Fanns det några ”Vaner” och finns det någon grund för ”Vanatro” eller annan vantro ?

Alla någotsånär bildade människor vet förstås, att i Eddan förekommer uttrycken ”Asar och Vaner” samt ”Asar och Alfer” om varandra. Ibland används det ena uttrycket, ibland det andra. För det mesta spelar den högst eventuella skillnaden mellan Asar och Vaner ingen som helst roll i myternas Värld, och vi vet också att även om Vanerna av olika forskare traditionellt benämnts som de Gudar och Gudinnor som styr fruktbarheten, så är de föga kända ens som namn. Vi känner förstås alla till Freja, hennes bror Frej och Njord, deras far, men utöver det har bara Kvaser – av vars blod skaldemjödet kom till – och möjligen Njärd eller Gerd fått räknas till Vanernas ätt, även om Skirnismál klart säger att Gerd är en jättinna.

tumblr_mfjvh3G0SD1rcnsfao1_500

Den påstådda skillnaden mellan Asar och Vaner fanns inte för våra förfäder, eftersom de såg allt som en del av en större helhet

En enda gång – i Vóluspá – nämns att Vaner och Asar en gång råkade i krig, men att Asarna vann och framgångsrikt försvarade Asgård, trots att Vanerna lyckades bryta igenom Asgårds borgvall, och att Kvaser, Frej, Freja och Njord tillsammans upptogs bland Asarna sedan fred väl slutits, samt att Mimer – den visaste bland Asar – blev skickad till Vanernas värld i utbyte. Vi vet att Alferna eller Vanerna ovist nog dödade Mimer, och sände tillbaka hans huvud till Oden, som förvarar det i Urdarbrunnen, Nornornas brunn, och att Kvaser för den skull blev dräpt, eftersom Vanerna varit svekfulla.

Utöver denna myt om det första kriget – i vilken också Heid eller Gullveig, guldtörsten eller girigheten spelar en stor roll (se mina inlägg om Freja och Gullveig under separat rubrik ovan) så finns det inga myter som handlar om Vanerna som kollektiv överhuvudtaget. Och giftemål mellan jättar (Jotnar) och Asar är minst lika vanligt, för på så sätt har Skade, den personifierade Vintern och Loke, Laufeys son, kommit över till Asarna och Asgård.

Redan 2010 lanserade den österrikiske forskaren Rudolf Simek en hypotes, som går ut på att det aldrig funnits någon självständig ”Vanakult” eller ”Vanatro” överhuvudtaget.  Språkhistoriker hade redan på 1950-talet klarlagt, att namnet Asar kan spåras till en fras, ”habands Asans” på gotiska, eller ”med tvärbjälkar” och att Vaner kommer från ”Vans visan” eller ”alldeles utan”. Det var nämligen så, att när man reste ”Gudastöttor” eller avbildade gudarna på hällristningar eller som enkla runtecken,  så fick Tor alltid en lyft hammare, Oden ett spjut, vind- och solguden Ull kastskovlar osv (som Bieggolmai, den lapske vinterguden) medan Vanerna avbildades utan ”tvärslåar” i form av armar eller andra kännetecken. I själva verket, har Simek konstaterat, såg våra förfäder aldrig någon större skillnad mellan Asar och Vaner… Båda släktena var gudomliga väsen, men med något olika funktion – det var alltsammans…

tierms 160px-upplands-bro_city_arms-svg cimg6407

 

Tor med lyft hammare förekommer också på påstått ”samiska” trolltrummor och på bronsålderns hällristningar – medan ”Oden” från Upplands Bro – med svärd och korsade pilar – också är välbekant..

Alla visste också vad Alfer, ”Alfár”, Vittror eller ”Huldufolk” (som 90 % eller mer av islänningarna ännu sägs tro på) var för något. Alferna var  ingenting annat än de dödas andar i Alfheim, det rike under jorden där Frej styrde över fruktbarheten och somliga av dessa döda förfäder – Olaf Geirstadalf  (eller ”Alfen på Geirstad” som han kallades)- kunde anses som så mäktiga, att de kunde råda över fruktbarheten i en hel trakt. Säkert har en del svenska konungar, typ Anund i Anudshögen på Badelunda-åsen utanför Västerås och andra, ansetts som kraftfulla nog att påverka skörd och sådd även efter sin död – kungar som var ”årsälla” eller som kunde skapa fred och välstånd mindes man ju med glädje – Frode och Frode-freden i Danmark är ett annat exempel. Somliga – som Yngve-Frej själv – var så mäktiga som äringsgudar att de med rätta kunde räknas till Asarna, och det fanns aldrig någon skarp skillnad mellan Alfer, vättar, vittror å den ena sidan – eller sådana väsen somm man dyrkade lokalt, hemma på sin egen gård och Asarna – uppe i den höga himlen – å den andra.

Alla hörde tilll samma hedniska kosmos – på olika platser, visserligen – nere i Hel, i Alfheim eller Vanaheim eller i Asgård – men alla var värda dyrkan ändå.. Det var först på det marxistiska gamla 1970-talet som det kom forskare som överbetonade ”skillnaden” mellan Asar och Vaner. Nu skulle Asarna stämplas som ”onda” eller ”krigiska” medan Vanerna ansågs ”fredliga” och alltså ”bra” respektive som ”representanter för en förtryckt bondeklass” som man skrev. Vanakriget – en sen tradition från Snorres 1200-tal borta på Island – skulle plötsligt jämföras med ”Klasskamp” och andra ohistoriska dumheter, som våra förfäder med säkerhet aldrig någonsin tänkte på…

Oden ansågs som en sent invandrad gud, alldeles okänd i Norden innan Vendeltiden – trots att han bevisligen är äldre än så – och Tor och de andra Asarna förklarades vara sena nykomlingar – vilket inte alls stämmer och inte alls är sant, eftersom Tor finns avbildad redan på bronsålderns hällristningar och går minst 3500 år tillbaka i tiden. Allehanda flummiga böcker började skrivas av diverse New Age-folk, som hela tiden hävdade att det skulle ha funnit en knivskarp motsättning mellan Asar och Vaner.

Trots att det här inte stämmer – Freja är minst lika mycket krigsgudinna som kärleksgudinna – och hon kallas just ”Vanadis” eller ”Vanernas Dis” – den främsta av alla kvinnliga Vaner – finns det många sk ”fornsedare” eller New Age folk som kvarhåller den här förlegade bilden. Man har inte förstått totaliteten, eller hedendomens Världsbild.

In i det sista kvarhåller man splittringen, eller tron på Asar och vaner som ”olika” gudar och gudinnor, trots att det rör sig om samma släkte. Egentligen är det både ynkligt och – kristet – en kvarleva från föråldrad forskning, som nu visat sig vara felaktig, och som Rudolf Simek slutgiltigt motbeevisat på ett mycket övertygande sätt – för de som läst hans böcker…

quote-d-h-lawrence-the-christian-fear-of-the-pagan-outlook-1-200229

Lever du i ”Kärringstaten” ?

Medan jag själv tillbringat en halv månad någonstans, långt borta från denna blogg och den lilla ankdamm som utgörs av hedniska kretsar i Sverige, har mycket hänt vad gäller det allmänpolitiska läget i vårt land. Efter att Gotland i fem års tid och mer än så stått helt utan väpnade styrkor, har ön nu re-militariserats, och tidpunkten för bildandet av den svaga bataljonstridsgrupp som skall försöka hålla och försvara denna viktiga del av svenskt territorium har flyttats fram. Alla Riksdagspartier har fått veta, att ett ökat militärt hot emot vårt land föreligger, och att den utrikespolitiska situationen har skärpts.

18 September i år berättade Dagens Nyheters korrespondent Ewa Stenberg  om hur Fredrik Reinfeldt i Augusti 2014 fullkomligt aningslöst stod i Riksdagen och fegt spottade ur sig ”Försvara Sverige – mot vad då ?”. Detta skedde vid en tidpunkt, när Ryssland redan hade invaderat Krim genom innästling på djupet, Spetznaz-metoder och sabotage-förband, och medan det av Ryssland initierade inbördeskriget i Ukraina redan pågick för fullt. Senare denna månad har det kommit fram att det var Ryssland, och ingen annan nation utom just Putins Ryssland, som sköt ned det Malaysiska passagerarplanet MH 17 i Juli 2014, minst en månad före det att svikaren Reinfeldt höll sitt aningslösa tal.

valkommen-putinSomliga av våra Riksdagspartier tar emot pengar från Putin, finansieras av Putin och stöder Putin…

Det talas mycket om ”Egor Putilov”, påstådd journalist och dennes göranden och låtanden i det svenska Riksdagshuset, inklusive påstådda kopplingar till SD, men ingen säger något om varifrån vissa politiker inom (mp) fått sina pengar, eller vem de egentligen stöder med sitt ”icke-våldsförsvar” som de vill göra till nationell politik. Reinfeldts linje var på sin tid likadan, även om Regeringen Reinfeldt för länge sedan förpassats till den historiens soptipp, där sådana Regeringar rätteligen hör hemma. Själv har jag förutspått, att historiens dom kommer falla mycket tung och hård över Fredrik Reinfeldt personligen – hur hård domen slutligen blir, återstår att se. I Syrien fortsätter kriget. Det var Ryssland, och ryska Sukhoi SU-24:or som bombade den första FN-hjälpkonvojen på väg emot Aleppo den 18 September i år. Och samma ryska flyg har flugit hundratals bombuppdrag emot just Aleppo, dit ingen humanitär hjälp kommer fram, samtidigt som bomberna regnar över sjukhus och civila bosättningar.

fridolin_putin1Hur länge ska (mp) sitta med i vår Regering ?

Nästan alla politiska partier i vår Riksdag – utom Miljöpartiet och Kommunisterna – är numera för återinförd värnplikt, samma värnplikt som Fredrik Reinfeldt monterade ner, under lögnaktiga förespeglingar om ett yrkesförsvar som skulle vara ”mindre och vassare” medan det i verkligheten bara blev ”sämre och kassare”. Ryssland har öppet skrattat och yttrat sig hånfullt över de svenska försöken att återta kontrollen över Gotland, som Ryssland vill erövra för att säkra sin ”Nordstream 2” gasledning, samtidigt som man tar över Ojnares och Gotlands specialkalk. Den behövs för Rysslands specialstål, titanlegeringar och annan vapenmetall, och går via det finska företaget Nordkalk direkt till den ryska vapenindustrin. Och spionaget på Gotland ökar. Vem som helst – som har tillgång till ett svenskt fastighetsregister – kan se hur mycket mark Ryska affärsintressen har köpt upp kring Slite, och hur många ramper för Putins svävare och roll-on, roll-off landstigningsfartyg som redan byggts, under förevändning att de skulle ha behövts för det första Nordstream-projektet, eller ”Gaspipeline Molotov-Ribbentropp” som ledningen kallats i polska media.

index

Vem vill leva i en ”Kärringstat” – styrd av (Mp) och Islamisterna ?

Ändå fortsätter svikarna och deras representanter med sin aningslöshet, och sitt meningslösa kackel. Vad ska vi göra med de kältringar och kärringar, som inte vill försvara sitt land ? Dessa kacklande små ”hens” – denna Hängbröstvänster ? I veckan kungjorde modebloggerskan Danielle Papadopoulos – av utländskt ursprung, naturligtvis – att hon inte ville hjälpa till att försvara Sverige, i händelse av återinförd värnplikt. Detta skedde på nyhetssajtten Nyheter24, men inslaget togs nästan genast bort.

En framgång i det lilla, kan man tycka – men ”Svikande av Försvarsplikt” är fortfarande ett svårt brott enligt brottsbalken, och jag och mina bröder i Särmner fortsätter värna, vaka och skydda. Hela vårt land skall försvaras – och vi ger inte upp Gotland !

 vilken-del-av-sverige-skall-uppgivas1924

14446023_867370840066248_4228654570972875153_n

Om att Hålla sina Eder…

”Keep your Oaths” eller ”Håll dina Eder” är en populär amerikansk tolkning av vad det här med Asatro verkligen innebär. ”Man ska hålla vad man lovar” säger ett gammalt svenskt ordspråk, och vi kan väl alla erkänna att en person som ständigt bryter sina avtal, löften och ingångna överenskommelser eller inte talar sanning, inte heller är att lita på. ”Pacta sunt servanda” sa en gång de gamla romarna, hundratals år före kristus, och detta är bara ytterligare ett i raden av exempel på en gammal princip, som alltid varit gemensam för alla Hedniska kulturer. För övrigt är ”Pacta Sunt Servanda” en grundläggande rättsprincip över hela Jorden, och själva grundstenen i såväl internationell diplomati som svensk avtalsrätt – och förstår man inte den principen, förstår man heller inte vad Heder och Ära innebär,  utan är att betrakta som en Skitstövel, en ärelös hund och en svikare, en sån som ”viker ned sig” i alla lägen…

12935020_494922750705336_372174255_nKommer ni ihåg vad jag skrivit om den ynklige ”Rådsgoden” inom ett ”samfund” för sk ”Forn Sed” eller rättare sagt ett slags Andens Tattarfölje (för att använda en känd svensk nobelpristagares uttryck – ni får förlåta mig för att jag blott citerar) – alltså han som svek en gydja i samma samfund, när han lovat att hålla en begravningsritual för hennes man och helt enkelt inte dök upp på begravningen, eftersom han hastigt och lustigt ”fått flickvänsproblem” som han uttryckte det. (se inlägget ”Otur och Tur i Demokraturen” tidigare denna månad)  Nu har jag nått den person som utsattes för allt det här – och som genast blev utsparkad ur ”fornsederiet” när hon vågade kritisera den här personen och hans sk ”Godeord” (det heter inte så – det stavas g-o-d-o-r-d och inget annat på svenska språket och alla andra nordiska språk – det heter också ”godkänna””, inte ”godekännna” ) samt hans brist på ansvarskännande, kamratskap och vanlig mänsklig anständighet, eller det där vi kan kalla heder. Ingen präst i någon religion – till på köpet inte någon vars titel skulle motsvara en biskop eller liknande – alltså en företrädare på Riksnivån – skulle väl bära sig åt på det här befängda viset, oavsett inom vilken religion den personen var verksam, och oavsett vad man nu tror på eller inte…

index

Personen som fick sin egen mans begravning grundligt förstörd skriver såhär till mig:

Ja det var en absurd händelse – men det var min äkta man och mina barns förebild och far vi skulle jordfästa.  Jag hade lyckats få tag i hans urna och vi i familjen och vänner ville göra ceremoni enligt tradition där vi håller blot och att jag själv bär hans aska i kont på ryggen till anvisad jordfästelseplats. När Martin ringde stod jag helt stum. Han hade bett en av mina kurskamrater (vi läste gydja utbildningen tillsammans ) komma och hålla ceremonin med en timmas varsel. Allt det jag talat med Martin om sådant som var viktigt för min man och Martin har träffat honom här vid blot så han hade koll på vad som skulle vara med, jag kunde själv klara ca hälften av blotet innan rösten sprack och tårarna blev övermäktiga. — — Men efteråt är jag glad att han inte kom för med den personligheten han visade sig ha är inget en själasörjare och gode borde ha. Utesluten blev jag för min öppenhet om hans svek… — —

Då hade jag enligt fornsed inte längre rätt värdegrund.

Såhär uppför sig ”fornsedarna” emot sina egna. Jag har fått många vittnesbörd om det här den senaste tiden, och avsikten med vad jag nu skriver är inte att ”pricka” eller kritisera någon enskild person, utan ett helt samfund, och vad det faktiskt står för. Självfallet kan det uppstå sk ”Mässfall” inom alla religioner, och det finns sådant som heter ”Force majeure” eller olyckliga omständigheter, som kanske för till att ett avtal och ett löfte inte kan hållas, men i så fall kan man ju vanligen meddela det – med mer en en timmes varsel – i alla fall i ett såpass allvarligt sammanhang som det anförda. Det är nog rimligt att förutsätta, förresten.

Man måste vara medveten om att en begravning är en sorts tjänst, ja – en gudstjänst – något som man håller både för de efterlevande, av respekt för den döde och för Gudarna – i alla fall om man nu ens ska vara ”troende” överhuvudtaget, oavsett religion. Och självfallet kan man inte ”vika ned sig” på att utföra en sådan ritual, utan borde kunna ge klart besked om man måste utebli – i alla fall någon dag i förväg. Det borde väl ändå vara grundläggande, eller något som man enligt avtalsrätten kunde förutsätta, även om det är så att det inte finns ”Konsumentskydd” på begravningsritualer – av någon religion – i Sverige.

screenshotfinal-large

Till och med inom Islam är ”Righteousness” eller förmåga att hålla sina löften viktigt…

Även utomlands har vad jag skrivit om ”Samfundet Forn Sed” och hur det behandlar sina egna medlemmar väckt en hel del uppseende – av förståeliga skäl. Skribenten Cara Schulz skriver på bloggen ”The Wild Hunt” som en smula oriktigt har kallats ”Pagan CNN” eller ”Hedningarnas CNN” om situationen i USA – som är en smula bättre än det sorgliga läge som råder i vårt Sverige, där det lilla hundratalet ”fornsedare” förstör så oerhört mycket för oss över tusen Asatroende. I USA finns anmälningsplikt för präster och liknande – oberoende av religion eller samfund – och alla religiösa funktionärer har en plikt att bistå sörjande inte bara vid begravningar, utan i alla lägen.

Det skulle ju kunna tänkas att en person som mist en nära anhörig blir allvarligt besviken eller bedrövad, till exempel om begravningsritualen misslyckats eller uteblivit; eller för helt andra orsakers skull, exempelvis svår depression, som ju kan tänkas uppträda även utan någon nära anförvants frånfälle. I så fall måste prästen, den religiösa funktionären eller liknande göra samma sak som all vårdpersonal i USA, och alltså anmäla det hela till läkare, psykolog eller relevant expertis, om sådan kan nås – bla för att undvika självmord bland de troende. Denna regel gäller inte överallt i USA, men i alla fall i de flesta delstater, skriver man; och det verkar ju politiskt sunt, måste man säga.

Motsvarande lagstiftning finns inte i Sverige – här gäller ju katolsk bikthemlighet och annat kristet mumbo-jumbo – och diverse religiösa dårar får syssla med nästan vad de vill – och ”fornseda loss” helt utan samvetsbetänkligheter. Men hederliga människor gör förstås inte så. Det behövs en diskussion om ”Social Responsibility and Training” i alla religioner och alla samfund, konstaterar bloggen ”The Wild Hunt”. Utbildning och förmåga till ansvarstagande är alltså avgörande , särskilt för de som ska vara i en ledarposition…

111

Det gäller att Välja sina Vänner – men också att vara ett Gott föredöme – och visa Gott Ledarskap gentemot andra… Välj Asatro – INTE ”forn sed”

En av mina tidigare chefer – han var för övrigt överstelöjtnant i Flygvapnet, och tidigare skvadronchef på F 21 under AJ 37 ”Viggen” perioden – med Tors Hammare ditmålad på sitt eget flygplan – sa till mig något, som han själv tyckte var svaret på hur islams krav om ”Righteousness” eller vad alla religioner – även Asatron – bäst kunde sammanfattas som.

torl

Hans egen hela erfarenhet och livsvisdom låg i de orden, och det var något han ansåg gällde såväl i krig, som i fred. ”Var alltid en god kamrat !” Så sade han. Vid bröllop, likaväl som födsel eller begravning. Om så i fångläger, på sjukhus eller i dödens ögonblick. Man kan alltid vara en god kamrat, och ta hand om de sina, eller de människor man kommit i kontakt med. Jag lämnade denne chef – min kamrat – år 2005, eller för snart elva år sedan, inom en särskild tjänstegren – men jag har alltid försökt leva i just denna anda. och fortsätta så, som min egen chef sade till mig.  Om jag lyckats, eller inte, låter jag Gudarna bedöma, ty en hedning som jag kan icke dömas av människor, eller de som är korta om huvudet och fattiga i anden. Läs Havamals berömda 76:e till 77:e strof om ni inte tror mig. Det är de starkares självklara plikt, att kämpa för det som är rätt och för de som är svaga, och med sitt eget föregångsmannaskap visa vägen… Så kan man också tolka det.

donald-sutherland-kellys-heroes-1970

”Why can’t we all do some good, and RIGHTEOUS for a change ?”

Rörande detta med flickvänsproblematiken som jag för min del knappast låter hindra varesig begravningar eller ”generalspresentationer”så kan det väl hända, att även jag har sådana smärre och ”jordiska” problem, av och till.

Man har gång på gång frågat mig, varför jag så sällan ”ger upp” rörande en del människor som jag har omkring mig – och varför jag hela tiden ger dem en chans till att bättra sig, om också de svikit eller ljugit gång efter annan sedan minst sex månader eller ett halvår tillbaka. ”Därför att jag tror på dem i alla fall, hur usla de än må vara” svarar jag. Och därför att – som min gamle far en gång sa – medan han levde – ”man överger aldrig en sårad, eller en sjuk människa – utan bär dem tillbaka, trots allt !

f697e218b05efed8101f7f60f0b19ba8

Den som tjänar sina bröder och systrar, tjänar också Gudarna, eller till och med ”Gud”

maxresdefault

ÄRA – SKYLDIGHET – VILJA !!

Ett kort Skördeblot för Uppland och Svea Rike….

Lördagen den 17 September i år stod jag själv ute vid Runsa Fornborg i Uppland och höll ett Skördeblot för 27 personer. Det var längesedan jag agerade gode sist – två år sedan närmare bestämt – förutom mitt engagemang i Samfundet Särimner.

runsa

Karta över Runsa vid Rosersberg. Vid ”2” ovan hölls själva blotet…

Runsa – inklusive sätesgården från 1300-talet med samma namn – ligger invid Skarven i Mälaren och den urgamla segelleden upp till Fyrisån och det heliga Uppsala. Där finns för det första två stora fornborgar – en från bronsåldern och en från förromersk järnålder – och platsen har haft fast bebyggelse sedan de två århundradena före kristus. Här finns en stor förhistorisk hamnanläggning, massor av gårdslämningar, spår efter hantverk, jordbruk och en bosättning med alla sorters människor, inte bara Sveakungens krigare uppe på borgen – i åtta stora långhus – det största var över 30 x 4 meter – och traktens bönder.  Här har hedningar och svenskar bott och verkat i alla tider, och så skall det förbli.

14370351_10210945268370305_8178379035973524857_n

Det 56 meter långa stenskeppet vid Runsa – den största Skeppssättningen i hela Mälarbygden (foto: Peter Kåhl)

Redan 1902 lät man gräva ut en fast källa och det brunnshus som finns uppe på borgkullen, under medverkan av Gustav VI Adolf – då ännu inte kung. Och 2014 gjorde arkeologer nya utgrävningar i trakten – bland annat har man grävt ut hamnen, långhusen och undersökt mer av borgmuren, som en gång innehöll en port med 5 x 5 meter stora stenfundament till torn – hur höga de var vet ingen, men det kan mycket väl ha rört sig om konstruktioner i flera våningar. Arkeologerna har hittat den sk ”Runsa-kråkan” – ett vendeltida spänne – och är numera helt överens om att denna plats måste vara en av de viktigaste och mest välbefästa i hela Mälardalen – själva ”Nyckelbefästningen” innan Uppsala – vilket också kanske – även om det är obevisat – kan ha samband med sägnerna kring ”Nyckelstenen” som ännu står inne på Kungsängens skjutfält mitt emot Runsa.

aktuelltGravarna vid ”tre bröder” grävdes ut 2015

Det finns en särskilt intressant grav invid Runsa, som av gammalt skall ha kallats ”Tre Bröder”. Hur gammalt detta namn är, vet ingen. Kanske är det från 1600-talet, när de första lantmäteri-kartorna över trakten gjordes, eller också från en helt annan tid. Men 2015, när arkeologer öppnade två av tre återfunna gravar under de tre resta stenar som än idag markerar platsen (gravarna har återställts, och vigts till ro av en okänd Hedning – vem det nu var..) så hittade man skeletten efter två män i åldern 20-30 år. De kan mycket väl ha varit bröder, och krigare var de helt säkert, eftersom man hittat vapenrester och beslag till remmar mm i en stil som annars finns nere i Schwaben, och Allemannernas trakter vid Övre Rhen. Kanske var våra tre bröder med, när Västrom gick under och Gallien plundrades – kanske inte ? Vida hade de farit i alla fall, redan då – under slutet på 400-talet och vid 500-talets början, när Runsa såg sin första storhetstid. Inga spår av yttre våld sågs på skeletten, så vi vet inte om de två bröderna dog av sjukdom, eller i strid; eller ens om deras tredje bror blev kvar därute i fjärran land. Om det skulle visa sig, att namnet ”tre bröder” är tradition, är det ganska unikt i sitt slag, för det skulle då kunna visa på en obruten tradering genom mer än ett och ett halvt årtusende, även om vi inte ska spekulera..

aktuellt3Beslag av en typ som annars bara förekommer på keltiskt område och i centraleuropa

aktuellt2

Utsikt från de tre brödernas kulle ned emot Skeppssättningen och platsen för blotet

Tjodolf av Hvin visste att Kungen i Gokstad-högen – Halvdan Svarte – dog av gikt, även om han skrev ett kväde om saken 200 år efter Halvdans död. Drottningen i ”Drottninghögen” vid Brunflo var verkligen en kvinna, såg arkeologer på 1980-talet – och det namnet har bevisligen traderats i 600 år och mer, enligt skriftliga källor – ja uppenbarligen ända tillbaka till folkvandringstid – så muntlig tradering är en kraft, som inte ska underskattas. Nåja – hur det nu än må förhålla sig med de ”tre brödernas” gravplats invid fästningsmuren, så vet vi av de hästoffer man hittat spår av, att det blotades friskt på denna plats i gammal tid också. Stenskeppet – det största i hela Mälardalen – måste ha varit en plats för hednisk kult redan då, och så är det fortfarande.

Runsa är dock av Länsstyrelsen skyddat naturreservat idag, och det ska man komma ihåg. Det är förbjudet att elda, tälta, bryta kvistar, samla ved eller plocka blommor, men svamp, bär och frukkt får man plocka. Familjen Ankarcrona, som fortfarande äger Runsa slott – det är ett av de få privatägda slotten vi har kvar i denna trakt – feodalism och sådant är vanligare i Danmark, men har sällan förekommit i de Nordiska länderna – tycker inte om oss Hedningar, och det har sina randiga orsaker och rutiga skäl. Jag kan minnas när ett visst Samfund för ”Forn Sed” härjade runt på platsen på 1990-talet, och hur folk söp, bankade på stora Ram-trummor som ”Söndagsschamaner” och hade sig. Det hela tog slut först vid tretiden på natten, och folk bröt helt flagrant både emot eldnings- och tältningsförbudet. Själv hade jag krupit ned bakom en timmerbröte ute vid den stora grusvägen, när jag vid fyratiden på morgonen – de otäcka, fornsediska fyllskallarna hade just somnat – väcktes av en ”skördare” och tre timmerbilar – som kom körande på kolonn.. Därefter fick jag mig en sån satans utskällning för vad mina ”kamrater” eller rättare sagt mina ovänner gjort, att jag fortfarande minns det. Och jag håller fortfarande med Ankarcronas.

Länsstyrelsens regler är till för att hållas, och vid större arrangemang skall man ha markägarens tillstånd. ”Forn Sed” skämmer ut alla hedniska grupper, som finns i Sverige genom sitt sorgliga och låga beteende, och för egen del är jag noga med att platsen alltid skall vara i bättre skick än vi fann den – samt att man alltid skall erbjuda blot och sammankomster med helt alkoholfria alternativ – och – behöver jag ens säga det ? – helt utan droger. I ”fornsediska” sammanhang har jag gång på gång sett och fått bevisat för mig, hur det brutits emot detta, men sedan fem år tillbaka vill jag själv inte ha det minsta med ”fornsedare” att göra. markägaren på Runsa känner uppenbarligen likadant, och det tycker jag hedrar honom.

runsa_skeppssa%cc%88ttning_2015_01

Jag närmade mig platsen och ”tog terräng” redan före klockan tio, även om Skördeblotet skulle ske först klockan två. Leder jag själv något, vill jag alltid ”reka” platsen först och se att allt står rätt till. Mobiltelefoner och andra tekniska anordningar bör stängas av före ett blot, och tror man på en naturreligion, så ska man hålla naturen ren, och inte skräpa ned i den. Jag vet inte hur många gånger jag stött på enskilda personer eller grupper av ”nyhedningar” som kastat fimpar och skräp omkring sig, även om vi etniska svenskar är bättre på att älska, vårda och vörda våra heliga platser än en del andra kulturer, som tyvärr inte kan hålla rent och snyggt omkring sig, och som till och med ”ockuperar” andra människors mark. Vilka det oftast gäller, har jag redan skrivit om tillräckligt många gånger – men den här gången mötte jag ett snyggt och välvårdat Runsa – det fanns till och med slåtterhö bakom några slånbärsbuskar i ett sank, där inga fornfynd fanns (man bör alltid erbjuda en toalett för besökare – eller åtminstone ha folkvett nog att inte förrätta sitt tarv på helig mark – osnygga människor som springer och kissar överallt förstör fosfat-karteringen – och därmed hela undersökningar för arkeologerna)

14344226_10210946471640386_8979654915075034550_nUtsikten från Runsas borgberg, 17 September 2016 (foto Peter Kåhl)

Skördeblot håller vi Asatroende alltid kring höstdagjämningen, och inte i Augusti som många felaktigt tror. Vi håller det då, därför att skördetiden här i Svealand inte infaller tidigare, och så är det oftast i huvuddelen av Norden. Äpplen och frukter kan mogna tidigare, men skörden är klar först nu, också vad bär, svamp och mycket annat beträffar, och därför ska vi ta ett naturligt tillfälle i akt att nå ett slags paus och vila inför den verkliga höst och den vinter som sedan kommer, då det blir kallt och ruggigt. Alvablotets tid är inte inne än, och det gäller att inte blanda ihop de här sakerna, eller ställa till det för sig genom fel umgänge, vilket man ska undvika.

Jag skrev en egen text till det korta blot jag höll – för alla 29 närvarande – som tyckte att det hela var utmärkt trevligt, och passade människor i alla åldrar, av alla sorter och av alla åsikter, (ja, jag tror på parlamentarism och att inte utesluta någon – med oss hade vi också en äkta Odhinnistisk Gode från Australien med mer än 10 års erfarenhet) och kanske också kristna – i alla fall var de kristna som fanns på plats nöjda med saken, och fann inget skäl att protestera. 13 stycken nya Medlemmar för Nordiska Asasamfundet blev också facit för denna enkla sammankomst om ca 2,5 timmar, så jag tycker jag lyckats med mitt uppdrag.

Nästan allt jag skriver är ”first draft”direkt från min hedniska hjärna och hug, rakt ut på nätet. Oftast skriver jag inga coola eller meditativa små tankestycken, och inte ritualtexter, utan dagstidningsprosa och små ”dagsedlar” som jag delar ut – till de som har förtjänat det – så att säga i Stig Dagermans anda.. Men den här gången blev det en annan sorts text – med plats för inkallning, en kortare betraktelse, så själva blotet – av det vi skördat, dvs bara växter och frukter – och sen en naturlig avslutning. En del personer vill alltid ha med drickande ur horn eller ”lag om” – alltså det historiska upphovet till vårt ord Lagom – med skålar för de olika gudamakterna, men jag tycker inte att det behövs. Visst  det finns Juldricka och Midsommar, då de flesta svenskar vill ta sig en sup eller något starkt – men till ett skördeblot, eller ett blot som i huvudsak hedrar Moder Jord, Frej och Vanerna, anser jag för min del att ingen alkohol behövs.

Ett fel, som alltför många som bara kallar sig hedningar utan att veta något – i sitt blinda ”fornsederi” är att nämna massor av gudar och makter utan något inbördes sammanhang – själv håller jag på att man måste veta varför man anropar varje gudamakt, och hur och när i ceremonin det ska ske. Nästan alla ceremonier (oberoende av religion) följer samma rytm – och angående rytmen – själv har jag alltid varit en vän av tempo, snarare än ”fasthakning” då man står och väntar på att 50 personer ska blota eller dricka i tur och ordning, horn skickas runt osv – det Albert Engströms överste sa till Fältprästen på en skämtteckning, stämmer faktiskt bättre än man anar – ”Ja det ska jag säga Pastorn – att en KORT suck till vår herre, så att mannarna inte står uppställda för länge – det är sablar anagga knepet !”

Därför stämmer inte texten helt med vad som verkligen sas – jag ”ad libbar” eller drar ned och ”kastar” stora stycken hänsynslöst ur egna krior, om jag ser att de inte får plats – och använder erfarenheten för att se vad som går hem hos åskådarna, och vad som kanske är lämpligt i ett sammanhang som detta – men såhär blev det…

 Ritual för Skördeblot

Utrustning:

Horn
Vighammare
Mjöd, vatten eller annan vätska
Stor skål
Äpplen

Inkallande

idag står vi vid sommarens slut. Hösten har kommit, och höst eller haust är det gamla ordet för att inhösta, eller med andra ord skörda.
(Slår vätska i hornet, och lyfter det emot Nord). Vi har nu samlats till skördeblot, för att minnas den sommar som gått, och den Vinter och höst som snart skall komma.

Med detta vatten (mjöd) helgar jag nu platsen.

kort paus.

Drar in andan, och ställer sig i Algis-stada, med benen tätt tillsammans, armarna uppåt sträckta ut i vinkel.

Säger Högt: Måtte Bifrost lysas över oss, och skapa en port mellan Midgård och Asgård ! Hell alla Asar och Vaner ovan (lyfter hornet mot himlen) och nedan (slår ut lite vätska på marken). Hell alla de närvarande, och de  människor som samlats här (tar vätska ur hornet och stänker emot åhörarna) på denna plats, enligt Asatro och våra förfäders sätt.

Hammare där ovan, helga detta vi och håll stånd ! (lyfter hammaren mot höjden)

Hammare i Öster – där Frej och Vanerna finns vid solens uppgång – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot öst)

Hammare i Söder – där Siv och Sunna råder vid dagens höjd – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot söder)

Hammare i Väster – där Tor råder över regn och vind vid dagens slut – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot väst)

Hammare i Norr – där Oden dåne i den mörka natten – helga detta vi och håll stånd (lyfter hammaren mot nord)

Hammare nedan – där Gerd eller Jord råder och bor – helga detta vi och håll stånd

Betraktelse

Vår sommar och vår har varit lång, och jag hoppas att den varit fruktbärande och välsignelser för de flesta av oss. Vi som lever nuförtiden tänker sällan på skördens eller äringens betydelse, men i år har vi fått god äring och årsväxt – en ren förutsättning för att kunna leva vidare. Vad vi skördar och får av naturen beror av många saker, och många makter. Frej gav sådden i början på året, och för honom såddes säden på åkern. Tor gav regnet, som lät säden börja gro och växa, och Solkvinnan Siv tillät axen spira, mogna och växa vidare. Oden skänkte mild vind, som svalkade för alltför stark hetta och bevarade grödan fram till dess att den hade mognat, men viktigast av allt är och förblir Gerd, Njärd eller Jord, den goda Moder Jord som låter allt leva vidare, och sörjer för att Frej och Vanerea har någonstans att plantera sin säd.

Frukter (pekar mot äpplena) gror och bär, buskar och till och med svampar har vi fått att skörda, så att vi kan överleva vintern.

Men – lika viktigt som vår överlevnad i naturen, eller det Midgård och den Värld som vi alla bebor – förhoppningsvis i frid och endräkt och inte i strid – är kanske vad vi fått att skörda inom oss själva. Tänk nu tillbaka på allt som hänt sedan våren – bra eller dåligt, ont eller gott – har också era önskningar burit frukt, ni som står här i denna krets, och har ni några lärdomar att dra av den tid som gått sedan vårdagjämningen, eller Vanadisblotet i början på Maj månad, som är helgad Freja, drottningen över själva livet ?

Om det är så, och om ni vill, kan ni nu säga dem högt, och kanske lägga en gåva som Blot här på denna sten, medan ni högt säger något om vad som hänt, och vad ni själva tror finns att lära av det – men om ni ingenting vill säga, och bara tyst Blota, eller alls inte Blota något, kan ni också göra som ni vill…

Blotande

Menigheten blotar, på så sätt att var och en går fram och lägger en gåva på Stallen (stenen) och kort – samt högt (vid behov)  säger något om vad som hänt i var och ens personliga liv, och vad som kanske kan läras ur detta. Man börjar från höger, så att var och en går fram till stenen och sedan tillbaka på sin plats i cirkeln igen, sedan nästa osv

Åkallan

Hell Frej, Njords son, Gerds och Jords make, Skirners trofaste vän och Sviagod, han som är Svearnas gud mer än andra, Äringens och såddens Gud och alla goda gåvors givande. Hell ! (de närvarande ropar i korus)

Hell Tor, alla människors försvarare, jättars kväsare och svuren fiende till allt som är ont, Vitekrist inbegripen ! Måtte din mäktiga Mjölner krossa allt som är skändligt, varesig det består i kristendom, eller meningslöst och falsk ”fornsederi”. Ty du är Sivs man, Hrugners Bane, Tjalve och Röskvas husbonde, Bockarnas herre, Midgårds sköld och han som bevarar grödan, tills att vi når den rätta skördetiden. Hell !

Hell Njärd eller Gerd mest av allt, Frejs älskade, människors värld och verk, Gudars fosterska, Amma och mor åt hjältar, mark under våra fötter, arv av våra fäder och moder också till vårt folk och land, det som är Sverige och Svitjod – och frukter och skörd från den goda jorden – Hell !

Avslutning

Om ni haft önskningar eller sådant ni velat, men ännu inte kunnat uträtta – så är rätta tiden att ta i tu med det under denna höst, innan Alvablot och vintern kommer. Snart går vi in i den mörka årstiden, då dygnet har färre ljusa timmar, och dagens rytm förändras. Men än finns det tid att ta del av Frejs goda ljus, av Vanernas makt och av skörden.

Inrikta därför er vilja och kraft på att fullgöra och avsluta vad som måste avslutas, och vik inte från era mål i livet (höjer rösten) denna höst, eller det som ni helst önskar. Vila ut, när vintern och vilan slutligen kommer, men bevara minnet av sommaren, och det goda som varit.

(vänder sig mot jorden, med hornet i hand)

Så vänder jag mig mot Jord, och tackar livets och skördens makter (slår ut återstoden av vätskan i hornet) som lär oss leva och fortsätta växa, också genom den hårdaste vinter.

Här har Skördeblot hållits, Asar och Vaner till Heder, människorna till Minne men utan skam ! Må året bli gangrikt för träd och växter, djur och allt som lever, men värdelöst för troll och markens fiender. Hell till de som lyssnat, fröjde sig de som förstått !

Nu sluter jag kretsen åt norr – och måtte Oden ge oss frid (håller upp hammaren mot Norr)

Nu sluter jag kretsen åt väster – och måtte Tor råda över oss (håller upp hammaren mot Väst)

Nu sluter jag kretsen åt söder – och måtte Solen fortsätta skina (håller upp hammaren mot Syd)s

Nu sluter jag kretsen åt Öst – och måtte Frej komma åter, i Skidbladners skepp nästa vår (håller hammaren mot öst)

Nu tackar jag rådare ovan (lyfter hammaren i höjden) och vättar och väsen nedan (sänker hammaren mot jorden) hos Njärd och Gerd, moder till allt !

Frid och Fröjd åt er – och länge skal vi leva, innan Ragnarök !

Alla: Till Ars och Fridhar !

Otur eller Tur i ”Demokraturen” ?

Apropos det senaste inlägget, så är det inte utan att man minns den gamla punkgruppen ”Huvudtvätts” yttrande: ”Allt och alla snurrar runt – ingen av dem lever sunt !”. Sverige har alltid – sedan den första tingsordningen – varit ett land med stora inslag av folkstyre – och ända fram till Gustav Vasa var vi ett valrike, inte ett arvrike. Lagmannen på Uppsalatinget dömde någon till Konung – och när vi under efterkrigstiden avskaffade de sista resterna av Kungamakten, fick vi fram en demokratisk representation som fungerade bra – ända tills för ett tiotal år sedan. Det vr då vi på allvar började få ”Demokratur” istället – en del av våra populärhistoriker var tidiga med att genomskåda det..

bktaikwieaah-ad

Vi har sett de allra mest förfärliga människor ställa upp som Statsministerkandidater. Korruption och extremism har ökat. Ett ytterlighetsparti som Miljöpartiet, med en hel del islamister på höga poster, har valts in som den Socialdemokratiska regeringens enda stödparti… Vår tids Sverige har blivit känt för Julian Assange-fallet, Socialdemokratiska härsskartekniker, och skendemokrati av alla sorter.. Vi påstår att vi avskaffat Statskyrkan, men bakom kulisserna fortsätter de kristna med sina ränker. Vi har till och med en extra, inofficiell och ”halvhemlig” kristen poliskår, som en extra ”Stat inuti staten” – och ingen vet vad denna egentligen vill eller ägnar sig åt…

demokratur

Vad beror det på att ett land som vårt får fram så många snedvridna människor som makthavare ?

Jag diskuterade det kort med en god vän i lördags, medan vi befann oss långt ute i naturen och njöt av den sista sommardagen. Vi var på väg till Nordiska Asa Samfundets Skördeblot här i Svealand, som jag själv förestod och höll i. ”Demokrati är långtifrån en perfekt styresform,” inflikade den goda vännen. – ”Men kanske den bästa vi för tillfället har ändå ?” inföll jag. ”Åh,” sade min gode vän – ”men när det blir 51 % av en hop människors självpåtagna att att bulta ned och förtrycka de andra 49 % då ?

Hör på !” fortsatte han andtrutet, medan vi fortsatte att gå på en smal stig mellan högvuxna slånbärsbuskar. ”Kan du minnas hur Sveriges Asatrosamfund plötsligt valde in en helt okänd kassör vidd namn ”Finn” – efter att en del personer med (mp) bakgrund ”kuppat” hela styrelsen ?” Jag gav honom rätt, för det mindes jag mycket väl. ”Finn fem fel” som han snart kallades, var inbiten knarkare och försvann en dag med hela ”tempelkassan” som vi hade kallat det – vi hade haft planer på att bygga ett Gudahov – av just den sort Jim Lyngvilld nere i Danmark redan har förverkligat, och kort därefter urartade hela samfundet, och bytte småningom namn till något som skulle kallas ”forn sed” – ett totalt ohistoriskt, självpåhittat kristen namn – ingen vet vad det är.. och ingen vt vad det ska betyda, utom att samma drogskallar på något sätt är involverade, nu som då…

13315572_10209533687806238_3962207077832895367_n

Det behövdes ingen ”Demokrati” eller omröstningar för att bygga denna vackra byggnad

På lokalplanet och för en liten rörelse som Hedendomen i Sverige och Norden är det faktiskt så, att man inte kan omrösta om allt” fortsatte min gode vän. ”Många gånger får man se hur från början hederliga eller sunt tänkande Föreningar och Samfund ”kuppas” av extremister – i detta fallet någotslags ”grön tokvänster” och så går det som det går..”

bizarrocode”Fornseden” är bara för bizarr…

”Det håller jag med om” svarade jag. ”Och vad är det för slags människor, som står i spetsen av deras rörelse ? En av deras ”godar” – vi skulle väl snarare säga ”fular” har tydligen varit föremål för husundersökning – jag tror inte att svensk polis gör sådant opåkallat, oavsett hur kristen den är…. Och i Midsommar, mitt under Nordiska Asa Samfundets Midsommarblot – de har nu över 500 medlemmar, emot mindre än 100 för den krympande ”fornseden” – fick jag höra något om en begravning, som en Gydja i ”Forn Sed” skulle hålla för sin döde man…

index

Hon stod för det praktiska arrangemanget, medan en person som kallade sig ”Rådsgode” skulle förrätta själva ceremonin, och sköta själva begravningen och jordfästningen av den dödes aska. Men detta visade han sig inte alls vuxen nog att göra. Samma dag ringde han plötsligt återbud till den sörjande ”gydjan” som skulle gälla för att vara hans vän. Detta hände bara några timmar före begravningen skulle ske. ”Rådsgoden” påstod att han hade fått problem med sin flickvän och uteblev sedan från alltsammans…

Den stackars sörjande dottern protesterade naturligtvis – kanhända inte så oväntat. En präst eller liknande funktionär – oavsett religion – kan ju inte bara utebli från en begravning, och lämna de sörjande och alla som skall delta helt i sticket. Det slutade med att hon omedelbart blev utesluten ur ”Forn Sed” samfundet, bara därför att hon på mycket goda grunder ifrågasatt den här personens omdöme och auktoritet.  Oavsett ”flickvänsproblem” (som i och för sig alla kan ha) eller liknande, så borde det vara någorlunda självklart för alla inblandade – och i synnerhet en ”främste företrädare” för vad som ska vara ett landsomfattande andligt samfund bland Hedningar – att kunna ta ansvar för sina egna medlemmar, och för sina egna handlingar – men det är alldeles uppenbart att det kan de här personerna inte göra.

Min vän instämde. Han hade också hört talas om hur den aktuelle ”rådsgoden” saboterat en hel begravning för en sörjande människa, och alla dess anhöriga; och tillade att samfundet ”forn sed” inte avpolleterat den här personen ännu, utan låtit honom kvarstå med godetitel och allt. Visst – Godar och Gydlor är folkvalda enligt asatron och Hedendomen, varje Godord (ja, så heter det – det heter inte ”Godeord” och så har det heller aldrig hetat, varesig på svenska eller något annat Nordiskt språk) har rätt att utse vem de nu vill – men ändå – att sådant här ska behöva hända är rent ut sagt fördjävligt… men så kan det gå när man inlåter sig med fel sorts människor…

images

Kristen ”Coup D’etat” vid Riksmötets öppnande – och andra ”underliga markeringar”

Nu när min blogg blir läst i allt vidare kretsar har i alla fall dagstidningarna lyckats inse en sak, och utan att vara alltför konspiratoriskt lagd; tror jag knappast att det kan vara någon tillfällighet – för en sak har i alla fall denna krönikör upptäckt angående alla floder av krystad kristendom och andra ökenartade läror, som sköljer över vårt Sverige. De här personernas fundamentala fulhet: deras besatta drag, deras drift att tränga sig på, dessa kristnas närmast totala brist på förstånd när det gäller att acceptera andra livsval och värderingar.

Och Jehovas Vittnen, som nyligen behandlats i Aftonbladet, kanske inte är det värsta exemplet. Jag berörde senast igår ett sk ”Internationellt Polisförbud” som tagit sig för att byta ut polisens officiella symbol mot en helt annan logotyp; och sedan driva sin helt egna agenda, efter vad det ser ut – som ett slags ”Stat inuti Staten” eller ett slags andra Poliskår, inuti den officiella Poliskåren. Det finns fler exempel, även om man kanske kan vara oense om hur det här bisarra beteendet ska tolkas.

7938b633-8215-4a93-b6e7-df31c992f02cVarför tillåter man, att ”Riksmötets Öppnande” ska kopplas samman med kristen ”Gudstjänst” ?

Sedan år 2000 har vi ingen ”Statskyrka” i det här landet längre. Det påstås till och med vitt och brett, att vårt lands grundlagar, alltså själva Konstitutionen skulle innehålla en bestämmelse om att vi är ”Multikulturella” vad det nu är – eller ska vara. Ändå har den sk ”Kristna Gruppen” inom Riksdagen och Riksdagsförvaltningen tillåtit, att den sk ”Svenska” Kyrkan – som endast 62 % av folket tillhör – skall inleda ”Riksmötets Öppnande” – alltså den ceremoni som ska inleda det nationella parlamentets eller Riksdagens arbetsår, varje höst. Tidigare – dvs före 1974 – hette detta ”Riksdagens Högtidliga Öppnande” och sköttes av Statschefen, alltså Konungen personligen, då det var fråga om Statsceremoniell Verksamhet, som skall vara religiöst neutral, och vara till för alla grupper av medborgare – även de 38 % som är icke-kristna, dvs hedningar och andra.

Men – som alltid vägrar den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten att erkänna svensk lag, och genomför ett slags ”kupp” mot hela Ceremonin. I minst fyra år har Humanisterna – the Swedish Humanist Association – vädjat till Riksdagsförvaltningens och våra politikers sunda förnuft samt förmåga att stå upp för sina åsikter – men nästan helt utan resultat ! Man har anordnat ett alternativt, icke-religiöst öppnande av Riksmötet på Konstakademin, i direkt närvaro av Antikens Gudar istället – en del av vårt Europeiska och Indo-Europeiska arv, symboliskt nog. Kristendomen har aldrig någonsin haft ett demokratibegrepp, för detta kommer från Europa – inklusive Island och Norden, med sin gamla tingsordning. Och byt ut Zeus mot Oden, Hera emot Frigg samt Diana mot Skade och Poseidon emot Njord, och ni har några av våra Nordiska gudar där istället, symboliskt nog.

konstakademien_kontakt

Fredrik Reinfeldt, vår fd Statsminister var faktiskt Hedning – och därmed den förste Hedningen på Statsministerposten vi någonsin haft, mig veterligen, eftersom nämnde Herr Reinfeldt gick ur den ”Svenska” Kyrkan så fort han själv överhuvudtaget ens tilläts göra det, dvs vid 18 års ålder. Jag själv gjorde som ni vet exakt samma sak – men det är nog den enda likheten mellan mig och honom, för såpass lismande att jag falskt nog deltar i en ceremoni jag inte kan stå för, har jag aldrig någonsin varit. För första gången har nu Riksdagsförvaltningen officiellt godkänt Humanisternas icke-religiösa ceremoni som ett fullvärdigt alternativ, och därmed är en viktig vall bruten. SR:s fullkomligt respektlösa reportrar rapporterar såklart inte från arrangemanget med någon form av likaberättigande, utan inleder sin intervju med att ställa en idiotfråga som ”Du har varit med på det här förut … Varför det?”

Själv skulle jag vilja ställa en liknande fråga till vår förre Statsminister – eftersom han inte var kristen, och inte heller troende – men ändå hade mage att ”vika ned sig” och sätta i Storkyrkan, varje gång ”Riksmötets Öppnande” kom på tal -”Du har varit med på det här förut … Varför det?

Även andra ”Markeringar” som inträffat i det svenska parlamentet den senaste tiden inger en känsla av respektlöshet och hyckleri. Som vanligt blir jag ganska vimmelkantig av alltsammans, även om det kanske är en fråga, hur nästa bild ska tolkas:

pokemon-green-848x478Pokemon Go-spelande i Riksdagen… En enda lekstuga – och Ingen Tidningsanka..

Det här är ett foto från den (S) märkta Riksdagskvinnan Monica Greens mobiltelefon. Den är tagen medan Statsminister Stefan Löfvén läser upp sin Regeringsförklaring, och visar även en medlem av Kungahuset samt en sk ”Psyduck” eller en psykotisk anka, eftersom Riksdagskvinnan sitter och spelar Pokemon GO, medan hennes egen partiledare läser upp Regeringsförklaringen. Monica Green ska vara Regeringen Löfvéns andre vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU) men hennes respekt för det här med parlamentarism verkar inte vara så överdrivet stor.

Vad beror det här bisarra beteendet hos våra folkvalda på ?

Varje Riksdagsman och Riksdagskvinna kostar 68 000 kr eller mer i månaden. Vi betalar inte en enda av alla dessa 360 personer för att de ska sitta och skämma ut vårt land över hela Världen, eller vad nu detta ska föreställa. Några ironiska avsikter, eller ett slags dold kritik emot den egna partiledningen får man nog leta länge efter här, för enligt medias rapportering – som nu sprids över hela Världen – gäller det här inte alls några tidningsankor – det ÄR verkligen så att den aktuella personen fullständigt struntade i både regeringsförklaring och allt annat vid det aktuella tillfället – och det är kanske inte det enda exemplet på ”Feministisk Utrikespolitik” eller ”Sverige som Moralisk Stormakt” (för att direkt citera några av vår Statsministers vanligaste floskler)

assange-un2Julian Assange, 2016

Minns ni den här mannen ? Han omhäktades idag, för ett brott han sannolikt aldrig någonsin begått, men ändå suttit i husarrest för i mer än sex år. Marianne Ny, vår politiskt utsedde Riksåklagare, har genomdrivit det beslutet – givetvis med Regeringen Löfvéns goda minne. Vad var hans brott ? Han spräckte en kondom, tydligtvis, inuti den Socialdemokratiska Vaginan på åter ett av den sk ”Hängbröstvänsterns” allra mest ledande namn, en viss Anna Ardin. Någon annan teknisk bevisning i fallet har aldrig funnits, utom just den spräckta kondomen – som Ms Ardin kan ha rivit sönder med sina egna naglar, och andra sakomständigheter i det nu så berömda fallet av ”Svensk Rättvisa” är också åtskilligt bisarra. Sverige har nu valts in i FN:s Säkerhetsråd, tillsammans med länder som Etiopien och Kazakstan, vars ”track record” när det gäller Mänskliga Rättigheter liksom snart Sveriges också är åtskilligt skamfilade. Just det beslutet – från Juni i år – är väl den påstått ”Feministiska Utrikespolitikens” enda verkliga politiska trumfkort, men att göra Assange till ännu ett trumfkort, har dessa kristna Socialdemokrater inte lyckats gå i land med.

Anna Ardin sågs glatt gå hand i hand med sin Julian – som hon knappt kände enligt egen utsago – på ett sk ”Crayfish party” dagen efter den påstådda ”våldtäkten”. Alla inledande förhörsprotokoll och snart sagt alla andra handlingar från den ytterst märkliga rättsprocessen eller häxprocessen finns tillgängliga på Internet. Även om Mr Assange nu kanske inte är en gentleman – en gentleman läser aldrig andras brev, heter det ju – så har det aldrig föresvävat Marianne Ny eller andra i Hängbröstvänstern att någon sådan lindrigare brottsrubricering som exempelvis ofredande skulle kunna komma ifråga. Nej Nej ! Det skall – det bara måstestatueras exempel – (”let’s ange his ass – let’s ange his ass – ass och ange, det hänger liksom samman) enligt de här personernas världsbild.

annaardin2Anna Ardin

Sex års husarrest – för vad ? Med utlämningsavtalet till USA hängande över sig, har Julian Assange sedan många år inte så mycket val, medan de halvfnoskiga ”kamraterna” från ”Tro & Solidaritet” fd ”Broderskapsrörelsen” – namnet var väl alltför likt ”Det muslimska brödraskapet” sitter och utfärdar sina lokala fatwor på klingande svenska. För – det är just inom den kristna rörelsen Anna Ardin hör hemma. Hur det nu kan komma sig – allt är förstås bara ett lustigt sammanträffande…

Hennes sista verkliga politiska utspel, om man nu får kalla det så – skedde 2013, när hon krävde att instruktionerna på pant-automater i hennes lokala Konsumbutik på Nedre Norrmalm omgående skulle översättas till Rumänska – så att de husvilla romer som på beslut från Miljöpartiet skall beviljas gratis tandvård kan få sin försörjning tryggad, naturligtvis på svenska skattebetalares bekostnad. Nu har det visat sig, att även Julian Assanges dentala status – för att inte tala om hans fysiska och mentala hälsa – varit hotad. Skall han då beviljas gratis tandvård han med, i samband med den mångåriga fängelsevistelse (minst 6 år till, för så är straffskalan) som Anna Ardin tänkt ut ?

Vår kära Riksåklagare fortsätter med en galnings envishet att hävda, att ”sex års häktningstid är fullt i enlighet med proponalitetsprincipen” och upprepar papegojmässigt sin kristna litania om att ”Asssange har aldrig varit frihetsberövad trots att vem som helst – även utan såpasss hög juridisk utbildning – kan se att det här är fullständig idioti – av låg klass – inte av världsklass, för inte ens inom idiotins område, tillhör Sverige den absoluta eliten. Beskåda blott Hillary och Mr Trump…. även där har hälsan varit i fokus i veckan, hur det nu kan komma sig

Apropos de som helt enkelt inte verkar vara riktigt friska…

sahlinlivvakt

Betrakta detta praktexemplar. Detta stolpskott, som en gång trodde att hon kunde bli Svensk Statsminister. Hon har hävdat – tillsammans med Stefan Löfvén under dennes berömda tal i FN – då den sk ”feministiska utrikespolitiken” lanserades – att det faktum att ”Sverige har för många vita människor” är den verkliga orsaken till vårt lands problemMed andra ord – ett rent rasistiskt uttalande. Hon har även – från 2010 och vidare framåt – gjort uttalande efter uttalande om att svensk kultur är mindervärdig, vilket också tydligt markerats av så tungt vägande namn i ”rörelsen” som Ingrid Lomfors, Direktör för ”Forum för levande historia” – ni vet historieprofessorn som hävdar att Sverige aldrig haft någon kultur alls, och aldrig kan ha någon..

Snarare kunde man väl säga och skriva att ”Sveriges Socialdemokrater har numera ingen kultur alls, och de har heller aldrig haft någon” samtidigt med att man klart konstaterar: ”orsaken till Sveriges problem, är att vi har alltför många kristna Socialdemokrater...ifall vi nu skulle peka ut någon alldeles bestämd grupp som ensamt ansvarig, vilket jag faktiskt inte tror stämmer.

Men i alla fall – åter en ”triumf” för den ”feministiska utrikespolitiken”…

Mona Sahlin i rollen som  ”Nationell Samordnare mot Terrorism”hennes enda insats – en telefonlinje, dit oroliga föräldrar vars barn och ungdomar redan gått med i IS och åkt till Syrien – deras antal uppgick redan 2014 till mer än 300, enligt SÄPO:s eller Säkerhetspolisens officiella siffror – och deras antal har nog inte krympt – medan allt som kan redovisas, är 260 telefonsamtal på 3 år – varav en tredjedel inte besvarades alls..

Hur mycket kostade allt detta ?

Miljonbelopp har nämnts, och det är inte det enda. Mona Sahlin har också varit föremål för indrivningskrav från Kronofogdemyndigheten på över 200 000 SEK, tillsammans med sin privata livvakt, som hon påstås ha haft eller ännu har ett förhållande med. Själv blir hon inte åtalad, naturligtvis, och än så länge har hon underligt nog inte anklagat livvakten för exempelvis våldtäkt, men det skulle väl inte förvåna om även det händer en dag. Vad hennes pensionsavtal angår, så har det nyss kostat oss alla 3,5 miljoner – men hon återkommer säkert – på en Statsrådspost, eller som Sveriges ambassadör på Mauritius, kanhända – efter nästa val.

Liksom Anna Ardin – eftersom hennes ”comeback” också sedan länge lär vara noga planerad, och förberedd av partiledningen, samt såklart ”Tro och Solidaritet” – eller vad tror ni ?

Celtic_Boar_by_Faelyne

För egen del vet jag förbannat väl vad jag tror på – och det är inte på den här sortens människor eller vad de nu är. Jag har förlorat tron på just dem och deras Regering för länge sen, och även om också Folkpartiet har problem – Jan Björklund har fått in en person i sin partiledning som sannolikt aldrig skulle ha placerats där – så anser jag mig inte precis för galen, även om ni kristna bland mina läsare förstås gör det – liksom de mer fanatiska muslimerna bland er.

Snart skall jag genomföra ett Skördeblot, och det blir betydligt mera hälsosamt. Jag ska också läsa ett vettigt skrivet blogginlägg av en gammal vän från Uppsala, och för övrigt bege mig till en helt annan plats i tillvaron någon vecka eller två. Jag blir kanhända tvungen att minska min utgivningstakt på denna blogg, även om det finns mycket kvar som är värt att skriva om, och rent av med kraft protestera emot – här i vårt land och kanske resten av Världen.

Ett nytt fall av sk ”Andeutdrivning” inom Sjukvården i Gävle…

Kanske tycker en del läsare att ämnet är väldigt olustigt, men en ny notis från DN fängslar mitt öga. Nu är vissa kristna sk ”Frikyrkor” på krigsstigen igen – i Gävle av alla platser. Jag önskar att jag kunnat vitsa och skoja om det, och skrivit en kria i stil med gymnasisten, som skrev om sitt Gävle-besök. ”idag har jag varit i Gävle, men Gävlarna saknade både horn och svans och såg ut som helt vanliga människor”. Men det här är verkligen inte roligt, och ingenting att skratta åt. Jag citerar DN notisen i sin helhet, så får ni avgöra själva:

En sjuksköterska på en hälsocentral i Gävleborgs län ville att patienter med psykiatriska problem skulle få onda andar utdrivna av hennes make. Nu kritiseras sjuksköterskan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterar lokala medier.

Sjuksköterskan ska också ha frågat en patient om denne varit i kontakt med en häxa eller liknande, eftersom patientens problem kunde bero på en ”förbannelse”.

Sköterskan har vid flera tillfällen uppmanats av kollegor att lämna sin tro utanför arbetet. Nu kritiseras hon även av IVO för att ha riskerat patientsäkerheten.

Senast hade vi det sk ”Kongo-fallet” i Borås. Jag har skrivit om det redan tidigare – se under avsnittet ”Häxor och Häxeri” under Adiafora här ovan.2012 – för bara tre år sedan – blev en då 14-årig flicka utpekad som häxa och allvarligt misshandlad av sina föräldrar och två präster . Flickan brännmärktes med en het kniv på armen – precis som man fortfarande gör med häxor på Nya Guinea. Hon fick elstötar i munnen från en elsladd, och man tvingade henne att dricka en blandning av sin egen urin och rengöringsmedel. Hon blev misshandlad tills hon kräktes och man höll henne vaken om nätterna (sk ”sleep deprivation”, en teknik som användes i Sverige i samband med 1600-talets häxrättegångar) genom att spela kristen musik genom högtalare. I fyra år, utan avbrott, pågick all denna tortyr.

Distriktsåklagare Daniel Larsson i Borås som avslöjade alltsammans, inklusive den ökända frikyrkan The River var helt övertygad om att det fanns många, många fler fall, särskilt i Storstäderna i Sverige. Och kom ihåg att fenomenet inte blivit undersökt ytterligare. Minst två fall till var på väg att tas upp i domstol, men offren – allesammans barn – tog tillbaka sina uppgifter – ett faktum, som är ganska vanligt när det rör sig om mål av denna typ. Slutligen dömde man de två vårdnadshavarna för Borås-flickan till långa fängelsestraff och placerade henne i ett fosterhem, men de två prästerna gick fria.

Den första av dem var svensk – Leo Hartikainen. Den andra prästen – en viss Rita Richmore, 49 gammal – som bland annat hoppat upp och ned på flickans mage vid en exorcism i Malmö – blev också frikänd.  Myndigheterna trodde först att flickan var Kongo-parets dotter, men det visade sig senare att hennes släktskap till dem var högst oklar, och att de hade accepterats som ”vårdnadshavare” av de svenska myndigheterna, trots att ingen riktig kontroll av familjesituationen gjorts.

2238629

Visst – det FINNS häxor i Sverige – Men de VERKLIGA häxorna är inte som man tror…

I det här fallet spreds den kristna ideologin inom Landstinget i Gävle, dessutom där psyksjuka och redan utsatta grupper vistades – och ”kristen mission” började alltså förekomma, av en sjuksköterska – i Tjänsten…. IVO – en av våra mindre kända myndigheter – ingrep emot de kristna denna gång. Men – för all del – sk ”Batikhäxor” – eller ”Förtjusande damer i övre medelåldern” är betydligt vanligare; även om inte alla kärringar är av kvinnligt kön. ”Så kännes en kjol-lös kärring” sägs av Tor om Loke i Eddan.

IVO ertappade en sådan Loke på bar gärning inne på en Jämtländsk skola, där den här personen skulle ”undervisa” eller kanske ”bota” våra unga...

Det var en sk psykolog eller kanske myskolog, ja rent av mykofagast – en svampig människa kort sagt – som diagnosticerat flera unga som ADHD-HBTQB personer, ni vet. ADHD HBTQB börjar ju bli en mycket vanlig diagnos eller åkomma nuförtiden, och den är tydligen väldigt svårbehandlad. Men – en sak kan vi konstatera – det här beror inte alls på några ”onda andars” verksamhet, eller rent av Själve Djävulen, Djävulen Själv, Ondskans Genius med Bockfoten, alltså ”Han den där, som tyckte att Åmål ändå var något…”

Självklart har också vårdpersonal, sjuksköterskor eller vad ni vill, rätt till en religiös tro eller en uppfattning – på sin fritid. Men man kan inte blanda ihop tjänst och religion på detta befängda vis, och det blir också fullständigt groteskt, när vissa grupper hela tiden skall hävda sin särställning. Här har ni ett annat kristligt exempel. Visste ni att vi har en kristen special-polis i Sverige, som säger sig vara en internationell organisation, och som bedriver sin verksamhet inte i Sveriges eller Svenska Statens namn, men under ”Korsets tecken” ?

Deras logotyp ser ut såhär:

ap_logo

Som ni ser, så är den mycket snarlik det vanliga Polismärket, men ”Lilla Riksvapnet” har blivit utbytt och vanställt. Istället sitter där ett kristet kors. Vad ska nu en muslim, som kommer till en vanlig svensk Polis-station, tycka eller tänka ?  Vad ska en hindu eller en hedning, kanske en agnostiker tro eller tänka om sådana Poliser, och deras sätt att agera ?

”Vittnesmål” avges på denna Polisorganisations hemsida, fullspäckad med bibelcitat. Det enda en svensk Polisman (eller Polis-kvinna, oavsett ålder) skall ”vittna” om är vad han eller hon skriver i Polisrapporten, och den skall vara sakligt och opartiskt utformad. Det skall inte stå ett enda förbannat ord där om arrestanters eller hjälpsökandes hudfärg, religion eller vilket fotbolllslag de gripna hejar på – för – utom vid ”fotbollsbråk” kanhända – är sådant fullkomligt irrelevant.

De kristna polisernas sätt att agera, sätter förtroendet för Polismakten ur spel – och det är det viktiga. En Polis kan heller inte konsekvent klä sig eller uppträda såhär – när hon är i tjänst och bär uniform – eller ha sitt tjänsterum fulltejpat med Korancitat, för det är kanske inte så lämpligt, eftersom det inte inger förtroende hos vissa grupper. På sin fritid, däremot, kan Poliskvinnan eller Polismannen gärna klä sig i Burkini, Bikini eller ingenting alls, om t ex vederbörande duschar.

index

Polisen på bilden är inte Fältpastor, Fält-Imam eller Fält-Rabbin till exempel (i många stater finns allt detta). Hon har inte till uppgift att lägga sig i religiösa frågor, och det har förstås inte sjuksköterskan heller, som IVO konstaterat. Man får inte vanställa Polisens eller Försvarsmaktens Uniformer, exempelvis, och sätta dit ”extra” eller ”egenpåhittade” symboler och tjänstetecken – inte ens en Torshammare heller !

Polisman och soldat må bära Torshammare eller kors under uniformen, utom synhåll och ha en skottsäker Bibel eller Edda i metallpärm (fickformat) i bröstfickan, men det får inte påverka lösandet av uppgiften. ”Skottsäkra” biblar var mycket populära hos trupperna redan under första världskriget. Man kunde rycka de tunna bladen ur dem, och rulla till cigarettpapper eller ha dem att tända upp i tältspisen med, och diverse utgåvor av ”Handbok Gender” kan måhända användas på samma sätt.

4Sk ”Batikhäxor” är den vanligaste formen av Häxa i dagens Sverige, men tvärtemot vad många tror är de inte besatta av just Djävulen. Spritbegär och totalitära ideologier har ofta visat sig vara en bakomliggande faktor

Sjuksköterska, polisman, soldat, kyltekniker (som jag skrev om igår) eller narkosläkare må skriva bloggar, insändare i dagstidningarna eller till och med vara med i politiska partier – hör och häpna ! De må ha förtroendeposter i den lokala villaägarföreningen, båtklubben eller handbollslaget, kulturföreningen eller mera explicit grunda och delta i föreningar som har med deras yrke att göra, exempelvis Kamratföreningar, Veteranföreningar, Organisationer för anhöriga (till de som stupat i tjänsten – Polismans änka och faderlösa barn hör också dit) inklusive andliga föreningar och så även ”kyrkor” men – och återigen – detta är den enskildes ensak, en direkt följd av yttrande- och organisationsfriheten, som vi har i detta land – inget annat

Om jag hette Eliasson och vore Polischef (men det gör jag ju inte – i någondera fallet) så skulle jag hålla ett mycket noggrant öga på de ”kristna” internationella Polisorganisationerna och vad de håller på med.  Jag skulle – i kraft av mitt Ledarskap – inte klubba till med anmälan eller Ansvarsnämnd eller något ditåt direkt, utom i fallet med logotyperna.  Jag skulle sätta mig ned på deras möten, delta i dem, lyssna mycket noga och höra efter vad de kristna polismännen ville.

Vad är deras verkliga agenda ? Kan de svara på detta ?? I Gävle-fallet, såg man ganska direkt vad ”Agendan” var...

Jag skulle efterlysa deras uppfattning, men inte Poliserna själva. De kan – som vi alla sett och är mycket noga medvetna om – vara den tunna blå linje som skiljer oss alla från det totala vansinnet – i kristen, muslimsk eller ”fornsedisk” form. Vi har sett det i Rinkeby, vi har sett det i Rissne, Bergsjön och Rosengård – överallt där våra bilar och förorter brinner.

På tal om vår Rikspolischef – en politiskt tillsatt Tjänsteman – så har han antytt, att han tolkar sitt uppdrag så – att det är hans uppgift att döma personer med vissa politiska åsikter hårdare än andra, och se till att de får grövre straff – eller helst lagförs hela bunten – i parti och minut.  Jag undrar hur han ska gå till väga. Vi har nämligen något som heter Valhemlighet i det här landet, förstår ni. En svensk medborgare behöver inte tala om vad, vem eller vilket politiskt parti han eller hon röstar på, och det är också förbjudet för myndigheter – exempelvis Polisen – att efterforska det. Ska Rikspolischefen använda samma utmärkta metoder som i Borås, och Frikyrkan ”The River” – alltså att slå de misstänkta på njurarna, om och om och om och om igen, tills de erkänner och spottar blod ? Ska han använda elsladdar i munnen på de gripna, eller kanske ”sanningsserum” i en eller annan form… Ja – för en Politiskt tillsatt Tjänsteman, så rymmer polisyrket oerhörda möjligheter – men det gör det å andra sidan i Republica Srbska eller Ryssland med…

professor_ivo_0006

Professor IVO och ansvarsnämnder behövs visst – men vem ska vi skicka dit – och varför ?

logo_color

Så över till detta med de verkliga häxorna. Jodå – sådana finns.

”Flygsalva” gjord på bolmört, spikklubba, belladonna, besksöta och lite av varje finns också. Samt Ayahuasca, och ”hembryggt” mjöd gjort på diverse tillsatser och dålig jäst – man kan numera gå ”kurser” i sådant jämsides med diverse ”Höstblot” – men jag rekommenderar den drogfria varianten – för jag har hört talas om allt detta förut. Och upplevt tillräckligt av det – när jag var yngre – men tråkigt nog för er, mina läsare – så var allt det där för över 12 år sedan, och därför preskriberat nu. Ni kan det där med preskriptionstiders längd, hoppas jag ?? Vad är preskriptionstiden för g-i-f-t-m-o-r-d förresten ?

En verklig hednisk häxa jag känner – välartikulerad och med vårdat språk (de kristna har inte gripit henne ännu, eller stoppat elsladdar i hennes mun, men hennes fysiska hälsa är delvis nedsatt) varnar för det här. Hon har läst naturskyddsföreningens inlägg i ämnet. Det finns en del saker jag inte lär ut, och jag avråder starkt från allt ”fornsederi” – mest av den anledning som bloggen ”Hednisk Häxkittel” anger. En del av de här ”hälsoprofeterna” – ”forn sed” – kristna frikyrkor osv använder tekniker och ”terapi-former” som är fullkomligt livsfarliga.

Batik-häxorna däremot – den vanligaste varianten – är däremot kanske inte så farliga alls…

9789170376979

Dags för lite ”forn sed” anyone ?