansågs direkt hedniskt. Han hatades och förföljdes, och på det röda 1960-talet ansågs han också ”reaktionär” även om han från början var snickarlärling, och alltid gjorde mycket folkliga, friskt frodiga skulpturer…

Kanske är det detta vår Kulturdirektris tänker på…

d62e5fa849f06b3ba1d0e86caa72e4c2

Påminner hon inte om ”The Church Lady” i det amerikanska humor-programmet ”Saturday Night Live” – alltså hon som med indignerad röst halvskriker ”Well.. could it be… Sataaan !” så fort hon upptäcker något, som hon själv inte gillar.  Men nu lämnar jag ordet till min gode vän på bloggen Rotlöshet igen:

Ett ord som många reagerar på är ordet kuk. Ett ord på något naturligt som hänger mellan benen på en man. Uppfattas som ett fult ord, ett ord du allmänt bland folk inte får uttala. Det är ett orent ord. Varför är en manlig snopp oren? Om jag tvättar den, får jag säga kuk då? Om det bara syftar till själva ordet och varje bokstavs betydelse så kommer vi till dess kärnvärden. Värden som kristna rodnar och förpliktigar sig att hålla sig från. Det handlar om sexuell lust och vital styrka. På sätt och vis också kunskap och förståelse om sig själv. Hur farligt är detta för gemene människas självbild och bild av omvärlden? Hur farligt är detta för vissa monoteister? Vem eller vilka är förbudet avsedd för(?) och vilken makt/påverkan har egentligen i så fall ordet på varje människa? Finns det en faktor inräknad för varje runa för hur det kan påverka varje individ till att hamna in på ”rätt” väg i livet? Alltså en mer naturlig väg, en hednisk väg? För att inte leva sitt liv i blindhet utan se naturen och relationerna för vad de är, utan att tro att de är något annat än den naturliga verkligheten? För om det skulle vara en gud som hoppar emellan varje gång du gör något för vad du upplever eller gör så är den guden ”mannen i mitten”. Den som filtrerar ditt liv och upplevelse. Styr och ställer vad du får göra och inte göra.

Lev som du bäst kan själv! Raido!

Ord har makt och makterna har betydelse! (från bloggen ”Rotlöshet” 2016-10-16)

Vad är det som är så oerhört farligt med normal och sund manlig sexualitet, egentligen ? Särskilt i all denna ”Hängbröstvänsters” ögon, frågar jag som Asatroende Ståpattsfeminist.. Varför ska ständigt ALLA män stämplas som förövare i denna narcissitiskt marxistiska rörelses ögon, och varför får man inte nämna sådana fakta som faktiskt visar, att förövare till våldtäkter och andra liknande grova brott faktiskt i mycket högre grad finns ibland vissa etniciteter och religiösa grupper än bland svenska och Nordiska män, och varför talas det aldrig om Taharrush Gamea, som faktiskt existerar, och inte är något skämt, varesig på musikfestivaler för ungdomar i Sverige eller annorstädes ?

Ok, förklaringen är inte alltid så enkel; att brottet skulle bero på själva religionen eller kulturen, eftersom utbildning, bakgrund, bostadsort och tusen andra sociala faktorer spelar minst lika stor roll, men i alla fall.. Och sedan Hängbröstvänsterns omhuldande av sina kära klyschor, typ ”patriarkat”, ”normativitet” etc – samt dyrkandet av slipprigast möjliga stjärtsex, formligen religiöst krypande inför ”prajd” festivaler och homosexuell reklam (Putin har genomskådat Västvärlden på denna punkt) samt hur kulten av bögeriet – alltså den normale mannens motsats – har blivit dessa människors käpphäst och främsta kännetecken.

Kanhända är sanningen barnsligt enkel. Kärringfeministerna är ”Fag Hags” helt enkelt. De är rädda för vanliga män, för vanlig kvinnlig sexualitet – på Strindbergs tid blev de ibland sk Tribader eller Lesbiska – men nuförtiden är det emot Strindberg själv, som alla är skeptiska. Också han var ju – som Hjorths ”Näck” – ”En Djefla Man, som kunde många konster” – konsten att en smula för öppenhjärtigt vara hänsynslöst ärlig, och berätta om sitt förhållande till sig själv och olika kvinnor, inte minst.

 

sagovc3a4sen”ja, det första jag fick se fallera, det var en lärare fallera – Han lärde sina småååå.. att.. ” (fortsättningen finns att läsa i en av folkloristen Bengt af Klintbergs böcker)

Hängbröstfeminismens företrädare hatar särskilt självutlämnande eller ärliga, starka män – de kunde ju tänkas skämta, och skämtet kanske blev på någon annans bekostnad – samtal förbjudet, samvaro förbjudet och samlag med kvinnor förbjudet – ”Det kunde ju hända att någon där ute – i 35-års åldern eller så – har roligare än jag, och därför tvingar vi på ungdomen en massa kristna ord, typ skuld, oskuld och så...” tänker den kristna Hängbröstfeministen, direkt från seminarier med rörelsen ”Tro & Solidaritet” och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sensus, Batik-häxorna och hela konkarongen…

Visste ni att Bror Hjorths ”Näck” för övrigt är ett självporträtt – den har en karikatyrmässig framställning av konstnärens eget ansikte, och att den ända tills för några år sen – då Uppsala C byggdes om och stationsingången flyttades – var det första en besökare såg, direkt man klev ut genom stationens huvudingång, och stegade vidare in emot vad som kallats ”Den eviga Ungdomens stad”

index

Högst upp finns en piga och en dräng, som svänger runt i en rasande slängpolska av hjärtans lust, och när man sedan åker från staden, och ser statyn från andra hållet – som idag står på en vändplan för taxibilar utanför en restaurang – vad ser man då ? Jo, en naken huldra, precis som i den skånske poeten Anders Österlings kända dikt. ”Kom snart igen, säger Huldran blygt, och tack för en trevlig stund – välkomna tillbaka..”

En naken huldra gick här nyss förbi,
och ännu viskar vägens pil därom,
hon bar ej slånens blommor i sin famn,
och ändå blommar slånen, där hon kom,
hon nämnde ingen jordfödd älsklings namn,
och ändå ekar allt av het musik.
Med dessa trolskt förvuxna vita snår
och dessa pilvedflöjters hedna skrik
blott den förstår, som under molnen går
och tigger himlens vindar om besked
var natt, när mossens isar gå itu,
om varför bröstet aldrig kan få fred
av vårlig törst till blom och sång ännu. –
En naken huldra gick här nyss förbi.

Redan på nittonhundratalets början fick man alltså skriva sådär härligt befriande och hedniskt – men det får man inte nu – i Stefan Löfvéns och Miljöpartiets Sverige – för där blåser helt andra och kallare, kulturpolitiska vindar. Här finns censur, uteblivna kulturbidrag till den som ej sköter sig, och det viskas redan om straff, för de som uttryckt sig ”för heteronormativt” eller i alla fall en skampåle i media-formom än inte piskrapp för bloggare som i det riktiga Saudi-Arabien, inte bara ”feminismens Saudi-arabien” som här hemma. Stefan Löfvén har ju själv – i rollen som Statsminister, till och med – ställt sig upp inför hela FN, och deklarerat att vi har ”En Feministisk Utrikespolitik” i vårt land – vad det nu är – eller skall vara – men nej, men nej, det är bara oberoende bloggare och onda, onda nazister, som påverkar Sverigebilden negativt – har vi fått veta i DN.

Men nu är det alltså Fredag – och jag själv ”till Fröjas dyrkan går som en annan svensk poet sa.

vyuwvxb

 

En Frejs fredag – trots allt. Och så lite Björndans..

Inom amerikansk Asatro har man lanserat hypotesen, att namnet Fredag skulle komma av gudinnan Freja eller möjligen Frigg, och det finns etymologiska bevis för att Fredagen på Nordiskt område tillhörde Freja, medan det blev Friggas dag i Saxares och Anglers England, där gammelengelskan uppstod. Språket styr tanken, och det är inte hos alla människor, som de rätta tankarna styr själva språket, som vi snart skall se.

Igår berättade jag om hur björnar behandlas i Norden, respektive på Balkan. Här har vi ett sätt att behandla dem på, givet vår kultur sedan urminnes tider, men på det kristna Balkan gäller helt andra skick och seder. Jag glömde en detalj kring de upprörande scenerna med björnen i Sibiu, som Rumäniens President, den gode Klaus Iohannis reagerat på. Klaus Johannis har också varit Borgmästare i just Sibiu tidigare under sin karriär, uppges det, och det har enligt ej bekräftade källor meddelats, att Polischefen i staden avskedats, sedan han beordrat sina Poliser att köra över alla björnar de påträffar med bil.

siebenbuergen-ethnic-map

Opinionen i Rumänien har numera börjat svänga. Man tolererar inte vilt skjutande på innergårdar och annat i den stilen, särskilt inte när uniformerad polis är de, som står för själva skjutandet. Skall man alls skjuta några björnar, måste man fälla dem med första skottet – som den svenske jägaren från Hoting gjorde uppe vid Granberget. Och polisen kan inte skjuta rakt genom väggar, tak och golv, mitt inne i ett bostadsområde. Det är ju givet. Det är inte ”Strid i bebyggelse” som ska utkämpas, särskilt inte emot en enda, ensam och obeväpnad björn.

Och vad vill jag ha sagt med det här ?

Jo, sanningen är den jag redan skrivit, mina vänner. Inte alla kulturer är likvärdiga, och de blir det aldrig heller. Den romska ”kultur” som ännu finns kvar på Balkan, med stackars utmärglade ”Dansbjörnar” och annat i släptåg, väcker avsky hos den tyska befolkningen i det som en gång var Siebenbürgen, där Sibiu förvisso ligger. En gång hette den Hermanstadt, och var en tysk stad. Då var förhållandena mera ordnade, låt oss säga – men efter 1945 och med Kommunismens ankomst, blev saker värre – för björnar såväl som människor – och trots Ceaușescu fall och mycket annat, är problemen inte slut ännu. Alla må ha samma grundläggande rättigheter – djur såväl som människor, men djurs och människors rättigheter är för den skull icke desamma, och människors lika rättigheter betyder heller INTE samma sak som ”alla människors lika värde”. Det är visst inte ”LIKVÄRDIGT” vilken religion eller kultur man VÄLJER att tillhöra, till exempel…

0104Bild från det angränsande Bulgarien, 2006. Ska vi snart få se liknande scener i Sverige ?

Jag har själv sett en sk ”dansande björn” (eller rättare sagt ett svårt plågat djur – för det är vad det är fråga om) vid en plats som heter Chufut-Kale, vilket betyder ”Judarnas Slott”. Platsen är benägen nära Krimtartarernas gamla huvudstad Bakhchysarai, som ligger ungefär mitt på Krimhalvöns sydligaste del, och utgörs av en gammal klippfästning,  som ursprungligen byggdes av Östgoter, men därefter blev karaitisk, inte judisk. Inom parantes får jag säga, att det var långt innan 2004, då jag såg den stackars ”dansbjörnen”. För övrigt har trakten kring Bakhchysarai – där den tatariske storkhanens palats en gång stod, en högst brokig etnisk historia, och en högst blandad befolkning. Tatarerna är muslimer, och talar ett turkspråk, som på pricken liknar det man kan höra hemma på torget i Rinkeby, och det går hur bra som helst att tala ”Rinkebysvenska” där, Abo challa… För övrigt är de välutbildade, gästfria och språkbegåvade, samt tycker illa om dem i grannskapet som plågar björnar. Man ser ljushåriga människor på gatorna där också, och alla av dem är visst inte ryssar utan direkta arvtagare från Krimgoterna – de sista goterna på Krim dog för övrigt ut på 1830-talet, och hade då konverterat till islam. Mina ukrainsk-gotiska, krim-tatariska vänner och jag försökte få den arma björnen befriad, och vi mindes den allians som Karl XII:s officerare ingick och skrev under, mitt inne i Khanens harem.

En gång red vi tillsammans, under hetman Mazepa. Vi var ärliga kosacker, svenskar, goter och tartarer i en enda armé under svenskt befäl. Mycket kunde väl vara vunnet – till djurs och människors fromma – om vi kunde få sådana dagar igen, men vi har icke de tiderna, som det heter. Nu råder en viss Putin över hela Krim, och hur det går för mina krimtatariska och gotiska vänner – hederliga män som aldrig kämpat i någon anti-rysk ”frikår” – får vi väl se. Krimtatarerna som folk dog nästan ut, trängda av både Tyskarna och Stalin, men de har alla det draget gemensamt med Ukrainare och Volgatyskar, att de hatar romer och rumäner – av historiska skäl. Det är viktigt att kunna sin historia, nämligen.

300px-coat_of_arms_of_smarhon_belarus-svgVisst – staden Smorgons vapensköld ståtar med en fängslad dansbjörn och tre nordiska dryckeshorn, men björndansen där har helt upphört… (och det är på tiden !)

En annan stad jag också besökt under mina många resor är Smorgonie i det som en gång var Litauen, men nu är Vitryssland, där samma stad kallas Smarhon. Denna stad var – på karolinen Olof Stiernhööks tid – ”alla björnfösares skola och universitet” – Stiernhöök var Livgardist och Kapten, samt dog vid Poltava efter många år och strider, vilket man kan läsa om i hans dagböcker, utgivna av karolinska förbundet. Också han ville stoppa grymheterna, och få ett slut på dem – men lyckades inte ”integrera” några romer då heller – konstigt nog – vad det nu kan bero på. Men – dessvärre – det finns alltid sådana människor, som istället för bildning och kultur vill satsa på fattigdom, okunnighet och smuts, säger mina vänner bland Ukrainarna, och jag är benägen att tro dem. ”Fornsederi” och därmed likställda irrläror finns alltid – men verklig tro är en annan sak.

Nu ser jag på vissa diskussionsforum, hur till och med muslimska arméofficerare i Pakistan upprörs över det här med de Rumänska björnarnas liv, och jag skulle vilja säga, att allt ändå inte är försent; eller förgäves här i tillvaron. De goda krafterna och de verkligt goda människorna finns alltid kvar, inom ”Law Enforcement” precis som överallt annars.

Det finns till och med goda kristna också, och när vi möter varann; bildar vi till slut en allians, hastigt påkommen visserligen; och kanhända högst tillfällig och med inte så många redskap och tekniker som vi borde ha, men för allas gemensamma bästa.

Hans Majestät Konungen, ingen annan – har idag yttrat sig, angående sitt väl kända engagemang i WWF, Världsnaturfonden. Vid ett seminarium på Ulriksdals slott har han talat om klimathotet och mycket annat – men vem vet – om nu Stefan Löfvén (som inte är Statschef i Sverige, men däremot Statsminister) kan åka till Saudi-Arabien utan Utrikesministern, som inte blir insläppt där – så blir det kanhända någon gång i den inte alltför avlägsna framtiden rent av så, att President Iohannis och den svenske Statschefen möts, för att diskutera ett och annat.

Någon Påvlig välsignelse behövs inte alls för den saken. I just det fallet – och snart sagt alla andra – tror jag inte att just Påven kan göra så mycket. Men en hel del andra dignitärer, här och var – kan nog göra en hel del. Jag har ju trots allt träffat en del av dem, ibland till och med ”på ort och ställe”.

 

Ända till den sjunde björnen…

Alvablotet närmar sig. Jag har redan skrivit mycket om denna hedniska fest inom Asatron, samt allt vad den står för. Nu kommer den mörka årstiden, och så här års skall det vara betydligt kallare i vårt land. Skörden har skördats, och nu stannar naturen liksom till innan vintern, som om allt levande gick i ide eller helt enkelt lade sig ned för att dö i väntan på den stora vintern, medan höstlöven singlar ned från himlen. Detta är dödens årstid, dödsgudinnan Hels stora fest. Hon har mycket få tillbedjare nuförtiden, men jag är väl bekant med åtminstone en av dem, och vi känner allt varann sen gammalt, må ni tro.

Det är en viktigt årstid för björnarna i Sverige och Europa också. Kopplingen mellan björnar och döden kan synas långsökt, men det är just vid den här tiden de ska gå in i sina iden, och vänta den återuppståndelse som kommer om våren, och som de genomgår upp till 30 eller nära 40 gånger i sitt liv, för så gammal kan en vanlig brunbjörn bli. Och ingen forskare, vare han aldrig så klok, kan hittills förklara hemligheten med björnens vintersömn – vi människor kan inte kopiera den, och vi har aldrig lyckats reproducera den biokemiska processerna bakom den, även om vi fått upp några värdefulla spår. Vite krist återuppstod bara en gång, och hans anhängare krälar i stoftet. En vanlig björn upprepar samma sak år efter år, men får ingen tack eller dyrkan för det – men det var annorlunda i gamla hedna tider.

romania-circa-1961-stamp-printed-by-romania-show-brown-bear-roman-tombstone-circa-1961_82005295

Romerska gravstenar, funna i Rumänien och annorstädes, visar björnmotiv…

Döden är en faslig björn” skrev en gång Bellman, men det var det gamla svenska ordet ”björn” i betydelsen fodringsägare eller indrivare han då tänkte på. Björnar kan ha ett påträngande, pockande sätt – särskilt när de är hungriga och i sin relation till människorna, men det krävs mod att gå nära dem. Romerska gravstenar funna i Köln (Colonia Agrippiniensis) och Trier (Augusta Trevenorum) samt Rumänien visar motiv med björnar, som stod för döden men också återuppståndelsen. ”Väck ej den björn som sover” är ett gammalt svenskt ordspråk, och sanningen i det får vi se om och om och om igen – särskilt såhär års…

Det fick den gode medborgaren och vane jägaren Lage Löwén i Granberget norr om Hoting nyligen erfara. Både Lokalradion P4 och Statstelevisionen har berättat om hur han under älgjakten – med drivande hund, som alltid i Norrland – plötsligt såg en stor björnhona krypa ut ur ett färskt ide, bara några meter bort.   Han är svensk och han kan skjuta väl och hantera ett vapen – vilket varje vuxen man i det här landet borde kunna. Så bara vände han på pipan, och sköt björnen i självförsvar, innan den var över honom. Händelsen utreddes först som jaktbrott, och den rapporten kablades också ut över media, främst beroende på att svenska journalister är ett föga omdömesgillt släkte, till skillnad från landets jägare.

Så slöt björnhonan sitt liv, lugnt och odramatiskt – och sjönk tillbaka mot sitt ide. ”Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat” kunde man säga, ifall också björnar vore värda några sista ord.

1bab2f46-1f89-4a74-a804-8f90d9144429Goda jägare har alltid visat vördnad för viltet. En stor björn är en respektingivande motståndare.

Jag har redan skrivit en hel del om den lappska och finska björnkulten. Ja – jag skriver just lappska och inte samiska – för i samisk kultur ingick sen urminnes tid att osportsligt nog fånga björnen inne i idet med ont uppsåt och av ren vilja, och inte som Lage Löwén av en ren olyckshändelse närmast ramla över den. I Finland var det samma ovanor som rådde, men de har man lyckligtvis slutat med nu. En del kungar och utländska besökare har roat sig med att fånga björnar i deras iden (Karl XII och Karl XI gjorde på det viset, under enväldets tid) men folket självt har aldrig gjort det i någon större omfattning. Här anser vi nu i landet att björnjakten tar slut, innan älgjakten tar vid, och vi ger björnen en sportslig chans att börja sin vintersömn, vilket är den väl unnat.

Björnforskare har räknat ut att björnen – som är ett intelligent väsen – ofta har ett A-, B- och C-alternativ i ide-väg. Det kan röra sig om jordiden – med granris, lågt i tak, liten ingång och mycket isolering – som föredras av björnhonorna – eller steniden, som föredras av hanarna. Björnen kan till och med bygga korgiden, som består i att den låter sig översnöas eller till och med klättrar upp i en stor gran, och sover där, på ett slags plattform, som den bygger själv. Detta ska ha setts bland annat i 1800-talets Ryssland, men ingen svensk björn har rapporterats göra om samma sak. Inte heller uppträder den så lagbundet att alternativ A), B) och C) exakt motsvarar de tre typerna ovan, och björnen kan också vakna till och vara aktiv i flera veckor under vintermånaderna – särskilt om det blir för varmt, som denna höst – har den svårt att sova..

1245595968

 Björntallar har funnits i Jämtland, över hela Finland och sju björnskallar har hittats under altaret i Frösö Kyrka – de kristna försökte utplåna denna bit av inhemsk kultur, som alltid..

Just björnens huvud har alltid behandlats med vördnad – i Kalevala beskrivs först björnens födelse – det tar nästan längre tid för det diktverket att beskriva alla björnriter och björnmyter än att behandla skapandet av Världen – Karhun Synty – och hur björnen kommer från Ukko eller den väldige Ukko Pekka själv, finnarnas Åskgud som inte har med Tor att göra, men som är en Allfader likt Oden, och björnen ”vaggas av luftens ungmör” eller med andra ord Valkyriorna, innan den kommer hit ned. Så lever den sitt liv här, tills att det kan hända att jägarna springer på den. Då måste björnens gravöl firas – man det kallar ”bröllop” – sanningen måste döljas för den möjligen uppretade björnens vålnad – för sådan är finnarnas björnkult, och sannskyldiga björnreligion – björnen är ett heligt djur för dem. Finska hedningar hedrar ännu den finska björnen, men de böjer sig ej för den ryska.

Björnen bes om förlåtelse för dråpet på den, och så återvänder den till gudarna, genom att man fäster skallen vid ett träd, och vänder den emot den uppåtgående solen. Träd med upp till 40-50 björnskallar hittades i Finland in på 1900-talets första år, men lär nu ha blivit förstörda. Det troddes och tros också, att björnen skulle gå till Pohjola eller just Hel – båda rikena ligger norrut och liknar varandra till förväxling .

Där ska den avlägga rapport för Louhi eller Hel- dessa gestalter liknar varann fullständigt (vilket inte bevisar någon universalism, men väl att det finska folket lånat mycket från sina nordiska grannar, och att detta är samnordiska, indoeuropeiska och möjligen också cirkumpolära föreställningar, om ni frågar mig) och ibland också Loviatar, stundom Louhis egen dotter, som är en vintergudinna – hon liknar mycket vår egen Skade – eftersom hon också har med jakt, vind och snöstormar att göra. Tjatse, Skades far – är det samiska Tjazzi – meen det visste ni väl redan ? Nåväl – där ska björnen vittna emot människan, som dödade den – och blev den hederligt dödad, går människan fri – men sköts den i bakhåll, i idet eller med list – eller dödade man dess ungar och for ut i grymheter – ja då skulle krig och en hård vinter övergå mänskligheten.

Nordamerikanska indianer påstås ha samma tro, men där skall det vara allt jaktbart vilt, som vittnar mot människorna.

_MG_7802Lx

Själv ser jag nu i andanom, hur Lage Löwéns björnhona står inför Skade.

Hade du ungar ?” frågar gudinnan strängt.

Nej, det hade jag inte…” svarar binnan sanningsenligt, för så kallas en honbjörn på jämtska.

Hon tillägger att hon sköts framifrån, och med ett rent skott på nära håll, inom redbart avstånd, som en björn kan nå med ramarna.

Skade svarar, att då är allt gott och väl. ”Björnjakt är en bragd för goten, harjakt är hans tidsfördriv.
Alltför tungt det är att bida under suckan sådan gäst; nej, gör livets dag, den sista, till en korybantisk fest!” säger hon.

Det var en människo-sång, och den förstod jag inte” säger björnhonan trött. ”Nu vill jag sova hos dig, i Ydalarnas ro, och villa sen, som björn i vinterbo. (Alla vet, att i Ydalarna  bor Skade, i Ulls rike, efter det att hon skildes från Njord)

Förstår du det här då ?” frågar Skade tilll sist: ”Härlig är döden, när i främsta ledet du dignar, dignar i kamp för ditt land, dör för din stad och ditt hem

På det svarar björnhonan intet, för hon är trots allt en hon-björn.

I Rumänien – där 80 % av den Europeiska kontinentens björnar utanför Norden lär bo, lär man också gå hårt åt dem just nu… Rumänerna har kristnats, och tappat varje spår av allt det goda, som romare och goter lärde dem. Från den gamla turiststaden Sibiu i Transylvanien kommer dessa bilder, som visar hur en vettskrämd stackars ung björn flyr för livet över stadens hustak, medan människorna roat tittar på.

Det är som en scen ur den gamla filmen ”Det sjunde korset” med Spencer Tracy, ungefär. Stadens myndigheter står alldeles handfallna, ungefär som i Stefan Löfvéns Sverige, som ni ser. Polis, brandkår och ambulans – men ingen kan göra något. Två akademiker ska ha skjutit emot björnen med bedövningspilar, men utan att träffa – de skojarna hade inte fått någon adekvat vapenutbildning

Till sluts sköts björnen, instängd på en innergård – efter att ha försökt klättra ut via en blomlåda…

1476374545200

Historien om denna björns tragiska öde har redan blivit politiskt förstasidesstoff och föremål för hetsiga diskussioner i Rumänska media… Till och med Presidenten har fått ingripa, och fällt synnerligen hårda ord om de lokala myndigheterna, som kritiserats för sin inkompetens – men å andra sidan – Rumänsk polis har inga verktyg, ingen utbildning för just björnfångst – de är vana att stoppa tvåbenta brottslingar, det är allt – men mer kan de inte. Stun-guns eller tasrar tränger nog knappast igenom en björnpäls, och några utskjutbara nät har de heller inte i sin utrustning. Sk ”björnspray” eller rättare sagt peppar-sprej hjälper inte heller, för det stressar bara upp björnarna ännu mer. På avstånd och i skog verkar det, men emot en redan vettskrämd björnunge är pepparsprej knappast till någon större hjälp.

Andra björnar har dock kunnat räddas. I Rumänien finns de balkanska dansbjörnarna, som diverse aktivister engagerat sig för – både militanta sådana och fullt sansade grupper som Arcturos i Grekland – en organisation av frivilliga björnvaktare, som har att tampas med bland annat de romer, som nu sprider sig även över Sverige (det är just de som livnär sig på björndansen – både i Rumänien och angränsande länder) och i allt fler länder världen över finns nu ”Bear Sanctuaries” – det är inte tempel, där djuren dyrkas, men parker; där man genom frivilliga insatser försöker skydda dem.

Kunskapskanalen visade nyligen ett engelskt reseprogram där Ushka, en liten björnunge som förlorat rörelseförmågan i baktassarna – efter oskickliga skott från tjuvskyttar– till slut fick vård och hjälp. 

Andra, nästan ihjälsvultna ungar har kunnat räddas, och återanpasats till ett vilt liv i det fria utan nämnvärd människokontakt, med alla fyra tassar i gott skick. Naturens uthållighet är stor, och björnar är robusta varelser, men inte alla mänskliga kulturer är likvärdiga, särskilt inte i sin syn på djur och natur…

Bjšrn

Musikpaus

Halv takts paus. Och lite musik…

forestcamouflagepattern

Patterns all around you
Patterns everywhere
Patterns of behavior
Sometimes seem unfair
Can you recognize the patterns that you find?

Patterns unfamiliar
Patterns lead you to
Patterns of discovery
Tracing out the clues
Can you recognize the patterns that you find?
Stuck in your mind

In this land where stability is hard to find
You can rearrange the patterns so unkind
Don’t bother asking why a pattern never cries
Old patterns never die they just go on and on

Patterns multiplying
Re-direct our view
Endless variations
Make it all seem new

(DEVO + Mark Mothersbaugh patent 1982)