Om tokiga Korsförbud och religiösa symboler

Nu är jag, som skriver denna blogg som bekant Hedning, och till på köpet Asatroende, så de kristnas ständigt återkommande gräl, krig och folkmord borde enligt somliga inte angå just mig. För egen del tycker jag precis tvärtom. De kristnas ständiga misslyckanden med att styra sig själva angår faktiskt hela samhället, och även om religionskrig eller det vi kallar korståg i och för sig inte förekommer i dagens Sverige – åtminstone inte för tillfället – så finns det tillfällen, när jag faktiskt måste ta mitt samhällsansvar, för det som är uppenbart dumt, uppenbart fel eller helt enkelt uppenbart idiotiskt, kan man helt enkelt inte tolerera.

Kanhända är ni, kära läsare – redan bekanta med den mycket egendomliga debatt, som blossat upp inom ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt resterna av det som en gång var en Evangelisk-Lutheransk Statskyrka – från och med 4 Augusti i år. Den dagen gick nämligen ”Svenska” Kyrkans egen kommunikationschef Gunnar Sjöberg samt Ärkebiskopen Antje Jackélen – känd för sitt mångåriga arbete som informatör hos STASI, den Östtyska Underrättelsetjänsten, vilket pågick i minst tio år – ut och sa att det var ”okristligt” av de kristna i Sverige att använda kors eller krucifix att bära om halsen, eftersom detta kunde irritera Sveriges muslimer – en snabbt växande grupp i vårt samhälle.

20120820-090435

Aja baja ! Såhär får man INTE göra – enligt ”Svenska” Kyrkan som fortfarande påstår sig vara Statskyrka – med mindre än 63 % av folkets stöd…

Till bakgrunden hörde också, att en viss Annika Borg, själv präst och yrkesverksam företrädare för precis samma kyrka hade bildat Facebook-gruppen ”Mitt kors” för att protestera emot morden och sprängningarna av kyrkor i bland annat Frankrike – allt under fredliga och icke-våldsamma former. Men ändå skulle alltså kyrkans egna företrädare i någotslags missriktad ”PK-anda” nu ta avstånd från allt detta, förbjuda yttrandefriheten bland sina egna och dessutom ta avstånd från en symbol, som de kristna använt i många hundra år.

Alla människor jag talat med om saken – inklusive mina kollegor på en föga klerikal arbetsplats – anser att det här måste vara ren dårskap. ”Förut var det ateisterna och de icke religisa som lämnade ”Svenska” Kyrkan – nu är det de verkligt kristna eller de som faktiskt tar kristendomen på allvar” sade en man jag talade med.

Och för all del – alla har fortfarande chansen att GÅ UR – en chans jag tycker alla bör ta, eftersom jag i hög grad ogillar tankeförtryck eller förbudsmentalitet.

Grälet har fortsatt i det kristna Sverige. Den ultrakonservative Biskopen av Skara, Åke Bonnier, har uttalat sig och sagt att till och med han mycket väl kan tänka sig att kristna faktiskt kan tänkas bära kors offentligt, helt i strid emot sin egen ärkebiskop. Insändarspalterna i tidningen ”Dagen” och liknande organ, och till sist har min hedniske vän Andreas Creutz, sagt att det visst inte är de kristna som sådana, eller alla de goda kristna och varmt troende som vi Hedningar har problem med – det är mera tanken på en Statskyrka eller just Kyrkan som sådan vi ogillar – och det är en analys jag gärna instämmer i…

index

Bär man en religiös eller politisk symbol av något slag, kan man lika gärna vara ÄRLIG med det och INTE HYMLA, HYCKLA eller DÖLJA SIG… Man ska kalla saker vid dess rätta namn…

14 Augusti i år anmälde den kristna prästen i Göteborgs stift, Johanna Andersson, att hon lämnar ”Svenska” Kyrkan efter en längre tids religiös förföljelse. Denna har bland annat yttrat sig så, att andra av denna kyrkas företrädare på mycket hög nivå stämplat henne som ”främlingsfientlig” bara därför att hon öppet råkat bära ett kristet kors, alltså en symbol för en religion hon faktiskt råkar tro på. Har man nu rätt att förfölja någon, bara för det ?

Annika Borg, en annan av de svenska präster som tagit initiativet till ”Mitt kors” kampanjen, har sagt att hon ogillar ”Svenska” Kyrkans ständiga schakrande och ockrande med pengar, och att denna kyrka kommit att få alldeles för stort ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället, samt att den borde ägna sig åt vad religioner är till för, dvs rent andliga ting. Ja, hon säger till och med att vad som behövs är en ny reformation i Martin Luthers anda – något jag faktiskt instämmer i – varför ska jag förklara i ett kommande inslag.

a6c59c4f4f538a436c890a743d43ef95

Jag ska säga er vad all denna kristna debatt påminner mig om, sett ur mitt eget hedniska perspektiv.

De finns de bland oss, som föraktar vår Asatro. Det finns vänsterfolk, extrema miljöpartister och ett litet gäng sekterister, som hatar Sverige och Svensk Kultur så mycket, att de gör vad som helst för att förstöra den – och eftersom deras hat emot den Nordiska kulturen och vårt eget språk är så starkt, har de lanserat den falska och missledande beteckningen ”forn sed” som en ny ”PK-term” för vad som heter och alltid har hetat Asatro.

Ungefär som dessa idiotiska ”kristna” som vill förbjuda till och med sina egna, att bära kors – fastän samma kors finns på så gott som alla kyrkobyggnader i landet…

Termen ”forn sed” förekommer bara i en enda kristen källa från 1200-talet, där Snorre Sturlasson skriver om Disablotet i Uppsala, långt långt efter att all Hedendom förbjudits i lag i de nordiska länderna. Före det tidiga 2000-talet – när detta idiotiska användande av ett ”PK-ord” först kom i ropet – var det ingen, absolut ingen, varessig i Norge, Sverige, Danmark eler någon annanstans i Världen som använde denna missledande term. Och på Island, i USA och nästan överallt i hela Världen använder man fortfarande termen Asatro eller Asatru – som det är och skall vara – det underlättar ju onekligen när man använder ett ord vars innebörd är fullt klarlagd och enkel att förstå, ungefär som det kristna korset har blivit n universell symbol, liksom Torshammaren hos oss.

För övrigt står det mycket riktigt ”Trua á Asom ok Ölfvom” i Eddan, och begreppet ”Trua Aesir” eller tro Asarna förekommer rikligt där – vilket heller är inget konstigt. Termen har alltid varit i bruk inom vår nordiska kultur, och finns i källorna, liksom hela begreppet ”Trua” även om detta används på ett helt annat sätt än i kristen mening – en islänning skulle aldrig säga tro på Tor eller tro på något, därför att detta är en onödig och falsk abstraktion, språkligt sett – han säger helt enkelt ”Tro Tor” eftersom det är underförstått, att denne verkligen existerar – och det är som sagt en språklig skillnad, gentemot den horribla abstraktionen ”tro…gud” eftersom redan denna abstaktion i sig, öppnar för möjligheten att guden inte existerar..

Förstår ni den filosofiska skillnaden ?

hypocrite

Människor som hymlar, hycklar eller ljuger enligt någotslags ”PK-trua” kan nog inte kallas religiösa, oberoende av vilken tro vi nu diskuterar…

7d46fd1e57d3f510b22764f160f27302

Att segla under falsk flagg, att förneka sig själv, inte kunna erkänna vem man är, eller på annat sätt ljuga eller hyckla har på alla sätt och i alla tider och kulturer ansetts som något djupt ohederligt, ja skamligt. Ändå är det just detta alla Svenska Kyrkans företrädare gör, när de förbjuder de kristna att bära kors, eller precis samma sak ”fornsedarna” håller på med, när de förnekar själva ordet Asatroende, och inför en falsk, aldrig tidigare eller spridd PK-glosa för samma sak, bara därför att de inte vågar stå för vad de gör, och för att de vill förstöra för oss andra (Nordiska Asa Samfundet räknar nu upp emot 500 medlemmar, emot knappt 100 ”fornsedare”, så det råder ingen som helst tvekan om vem som representerar folkflertalet)

Och för övrigt – varför skulle en kristen INTE kunna bära ett kors, likaväl som en muslim får bära en stjärna och en halvmåne, samt en mosaisk trosbekännare en davidsstjärna, en buddhist ett åtta-ekrigt hjul, och en Asatroende en Torshammare förresten ? Allt detta kan knappast reta någon, och är fullkomligt legalt i de flesta öppna och demokratiska länder, så varför kan det inte tillåtas här med ?

Nu finns det givetvis tillfällen, när religiösa symboler INTE bör bäras överhuvudtaget.

Det gäller bland annat Polisen, Åklagare, Domare eller andra som arbetar offentligt inom det juridiska systemet i Sverige. Enligt lagen kan det nämligen räknas som Jäv eller partiskhet, om en person i offentlig tjänst bär religiösa huvudbonader eller tecken, och det gäller andra, som ska representera HELA samhället eller landet – exempelvis Försvarsmakten – eller Brandkår, Kustbevakning, Sjöräddning osv – alla medborgare måste ju kunna lita på att dessa viktiga samhällsfunktioner är just OPARTISKA, och inte sätter någon religiös eller etnisk grupp före någon annan, lika lite som politiska grupperingar. Samma gäller faktiskt vårdpersonal och läkare. Enligt den sk Hippokratiska Eden – en annan hednisk uppfinning, som kommer från antikens Grekland – så får en läkare inte favorisera vissa patienter, beroende på religiösa sympatier, grupptillhörighet eller övrigt – och han eller hon får inte heller uppträda så, att misstanke om saken – dvs en jävssituation uppstår. I tjänsten, så är alltså ALLT bärande av annat än fastställd uniform, eller ALLA religiösa symboler överhuvudtaget HELT otänkbara, i alla fall enligt min åsikt…

swedish-soldier-supporting-nato-exercise-polandI TJÄNSTEN och då man representerar HELA staten och inget annat än den egna staten får INGA religiösa symboler förekomma. Man bär fastställd och tilldelad utrustning. INGET onödigt resonemang. Punkt slut !

Men privat –  på fritiden, offentligt eller i enrum – har varje medborgare rätt att uttrycka varje åsikt han eller hon vill – och vad anställda präster nu beträffar – ja har man inte anställt dem just DÄRFÖR att de ska bära kristna kors, kanhända ?

Tänk att vår gamla nucka till ärkebiskop (eller om det nu är ärke- någotannat) inte förstått något så enkelt… liksom dessa ”goda kristna” ??

Något annat än kristna Pokémons…

Som Asatroende och Hedning är jag van vid, att Gudar och makter verkar på sällsporda vis, och beviljar mina önskningar. Vi hedningar b-e-r aldrig någonsin, eftersom bön är ett kristet koncept, men vi blotar eller offrar, för utan att offra något av sig själv – det må vara ägodelar och materiella ting, eller tid och kraft – så får man ingenting här i Världen, därför att ingenting är gratis. Vill man ha något här i Världen, så måste man faktiskt arbeta för det, och som man sår, får man oftast skörda. Det är bara romska tiggare, kriminella eller kristna, som tror att de ska få någonting helt gratis, utan att själva anstränga sig, genom att bara passivt sätta sig ned och hålla fram handen, utan att någonsin själva försöka företa sig något, eller göra en prestation i gengäld…

3433613_1200_675

Lever du som Gökungen på bilden ? – Ja, då är du väl antingen Rom, Kristen eller bådadera… Kanske tror du, att någon ska komma flygande från ovan och du bara ska sitta där och bli matad, underhållen och ”frälst”…

Ordet ”bidja” som visserligen finns i Eddan, betyder befalla eller beordra, och man talar om Lagens bud eller en Konungs bud, till exempel, om budbärare eller med runor ristade budskap. Men man befaller inte inför Gudarna, för de lyder inte under några mänskliga lagar. Detta är vad den ofta vantolkade och av kristna personer ofta helt missförstådda 144:e strofen handlar om – ordet ”bidja” i det här sammanhanget betyder något helt annat än en en kristen bön – och för egen del förundras jag knappast över de fåkunniga amerikaner eller fjantiga fornsedare som inte förstår något av det här:

Veistu, hvé rísta skal?

Veistu, hvé ráða skal?

Veistu, hvé fáa skal?

Veistu, hvé freista skal?

Veistu, hvé biðja skal?

Veistu, hvé blóta skal?

Veistu, hvé senda skal?

Veistu, hvé sóa skal?

Somliga kan varken rista, råda, få något eller ens bedja, för de missbrukar bara allt man ger dem, helt enkelt. Men lyckligtvis finns det bot för det, som vi snart skall se. Samma digitala teknik, sk ”augmented reality” som skapat löjliga, intetsägande och för vuxna personer överflödiga barnspel som ”Pokémon Go” kan numera användas för att sprida väsentlig kunskap om svensk kultur och den nordiska historien, läser jag i en artikel från UNT, Uppsala Nya tidning….

14054305_10153685956806160_4484596784867746420_o

Det är forskare från institutionen för Arkeologi och Antik Historia vid Uppsala Universitet, som skapat en ny app, vilken med dagens kommunikationsteknologi kan låta alla besökare vid Gamla Uppsala uppleva platsen som den en gång såg ut under vendeltiden, när ”Uppsalen” eller den berömda Kungshallen var nybyggd – helt utan någon kristen påverkan, och utan några kristna kyrkor på platsen, som idag. Inget katolskt besudlande eller smuts i form av ”påvestenar” och liknande finns med – och för första gången kan man uppleva landskapet vid högarna som det en gång såg ut och skall upplevas… Istället för ”Pokemon-jakt” i den ”Svenska” Kyrkans regi... Och efter mycket arbete, publicerar man genom ett meningsfullt sammanträffande denna nyhet först nu…

Den nya appen är tänkt att lanseras på Arkeologidagen den 28 Augusti, och jag citerar:

– Genom att använda GPS-, kompass- och gyrofunktionen i smartphones och surfplattor blir det möjligt att röra sig i sedan länge svunna tider och miljöer. Som en extra bonus kan användaren, på samma sätt som i Pokémon Go, dessutom upptäcka virtuella arkeologiska fynd via vår app och samla dem i en väska samtidigt som man får information om föremålen, skriver John Ljungkvist, forskare vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande. — — – Detta är första gången denna typ av teknik används för höja upplevelsen av ett besöksmål i Sverige. Det är vår förhoppning att modellen kan användas för fler platser och i fler sammanhang, både för att stärka intrycken och för att förmedla forskningsresultat, säger John Ljungkvist.

Stopp för idiotiska spel, som går ut på att fånga fiktiva djur, men fram för en meningsfull upplevelse och spridande av verklig kunskap, alltså…

Kan vi önska oss mera ?

14125163_10153685956976160_7572289392634761264_o

Allting kan vi skapa åt oss själva, om vi använder ny teknik och nytt kunnande på rätt sätt. ”Låt ingen vara skaft-smed eller skosmed, utan gör dina skor och spjutskaft själv” står det att läsa i Hávamál, och det är onekligen den rätta filosofin. Ingen kultur kan föras vidare, om vi inte är villiga att arbeta hårt, och göra vårt bästa för den ! Under lång tid har vår Regering vägrat att göra Gamla Uppsala till UNESCO Världsarv, trots de många unika fynd, som gjorts där på senare tid. Jag tänker på de milslånga processionsvägarna, och inte bara den stora kungshallen, senare missuppfattad som ”tempel”. Kanske också allt detta kan återskapas inför våra egna ögon så småningom, och borde vi då inte vara stolta över våra händers och forskares verk ?

14124312_10153685957176160_2339166411505467084_o

Eller, för att citera en känd svensk nobelpristagare:

Mitt folk, det finns annat att bära i hand
än en bräddfull egyptisk gryta.
Det är bättre, den grytan rämnar itu,
än att levande hjärtat förrostar;
och intet folk får bli mer än du,
 - det är målet, vad helst det kostar.

Än så länge rör detta sig bara om en ny app, som sagt. Men – vem vet var den nya tekniken leder oss så småningom, och vilka världar kommer vi inte att kunna skapa ?

Med Oxana Shachko och Freja från klarhet till klarhet… På kemiska änglars vingar ?

Det var ett tag sedan jag skrev om den på sin tid (2010-talet) så uppmärksammade proteströrelsen Femen från Ukraina, men nu så är det dags igen. Ibland misstar man sig helt på personers syfte, personlighet eller karaktär, men det behöver man inte göra här. Just när jag själv behövde det som bäst, fick jag se en vacker bild på nätet, signerad Oxana Shachko – Femens stora ikonmålerska, och medlem i denna rörelse sedan 2008. Som ni kanske minns har jag skrivit om just henne tidigare, och också haft en hel sektion på denna blogg som bara handlat om just Femen, dels eftersom jag ser dem lite som Frejas egna budbärerskor i Världen, och dessutom för att de intresserat mig som kulturfenomen i övrigt.

Under fotbolls-EM i Ukraina dansade Oxana bokstavligt talat på bordet inför svenska fotbollsfans, som oroade sig mycket för hennes hälsa efter det att hon dragits ned från minst ett bord, och slagit sig svårt i huvudet. Intervjuer i SVT:s ”rapport” följde med några av fotbollsentusiasterna, som alla tyckte hon hade helt rätt och var oroliga för situationen i hennes hemland. Svenska media intresserade sig också för hennes sak, som denna artikel visar. Oxana kommer från de fattiga delarna av Ukraina, och landet har sedan dess bytt regim, men drabbats av ett fruktansvärt krig, som varit minst lika förhärjande som det i Syrien, fastän inte en enda Ukrainare eller Ukrainska ansökt om asyl i väst för den sakens skull. Det är skillnad på folk och folk, som bekant…

Och ingen, absolut ingen, har velat ha kriget, utom Vladimir Putin, de ryska nationalisterna och några av Putins närmaste män…

14040084_1263637293647317_6573304418205580456_n

Under kemiska änglars vingar ?

Kom ihåg att den som har ett Kristet Utseende, ofta har Hedniska Tankar !

Sedan dess har mycket vatten runnit under bron. Risken för ett nytt krig och rysk invasion på bred front är inte över, och Oxana lever nu i exil i Paris; där hon fortsätter att måla sina hädiska och Femen-istiska ikoner. Hon har haft minst två större utställningar under året, och på mitt skrivbord, varifrån jag skriver denna blogg, står alltjämt ett signerat foto från henne, tillsammans med andra mementon över min egen publicistiska verksamhet. Men, vad som verkligen fick mig att reagera och skratta högt, var följande ikon, som visar jesus och de kristna apostlarna inför Frejas härlighet.

freja

För att hedra konstnärinnan och gudinnan – bilden påminner mig också om någon eller något – skrev jag genast följande klangfulla dikt:

The apostles have all turned apostate
as Christ stands massaging his prostate

Before them, Freyja lies sleeping
or perhaps just gently weeping

For all that, which Christ never knew.

Now, his reign is through !

There is more to the picture as you can plainly see
But Oxana paints for the World, for you and me.
And so, we spread the word.
Thoughts and ideas run free !

Fast har vi inte sett liknande motiv förr ? Den centrala gestalten påminner inte så lite om John Bauers ”Tuvstarr” från 1913. John Bauer avporträtterade i själva verket sin fru, Ester Ellquist, som syns på de flesta av hans tavlor, medan de stornästa trollen och älgtjuren på nedanstående kända sagoillustration faktiskt var han själv. Och sagan skrevs inte alls av John Bauer, som många svenskar numera tror, utan av Helge Kjellin, en svensk löjtnant i Fortifikationen som slutade som konsthistoriker.

john-bauer-skutt-tuvstarr-3

Sagan om Tuvstarr och hennes älg – finns den ens – eller är älgen bara en symbol för hennes undermedvetna ? – är en av våra mest folkkära berättelser, och har till och med nyförfattats i helt andra och omtolkade versioner. Uppenbarligen finns det många – främst kvinnor – som inte ser Freja utan sig själva i Tuvstarrs gestalt, och som hon först tappar bort sina kläder, sin krona – som representerar intellektet och till sist sig själva och själva livsviljan – Tuvstarrs guldhjärta – i den mörka, svarta skogstjärnen, där berättelsen slutar. Frågan är väl varför de vänder sig inåt, bort från tillvaron och livet – beror det på Fornsederi, droger kanske, eller vad är förklaringen – men Oxana Shachkos konstverk har inte med detta eller denna bild att göra – för Bauer och hans Tuvstarr känner hon nog inte ens till…

3973681

”Huvudtvätt” rätt och slätt…

Svaret begriper den klurige. Jag lyssnar själv på en gammal punklåt vid namn ”Huvudtvätt” och skiljer mig genast från en presumptiv Tuvstarr någonstans, som skulle beläggas med kyskhetsbälte, fast det förstås är en helt annan historia. ”It’s Le Lavoir Parisienne Moderne” viskar jag, aningen kryptiskt…

Min egen attityd, ifråga om skrivande och så mycket annat – har alltid varit punkens. Jag var nämligen punkare från början, även om jag aldrig sett ut som en. Å andra sidan finns det försstås iinget typiskt ”hedniskt” eller ens kristet utseende heller, och vad nu Oxana beträffar – jo, hon är också ett slags punkig nonkonfirmist, som Pussy Riot ungefär..

14045575_1263913550286358_710576043578932602_n

Titta noga på vad som händer… Vi tvättar av dem, en i sänder – Skitiga hjärnor, fulla av blod – sånt frestar på ens tålamod !

300x300

Tillhör du Jeschu Kristi Pokémon Kyrka av Sista Dagars (Sken)heliga ?

Med uttrycket ”Johnny Come Lately” brukar man i amerikansk engelska beteckna en person, som gör vad som helst för att haka på en redan etablerad trend, och som går så långt ifråga om att ”vika ned sig” eller helt sälja ut sina egna ideal och värdegrund att det framstår som direkt respektlöst, eller rent av löjeväckande. Frågan är väl om inte ”Svenska” Kyrkan består mer eller mindre av Johnny Come Latelys, nuförtiden. Medan det nya barnspelet ”Pokemón Go” lanserats stort i Sverige och Norden samt övriga Världen i sommar, har Präster och Biskopar runt om i Sverige deklarerat att Pokémon skulle höra till den kristna tron, och i ett desperat, närmast krampaktigt försök att göra sig populära och behålla sin maktställning antagit, att detta skulle vara ett medel för att återta deras åtskilligt skamfilade opinionssiffror, och locka folk tillbaka till kyrkan…

3d975cce2ee322eb44eff6fc4b35ce40223bca467801fbe7733e8f6bc2599f76

Hur skenhelig och falsk får man vara ? Kan någon verklig kristen påstå, att Pokémon hör till Bibelns budskap ??

Svenska Kyrkan på Tjörn, Mariakyrkan i Växjö, Svenska Kyrkan i Örebro, ja till och med Allhelgonakyrkan i Lund, som lockar med ”dubbla lure moduler” (för att lura folk ?) och till sist redovisar den kristna dagstidningen ”Dagen” hur man genom hela denna vidriga kristna soppa oblygt försöker ”ragga” på svenska folket genom att lansera sk ”Pokésstops” inne i Kyrkorna, helt i strid med sin egen tro och sina egna principer. Här gäller inte längre Magnus Ladulås bestämmelser om kyrkofrid från 1200-talet, utan Kyrkan blir en plats för barnsliga spel som lockar till tvekamper, huggsexa, jakt och våld, mitt inne i kyrkorummet...

maxresdefault

Små odjur, drakar och monster ska kämpa med varann, med laser och kanoner… Kristligt, eller hur ? (verkar närmast som en fånig parodi på ”Uppenbarelseboken”)

Visst, vi hedningar tillämpade en gång Envig eller Tvekamp som vad man kallar ”ett rättsligt institut” eller en juridisk, bindande form för att lösa tvister – men envig var sällan något som ledde till någon dödlig utgång, och det var en högst allvarlig sak för vuxna män, inte för barn eller djur. Pokémon är ett spel för barn, eller starkt förbarnsligade, infantiliserade vuxna, som springer omkring i flock, och bär sig åt som halvidioter. Kanske är det därför de kristna gillar detta spel så mycket. Deras extremt naiva tro, med dess infantila uppdelning av världen i ont och gott, påminner ju mycket om Pokémons förbarnsligade låtsasvärldar. Kristna biskopar i Sverige har på sista tiden jämfört Pokémon med änglar, vilket ytterligare ”klassat ned” deras egen tro, och väckt stort löje, även utomlands. Också engelskspråkiga media i Sverige, som vänder sig till utlänningar, noterar hur löjeväckande och absurt de svenska prästernas beteende är.

dc-Cover-luj10doeg3qsukhsltequgs694-20160727212551.Medi

I Indien, Tyskland, USA och över hela Världen har detta idiotiska spel lett till svåra trafikolyckor med många skadade och döda. Något för ”Svenska” Kyrkan  ?

i-275-wreck-3.jpg

Resultatet av alltsammans har blivit att kristendomen i Sverige tappat i popularitet och tappat i anseende, för vem kan tro på en religion, som ”säljer ut sig själv” på det här billiga, anstötliga och andefattiga sättet ? Pokémon Go är inte ett spel som fostrar kristliga känslor, och det har inte ett enda förbannat dugg med Bibelns budskap eller själavård att göra, det säger jag er – så Hedning jag är.

kollektLOWEtt smaklöst geschäft med pengar, bedrägeri och Pokémon – här i den svenske karikatyrtecknaren J E Anders ögon…

Kristendomens påstådde grundare, den fiktive judiske terroristen Jeschua Ben Yussuf, drev på sin tid ut månglarna ur templet. Det är kanske dags att använda samma metoder emot ”Svenska” Kyrkans ledning av idag, i alla fall när den ställer sig bakom sådana här saker. Dessutom gäller det att komma ihåg, att denne påstådde Jeschuas budskap var långt ifrån fredligt. Han var visste främmande för att använda våld, eller till och med misshandla folk med piskor, ifall de besudlade heliga platser eller annars gick hans vilja emot.

Och vad nu budskapet beträffar: Vad är det nu den nya ”Pokemon-kyrkan” egentligen lär ut ? Vad går deras tro ut på ??

Jo, alla vilda djur och alla andra livsformer på vår planet ska fångas in, dompteras, styras av människorna (”Gotta catch them all !”) vilket är detta barnsliga spels grundläggande filosofi, som nu lärs ut till miljontals barn och en hel generation människor över hela Världen. Bara kristendomens enfaldiga babblande om människan som ”skapelsens herre” med absolut rätt att göra precis vad som helst med planeten. Och djuren skall alltså inte ha något värde i sig, ens i det vilda eller som fria organismer, utan bara existera för människornas underhållning, och tvingas att göra, som dessa människor vill genom att med våld spärras in i små sfärer, burar eller liknande. Sådant är spelets budskap.

Men hur är det i verkligheten, och hur är det enligt hedendomen ?  Är människan verkligen ”skapelsens herre” med obegränsad rätt att tvinga sig på och våldta sin hemplanet ?

image.php

Här är en bild från Lousiana, USA tagen för några dagar sedan. Som vi ser, är människan inte alls herre över någonting, all sin tekniska civilisation och sina uppfinningar till trots. Människan är på sin höjd skapelsens och naturens vårdare eller odlare, men ingenting mer än så. Djur och natur existerar inte alls för människans skull, utan för sig själva; och som miljökatastrof efter miljökatastrof och oväder efter oväder tydligt bevisar, är människans förmåga gentemot naturens krafter högst begränsad, och hon gör följaktligen bäst i att respektera och acceptera dem, utan att försöka bura in dem på något löjligt Pokemon-vis… Hedningar och Asatroende har vetat detta hela tiden, i tiotusentals eller hundratusentals år, till skillnad från dessa störande kristna, som vi nu fått in i vårt land, och som faktiskt inte har här ibland oss att göra.

Deras natursyn och syn på livet kan ändå aldrig integreras med vår, men även om jag starkt tar avstånd från dem, deras kyrkor och deras lära, så förstår jag i och för sig många ärliga och varmt troende kristna, som nu är fruktansvärt besvikna på sin egen ledning och inte minst den svenska ärkebiskopens (eller om det nu är Ärke- någonting annat) Antje Jackélens och andra biskopars sätt att ”klassa ned”, förlöjliga, förbarnsliga och på alla sätt förstöra den kristna tron, med Pokemon i kyrkan och andra politiserade dumheter.

Det är inte konstigt att folk vill lämna allt detta ”kristna” bakom sig, helt enkelt, och att GÅ UR ”SVENSKA” KYRKAN är också mycket enkelt. Se en länk här…

 

13895295_1259145027429033_4679004635350666798_n

 

”Svenska” Kyrkan tappar medlemmar – Hedendomen ökar stort

Idag är Hedniska Tankar tillbaka, efter ett kortare uppehåll under sommaren. Och folkets kärlek är som vanligt min belöning. Många läsare har hört av sig hit under de veckor som gått, och begärt en fortsättning. Idag är också dagen då Dagens Nyheter, fortfarande Sveriges största dagstidning, och ett forum som likt massmedia i allmänhet är överdrivet positivt inställd till ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten i Sverige (som den rätteligen bör kallas) och negativt inställd till oss Hedningar, och hela den rörelse, som med Humanisterna, The Swedish Humanist Association och många andra hedniska samfund och föreningar fortsätter kämpa för vårt lands och vårt folks oberoende och frihet.

Men ockupanterna förlorar stort, berättar DN; och även andra, verkligt liberala media som SvD bekräftar iakttagelsen. 33 332 människor har låtit sig hednas, bara under de första sju månaderna i år. Utträdesiffrorna för Juli, en månadd då de flesta svenskar har semester och inte vill slösa tid på att ha med odrägliga präster och församlingsassistenter att göra, och heller inte ägna semestern åt att fylla i en massa tråkiga formulär; är nu de största någonsin, eller sen mätningarna ens började. Under Juni begärde 13 313 goda medborgare självmant att för evigt lämna ”Svenska” Kyrkan. 

svenska-kyrkan-logo-wasabiweb

”Let MY people go !”

c476ab1047eec98479450e9fe26fbe33

Trenden är statistiskt fastlagd sedan minst det tidiga 1990-talet, och har varat i över ett kvarts sekel. Varje år förlorar ”Svenska” Kyrkan minst en procent av sina medlemmar till förmån för Hedendomen, och redan vid årsskiftet var 36,2 % av vårt lands befolkning Hednisk, medan bara 63,2 % var kristen. Den ockupationsmakt, som i cirka 700 år ägnat sig åt att trycka ned oss, och förstöra vår kultur har bara lyckats indoktrinera drygt 6 miljoner av oss, trots krav på kollektivanslutning – helt utan att fråga efter enskilda medborgares vilja – sedan födseln. Massmedia skriver att det främst var kvällstidningen Aftonbladets avslöjanden om korruption, dyra supresor för präster till utlandet osv i Maj som utlöste den senaste protestvågen, men nämner ingenting om den hedniska folkresningen i Sverige, eller alla år av folkligt motstånd. Själv driver jag nu den här bloggen sedan fem år, och år 2000, när Statskyrkan och den allra värsta formen av religiöst förtryck upphörde, har medlemsantalet gått ned från 88 till 63 %. Undersökningar visar, att bara 10 % av svenskarna alls tror på ”Gud” eller JHVH, Allah eller den kristne guden – och den som inte gör det, är per definition automatiskt Hedning.

annons

Varje svensk – till och med små barn – tvingas under sin livstid betala så mycket som en miljon SEK eller mycket mer till kyrkan och prästerna. Människor tvångsansluts och skrivs in vid mycket späd ålder, helt utan att de fått välja eller ens är medvetna om vad som sker – denna ohyggliga förbrytelse kallar de kristna för ”Dop” och de skyr inga medel för dessa sadistiska övergrepp, som till på köpet drabbar våra svagaste medborgare. Ändå tillämpas det kristna ”dopet” nuförtiden bara för drygt 43 % av alla barn som föds i riket – allt fler och fler föräldrar omfattar den åsikten, att religion inte är något som ska tvingas på deras barn, utan något som man själv får välja i vuxen ålder. Detta är också Humanisternas och Asatrons åsikt, för enligt Asatron förekommer bara Knäsättning eller upptagandet i en ätt och en familjgemenskap – där finns inget sådant som ”dop” överhuvudtaget.

hurmycketbetardutillsvenskakyrkan-800x500

Varje år tvingas vi betala miljarder. Pengarna har visat sig gå till supresor och utländska lyxhotell åt prästerna.

600

Svenska Dagbladet har konstaterat hur Svenska Kyrkan nu ska ”granska” media som de uttrycker det, och i framtiden försöka dölja att sanningen om dess ”församlingsverksamhet” kommer fram. Under skandalerna i maj månad har bevis framkommit för hur också statliga bidrag som skulle gå till upprustning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, i själva verket gick till ”församlingsverksamheten” eller med andra ord supresorna, trots att det inte alls var menat att man skulle driva någon religiös verksamhet alls för dessa medel. Flera höga chefer – men inte en enda biskop eller präst ! – har nu ”fått gå” skriver man, men korruptionen fortsätter.

Avslöjandena ledde till att två chefer togs ur tjänst och att en oberoende utredning av utlandsverksamheten inleddes. Parallellt analyserar Svenska kyrkan hur mediernas granskning påverkat medlemmarnas inställning till kyrkan.

Många valde alltså att avsluta sitt medlemskap, och hittills i år har 38 300 medlemmar lämnat Svenska kyrkan. Det kan jämföras med 46 900 utträden under hela 2015.

  • SvD, 2016-08-12

 

Nu har människorna i vårt land äntligen börjat tröttna på den här sortens ”religion”. Kanske anser de, att det är dags för präster och biskopar att börja betala sin eventuella utlandssemester själv – som alla någotsånär normala människor i det här landet, och sluta att leva på andras pengar. Vi har tillräckligt många parasiter och ”ensamkommande” att mätta i alla fall, och just nu växer hela landets befolkning okontrollerat, vilket också avspeglar sig i befolkningssiffrorna. I slutet på maj månad uppgav SCB, Statistiska centralbyrån, att 9 894 888 personer fanns i landet, jämfört med 9 858 894 personer vid årsskiftet. Det innebär att befolkningen hann stiga med 43 871 personer bara på fem månader, och då räknar man inte ens med dem, som uppehåller sig här illegalt, och som inte ska vara här i Sverige överhuvudtaget.

Förra året tog vi emot mer än 153 000 sådana personer, som i strid med både EU;s, FN:s och alla internationella lagar om första asylland sökt sig hit, trots att de inte alls ”flytt för sina liv” som diverse stolpskott till politiker nu ställt sig upp och hävdat i vår Riksdag. En befolkning på över 10 miljoner är heller inte hållbar, framförallt inte ekologiskt eller ekonomiskt, utan innebär en stor börda för landets krympande infrastruktur och resurser, men alltnog – om SCB:s siffror nu är riktiga, så innebär det att befolkningen i slutet på Juli uppgick till 9 912 436 personer – farligt nära den kritiska 10-miljoners nivån, eller vad landets ekonomi alls klarar av med den sorts regering vi har just nu…

Samtidigt var de kristnas antal vid årsskiftet 6 225 091 personer – för fler är de inte. Tyvärr lät sig 4850 stackar människor sig luras, och gick med på att få stora och djupa hål i sin plånbok, när de låtit sig lockas med av denna ”Svenska” Kyrka, som nu även heltidsanställer imamer ! (ärligt talat, hurpass kristen eller ”svensk” är kyrkan då ??) Samtidigt dog kanske 46 830 av ”Svenska” Kyrkans medlemmar, givet att ca 85 % av de äldre årskullarna eller de personer som dör till följd av hög – men snart minskande ! – medellivslängd brukar vara kristna. Nu tvångsdöpte de kristna svinen samtidigt 6490 barn – som samtliga utsattes för övergrepp, eftersom de inte ens fick välja sin tro själva, utan kollektivanslöts, helt utan att man frågat efter deras egen vilja. Sammantaget innebär detta, att ”Svenska” Kyrkans medlemmar nu är färre än 6 151 269 personer, dvs bara 62 % av befolkningen.

Vi hedningar är nu 38 %, och därmed har Kyrkan tappat över 1,3 %, bara under årets första sju månader. Inom bara 12 år, kan vi vara i absolut majoritet.

Och intresset för Hedendom och Asatro växer. Detta är bara början, godvänner.

Vid slutet står segern !

 

Asa-Logo_email

”We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender. ”

 

Winston Churchill

 

hqdefault

images-6

Nordiska Asa Samfundets Midsommarblot vid Rökstenen ett Genombrott för Asatron

Den ”borgerliga” eller vanliga Midsommarafton 24 Juni 2016 visade sig för min del vara en ytterligt minnesvärd dag. Jag klev upp i ett molnigt Svealand, där Tors åska hängde i luften, och konstaterade att britterna vunnit sin frihet. Så tog jag tåget till Ostrogothae Pars, det gamla svenska Östergötland, för att göra ännu en frihetlig färd. Redan Jordanes, den gamle 500-tals historikern, var på sin tid helt övertygad om att Östgoterna skulle ha kommit just från dessa trakter, liksom Västgoterna från Västergötland, och så trodde man faktiskt över hela Europa, hela medeltiden igenom. Först i nyare tid blev en akademisk forskning etablerad, som klarlagde att Goterna var ett germanfolk österifrån, och att endast Amalernas gamla kungaätt och en handfull utvandrare från Scandza, det gotiska urhemmet i norr, var representanter för en antagen ”folkvandring” även om kontakterna mellan dåtidens Sverige och kontinenten var tillräckligt täta ändå.

Men några ”gotiska” teorier är inte populära i Sverige mer. Ve den historiker som ens vågar andas om något sådant ! Resultatet kan bli uteblivna forskningsbidrag, ”vuxenmobbing” eller ”förlust av cred” och tillspillogivna lärostolar vid universitetet…

goths-mapOckså idag är många forskare i Europa helt övertygade om att goterna kom från Norden och Sverige…

(Bland svenska akademiker är det INTE ”Pk” eller politiskt korrekt att hävda något sådant)

rökstenen 3

Fast på Rökstenen – detta märkliga minnesmärke – världens längsta runinskrift, som nu omtolkats också den – i sann ”PK anda” till att ”inte handla om hjältar” som Riksradion påstår,  står ändå Theoderik den store, den störste av Östgoternas konungar, fortfarande nämnd.  Hans namn var fortfarande levande tradition när stenen restes, på det tidiga 800-talet, och det är alldeles uppenbart att bygdens folk då var helt säkra på att goterna hade mycket med dem själva att göra, och den nya PK-tolkningar av stenen som nu gjorts, vilar fortfarande på en omtolkning av en enda runa.

DSCF0007

Utsikten från den lilla byn Rök emot Omberg är ännu lika vacker och oförstörd som den alltid varit. Ett av Odens tillnamn eller Heiten är ”Omme” eller ”Roparen” – han vars namn också hörs i flodnamnet Uman, och Umeå – . Oden är inte för inte Gaut, eller Goten, och Gauta-Tyr, götarnas herre. Så berättar man där på trakten än idag, och från den kvinna och den familj som rår om den lilla museibutiken och det ”visitors centre” som finns i den lilla byn Rök, har jag själv lärt allt detta. Drottning Omma, Odens hustru eller Frigg är också levande i sägnerna, liksom Tor själv – som ju hedras mer än Oden på Rökstenen (stenen är ett gravmonument, från en fader som förlorat sin ende son i strid – därför bad han om styrka, och vände sig just till Tor) – och Tor var sannerligen med oss på denna dag. Omma, den molnskockande, hon som var den första ”Himladrottningen i Hedasom nobelpristagaren Heidenstam talade om, lät sig beveka – ty Frigg är hon, som spinner molnen på himlen – och Tor skänkte oss en strålande sol och två varma dagar – hela tiden kände vi som var där verkligen, att vi hade Makterna med oss.

frigg

 Jag möttes av fränder vid Mjölby järnvägsstation – eller rättare sagt snett bakom stationen. Jag väntar aldrig framför en byggnad, eller på en central plats om jag befinner mig i stadsmiljö. Jag finns alltid bredvid, strax bakom, nedanom eller i skydd eller skyl av något, mina instinkter trogen, och visar mig aldrig, förrän det blir dags att agera. Sådan är Hedningens väg !

Mer än 100 personer hade anmält sig till Nordiska Asa Samfundets Midsommarblot, och av dessa deltog 87 stycken, samt 6 hundar.  De flesta var också med vid det stora gillet efteråt, varom mera sedan. Angående det numera åtskilligt skamfilade och mer än lovligt drogliberala ”Samfundet Forn sed” så fanns där bara 11 intresserade, och 9 deltagande i deras största Midsommarblot – för fler är dessa fridstörare inte…

Döm själv om vilket samfund, som är värt att stödja och som visat sig säkrast, samt bäst på att organisera saker och ting…

maxresdefaultGå med här – skicka in 239 kr till Bankgiro: 556-3002

Lägg därtill, att Samfundet har kontakter med ett kommersiellt bryggeri – som sponsrat oss med mängder av klart och friskt mjöd, samt en produkt vid namn Runöl – mer reklam än så törs jag inte göra, på en sajt som den här – men även Jim Lyngvild i Danmark är ju bryggare och har sitt gårdsbryggeri han med .. Två helstekta vildsvin, klara att grillas och styckade på platsen – de sprang från Simonstorp – och gratis sovlokaler, parkering och allt som hörde till – inklusive vatten – allt hade organiserats snabbt, skickligt och väl. Något sådant har jag aldrig sett i ”forn seds” skäligen lumpna sammanhang, där organisation och planläggning hela tiden brister..

alla

Runöl från Millingstorps Gårdsbryggeri i Rökstenens bygd ! Får inte saknas vid något gille…

Och vad nu lumpna saker angår…

Före blotet fick arrangörerna vittnesbörd från flera håll, om att vissa försökt ”mänga men i mjödet”. Meddelanden hade skickats till Röks gård och flera andra intressenter, där NAS utmålats som rasister och man krävde, att alla inblandade skulle ta omedelbart avstånd ifrån oss.  Men – det gjorde såklart INGEN  !! Också Jim Lyngvild i Danmark – som ju fått motta besök av NAS representanter – fick en liknande deklaration, men han vägrade klokt nog, och kommenterade saken på sin Facebook-sida på följande sätt:

Just sad that i had to leave home in tears because of some peoples hostile and excluding behavior.
Vikings are for everyone, NOT only the select few Hippies with the right opinions dressed in the Cloak of Goodness… Goodness according to whom????

Det har också blivit känt, att ”Samfundet Forn Sed” säger sig ha en ny media-strategi, enligt vilken de tänker ge sig på oss inom NAS på alla de sätt, och genom alla tillämpliga kanaler. Ärligt talat tror jag de har skjutit sig i foten, minst sagt – för ju fler blot och sammankomster NAS håller, ju tydligare kan man se att dessa påstående inte stämmer..

 tumblr_inline_mjto86jXaA1qz4rgp

Slitet trick – ingen låter sig luras av det längre… ”forn sed” har förlorat debatten…

Bland de fler än 80 deltagarna denna dag såg man ett helt tvärsnitt av det svenska samhället. Barn, unga och gamla. Handikappade och hemmafruar, yrkesarbetande, gymnasister och studenter. Etniska svenskar och andra nationaliteter. Också ortens folk mötte upp, med representanter för den lokala församlingen. Alla var välkomna, och ingen lämnades utanför, till skillnad från hur det blir, när de alltmer inkrökta och navelskådande ”fornsedarna” ska hålla ”landsomfattande” Blot med endast nio deltagare..

”Samfundet forn sed” går fortfarande omkring och kallar sig ”Demokratiskt” – men kan inte ens acceptera vanlig Parlamentarism, eller ens de mest elementära demokratiska spelregler – vilket också Jim Lyngvild observerat. Parlamentarism innebär att alla Riksdagspartier är representerade och får känna sig välkomna. Så länge du inte företräder någon utomparlamentarisk rörelse, och håller dig inom lagens råmärken, så är det mesta tillåtet.

Hr Lyngvild själv är som bekant personlig vän med taleskvinnan i Dansk Folkeparti, men är själv Konservativ – och Liberal, som jag för min del är har jag inga svårigheter att umgås med folk från alla politiska partier, så länge de accepterar de demokratiska spelregler, som faktiskt finns här i landet.

Nerthus_by_Emil_Doepler

I Gamla tiders Danmark och Norden rådde FRED runt Midsommar. Enligt Tacitus, den romerske historikern, hade Nerthus-folken – åtta stammar som levde på öar i den yttersta, Nordliga Oceanen besök av Gerd, jordgudinnan vid Midsommartid, och under hennes fest skulle alla tvister vara bannlysta, alla vapen inlåsta, och fred hållas även i övrigt. Mer om Nerthus och hennes kult, skriver jag kanske en annan dag.

”Fornsedarna” har nu brutit emot allt detta – och vad våra fäders tro verkligen innebär, förstår de knappast. För egen del går jag dock sällan på gille obeväpnad – en Mora 2000 av armémodell är väldigt bra att karva kött med – men så är jag också en man som är gammal nog att styra mig, likt männen på Kung Harald Blåtands Julgille, som också Frans G Bengtsson skrev om. Alla hyllade de Särimner eller Sonargalten…

14-Svend_Tveskaeg_2

Själv tar jag tydligt avstånd ifrån allt ”fornsederi” som ni vet, och andra anti-demokratiska rörelser antingen de nu kommer från extremvänstern, extrema miljöpartister och djurrättsaktivister (läs ”fornsedare” – se mina inlägg om Richard Klinsmeister – Miljöpartisten som dömdes för flera fall av gravskändning trots att han ömsom kallade sig hedning och ömsom var med i kyrkofullmäktige) eller för den delen extremhöger – men någon sådan har jag aldrig sett till i Asatrogna sammanhang – ”Soldiers of Odin” t ex är inte alls intresserade av Asatro… Precis som många andra tycker jag också det är sorgligt, att vi alls skall behöva ha ”fornsedare” i släptåg, med allt vad de står för – sådan är min åsikt, sedan flera år.

DSCF0016Två sorters kvinnodräkter och många gudabilder vid Rökstenen – Folkdräkternas ”livstycke” utvecklades  ur den vikingatida hängslekjolen…

Rökstenen skall egentligen ses i mörker, och inte i strålande sol en varm Midsommarafton. När väggarna till det lilla träkapell som vintertid skyddar stenen är resta, kommer man forntiden mycket närmare, vilket man också kan göra en Midsommarnatt. Tyvärr syns nu spår av fåglars avföring på stenytan – vilket i längden kan fräta – liksom spår av tidigare skador – stenen har ju suttit inmurad i en kyrkvägg på 1800-talet, när den nya kyrka som fortfarande står alldeles invid byggdes – ett bevis för hur de kristna långt fram i tiden skändat och förstört stora bitar av Nordisk historia…

DSCF0006Rökstenens ena toppsida har fortfarande ej tydda och ej imålade runor – och duvors skit skadar det gamla gravmonumentet…

Enligt Kalle Dahlberg på Adelsömannen som grundade Sveriges Asatrosamfund – på den tiden det fortfarande fungerade – och som själv också huggit mer än ett trettiotal moderna runinskrifter, så kan hela den mer än 800 tecken långa inskriften ha tillkommit under en period av cirka 4-5 veckor, om vi förutsätter att den synnerligen runkunnige Varin som vi jobbade i 8-timmarsdagar. Midsommarblotet hade sammankallats redan klockan 1500, men arrangörerna väntar ända tills klockan 1600, visar det sig. Vatten delas ut till hundar och människor i värmen, och det behövs.

Under tiden tar jag mig en liten inspektionstur på Röks kyrkogård. 800-talets människor är inte alls fjärran, för Ingvaldstorp (som nämns på själva stenen) och Väversunda, liksom flera andra byar och gårdar i det omedelbara grannskapet går bevisligen tillbaka till äldre järnåldern, och vi vet från senare dokument från Vadstena att flera av dem varit brukade av i stort sett samma släkter sedan åtminstone medeltiden, eller 1600-talet, då vi för första gången fick en helt komplett folkbokföring. Inga främlingar har någonsin ägt eller trampat denna fäderneärvda svenska jord, brukad av självägande bönder i flera århundraden…

DSCF0015

Ingvallstorp och Ingvalds-ättlingarna nämns på Rökstenen – och det är en brukad lantgård än idag…

DSCF0013

Då vi ärar förfäderna vid Midsommar, minns vi också alla dem som höll fast vid sin egen frihet under kristendomens och feodalismens mörka år

DSCF0014

På en av stenarna läser jag namnet ”Distinktions-Korpral JO Bäck” vars son blev Häradsdomare… Också jag kommer från en lång rad av självägande bönder, soldater och småningom ämbetsmän, och historien om Varin – samt hans döde son Vämod – med omkastade generationer – skulle också kunna ha utspelats för så lite som kanske en – två släktled sedan.  Varin kunde mycket väl ha varit en runkunnig lagman eller domare, och att hans son var soldat, står också klart för oss. Längre bort än så, är faktiskt inte 800-talets människor, och upplevelsen av allt det de kände, är faktiskt i allra högsta grad närvarande än idag. ”Sibbe från Vi” – han som ”avlade nittioårig” är också levande för oss, och i detta tidlösa, öppna landskap – vid Midsommarens portar – går dåtid och nutid ofta ihop.

När blotet äntligen börjar – efter antydan till en tempoförlust – sker det först med en kraftig inkallning med höjd ”Vighammare” – och sedan en vacker betraktelse över Midsommarens mysterium – därefter skålar vi för några av Makterna, och så blir det tid för var och en, som så vill, att högt uttala sina önskningar för det kommande halvåret eller ära Makterna med gåvor, framme vid Gudastallen (inte ”altaret” – Asatroende har inga ”altaren” eftersom detta är ett kristet koncept) och därefter sker en kort avslutning, innan vi bryter vår krets och tackar för oss.

Att blota är egentligen inget konstigt – och tänker man efter, så måste också en kristen högmässa eller nästan vilket slags gudstjänst som helst innehålla samma steg. Det finns en tydlig början, ett mitt – och en predikan – samt en avslutning, där de deltagande kallas fram till gudastallen eller altaret, samt till sist en tacksägelse och avrundning. Att det är så dikteras av själva förnuftet, och innebär inte att olika religioner skulle ha lånat eller inspirerats från varandra, utan tvärtom att det alltid finns ett väl fungerande sätt att göra saker på – och viktigt när man har många deltagare är också, att hålla tempot i ceremonin uppe, och inte dra ned på det. Jag vet inte hur många tråkiga, verkningslösa, fornsediska och kristna ”blot” jag varit med om där ”drickande av lag om” med horn eller kalk dragit ut på tiden i minst tjugo minuter, vilket bara får till resultat att många deltagare tappar koncentation och uppmärksamhet.

DSCF0011

I besökscentret vid Rök finns numera fullt autentiska bilder av Makterna att köpa för envar Hedning !

Jag tänker inte visa några foton på hur själva Blotet gick till – för som jag sagt är jag ingen vän av ”Selfi-trua”, ”Youtube-trua” , ”instagram-religion” osv – för jag menar – om du själv gick in i en kristen kyrka – skulle du då fotografera högmässan där, helt utan tillstånd – eller skulle du fotografera och filma under fredagsbönen i en moské, kanske ?

Nej – det säger ju sig självt – såpass tölpaktig skulle ingen vara – utom rena skitstövlar, förstås – eller kanske ”fornsedare”. Respekt för deltagarna och respekt för andra människors frid kräver också, att man inte fotograferar ceremonier utan tillstånd, och inte skulle väl någon fotografera helt utan lov, vid en annan människas bröllop ? – Nej – där ser ni ! Då ska man inte fotografera vid Frej och Gerds bröllop heller… Vid gillet efteråt fotograferar vi dock helt fritt, ifall folk nu vill bli avbildade – och ett gott gille får vi också…

DSCF0018

De två svinen från Simonstorp blir nu vederbörligen grillade och ätna, och till detta finns en stor grönsallad, med massor av ärter, eftersom vi ju befinner oss i Östergötland, denna ärtförtärande bygd,varifrån all svensk ärtsoppa ursprungligen kommer. Någon sill gives inte, denna midsommar, och heller inte brännvin – det enda undantaget därvidlag är de 3 cl Östgöta Sädes – svensk bondwhiskey när den är som bäst – som jag medfört hemifrån…

DSCF0020Fastulv, lik Andrimner, steker Särimner över Eldrimner…

(”men få vet, av vad sorts fläsk Einherjarna verkligen leva”)

Till bordet får jag sällskap av en fd kollega, som varit i Amfibiekåren, visar det sig. Så är det här i livet. Man träffar kollegor, vartän man går. Han berättar för mig om de invigningsritualer som följde på ”baskerproven” förr i tiden, långt ute på ensliga öar i skärgården – rätt ståtliga saker som hölls med Bataljonchefen själv, utklädd till Oden samt två andra instruktörer, omkringflaxande som Hugin och Munin, samt mycket annat i den stilen. Den norska Telemarksbataljonen – ökänd också den – inte minst för att ha gett islamisterna en rejäl omgång i Afghanistan – har också bestått av en stor andel Asatrogna och Hedningar, och så är fallet även bland danskarna och Danmarks väpnade styrkor;  som heller inte skäms för sig…

250px-Utbildningstecken_Amfibie

Också dessa var och är Hedningar…

DSCF0010

Vi samtalar om vad som utgör en verkligt minnesvärd ceremoni eller vad som utmärker ett bra blot, och kommer fram till att det alltid är en rad klassiska faktorer – mörker, ljussken, ett bra PA-system, trummor och suggestiva ljud som kan skapa en värdig inramning eller ett minne för livet – tänker man efter en smula, så inser man att också Mysterierna i Eleusis, Antikens Mithraister – långt innan kristendomen – ett  slags kultorden med grader – en del av dem kallades ”sollöpare”, andra ”korpar”  osv faktiskt sysslade en hel del med sådant, som en del av oss i vår ungdom faktiskt också var en del av; och att Asatron kan uppstå ”spontant” inom vissa Arméförband är egentligen inte så konstigt – det gäller dock för de som står i ledningen av det hela att noga se till, vad för slags ideal och värderingar man fyller de yngre medlemmarnas huvuden med, och var någonstans man leder dem – delvis kan man säga, att alla religioner och kulter liknar varandra, men i själva upplevelsen – allt det som en gång kallades ”enthusiasmos eller bokstavligt talat ”ha en gud inom sig” (för det är vad det grekiska orden betyder) finns mycket som är helt naturligt. 100 % säkert och även drogfritt, och som erbjuder dagens hedningar mycket mer, än vad man skulle kunna tro.

Mycket mer än detta hinner vi resonera om i Midsommarnatten, och själv talar jag med minst ett trettiotal personer. Vad för erfarenheter som vunnits, och allt vad som under denna Midsommarnatt lärts och lärts ut sparar jag till en annan gång – men Nordiska Asa Samfundet kommer helt säkert hålla många fler och mycket väl besökta, väl organiserade och väl planlagda blot under året – och precis som danskar, norrmän och islänningar låter vi oss nu inte stoppas av några kristna eller några ”fornsedare”.

Vår Nordiska hedendom är här för att stanna. Det är lika bra ni vänjer er vid det, och accepterar faktum…

Här – tror jag – gör nu ”Hedniska Tankar” ett kortare uppehåll till mitten av Juli – välkommen åter !

856f68ef-eab4-4284-a698-6a2959b79e49

De valde FRIHETEN….

24 Juni, Midsommarafton, vaknade jag upp till en ny och härlig dag. Det var dagen då Storbritanniens folk samfällt sade ja till att lämna EU, med stor och klar majoritet. Naturligtvis började våra egna medier genast skrika av hot och hat emot det folkliga beslutet – och den låtsasliberala Dagens Nyheter fullkomligen tjöt och ylade av allehanda katatrofprofetior om hur illa det nu ska gå för svensk ekonomi osv osv: Man påstår, att 66 000 svenska jobb ska vara hotade till följd av detta, och rapporterar ensidigt och vinklat om hur regeringarna i Europa nu försöker stoppa vad ett helt folk faktiskt varit för. Skottland påstås vara emot ett EU-utträde, men ändå har DN i månader och år hetsat just emot Skottlands frihet…

RULE BRITANNIA !

2d7c08db-9d87-43ce-921f-513acca86f7e-2060x1236Cheers Mates ! Big Thanks, Commonwealth !  You chose FREEDOM – and you chose wisely… Britons NEVER will be slaves….

Och i Finland, vårt närmaste grannland – där cirka en halv miljon svensktalande människor ännu bor – växer kraven på folkomröstning. Där har nämligen medborgarna ännu så länge rätten att lägga fram förslag om folkomröstning inför regeringen – precis som det bör vara i ett fritt land. Här i Sverige, emellertid, har Regeringen förbjudit alla sådana folkliga initiativ.

Det finska folket vill ha sin politiska frihet tillbaka. Frihandel kan vi ha ändå, men vi vill alla styra oss själva, själva ha rätten att besluta över vår utrikes-, försvars- och invandringspolitik och även i övrigt behandlas som en fri nation – något våra egna politiker och Regeringen Löfvén med dess Miljöpartistiska stöd- och stöttrupp fortfarande förvägrat oss svenskar…

Hatets apostlar och alla Sverigefientliga krafter fortsätter att skrika och vråla. Grundlagen har ändrats, uppges det, så att ett EU-utträde blir omöjligt, och vi tvingas leva med ”EU-migranter” och alla andra nackdelar som medlemskapet fört med sig – den högsta nettobeskattningen av medborgare i något EU land inte minst – för i den ”Demokrati” som Sverige numera uppges vara, tillåter man såklart allmänna val endast under förutsättning, än att ”rätt” sida vinner – det senaste Riksdagsvalets vinnare tilläts till exempel inte komma till makten – och bara så länge Politiskt Korrekta åsikter får en på förhand given, manipulerad majoritet.

Brexit-11-650Dags att lämna det sjunkande skeppet – och ett redan katastrofalt projekt, som bara skadar Europas alla länder…

Många av mina vänner – hedningar, Asatroende och många många andra har sedan ”Brexit” nu väl vunnit frågat mig, om vi måste ta lagen i egna händer till sist, för att få en ändring till stånd.

Själv är jag emot allt sådant – men kanhända, kan det till sist bli nödvändigt – liksom att folkomrösta, vilket är den lösning jag själv föredrar…

brexit-swexit-glad-midsommar-0021

Här kan du själv stödja en NAMNINSAMLING för att få en ändring i vårt land…